Acties in de gemeente

Hier vind je alle acties in de gemeente.

ZWO Collecte Juni

Innovatief kooktoestel verandert levens in Bangladesh

In Bangladesh hebben veel vrouwen geen eigen, of beperkte, inkomsten uit bijvoorbeeld de verkoop van landbouwproducten. Via een ingenieus kooktoestel verhogen zij hun inkomen. Het kooktoestel bespaart brandhout, stoot minder CO2 uit en produceert minder rook, waardoor het beter is voor de gezondheid van vrouwen.

Het innovatieve kooktoestel kan gestookt worden met (weinig) hout of groenafval vermengd met organische mest. Het kooktoestel zet deze brandstof bovendien om in biochar: een restproduct dat lijkt op houtskool. Vrouwen gebruiken de biochar voor hun eigen stukje land of verkopen het als een natuurlijke bodemverrijker. Biochar neemt gemakkelijk voedingsstoffen op voor planten, geeft deze vervolgens geleidelijk af en houdt water langer vast. Dat laatste is een groot voordeel in perioden van droogte.

Steun dit werk

Steun dit werk via het programma Werelddiaconaat en maak een bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht o.v.v. projectnummer W002061 of doneer online. Hartelijk dank!

ZWO Collecte Juli

Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening in Rwanda

Het trauma van de genocide in 1994 in Rwanda drukt nog steeds op overlevenden, daders, jong en oud. Veel daders zijn berecht. Sommigen zijn teruggekeerd naar hun dorp. Maar hoe kunnen buren en kerkleden elkaar ooit weer vertrouwen? Rwandese kerken trainen hun pastors in traumahulp en verzoeningswerk. Ook bieden kerken vaktrainingen aan jongeren. Zij zijn de hoopvolle toekomst van dit land in ontwikkeling.

De last verlichten
Pastor Elie merkte dat sommige gemeenteleden nooit meer in de kerk kwamen. Hij zocht hen thuis op en luisterde naar de pijn van overlevenden en de schaamte van daders. Nu komen ze regelmatig in de kerk bij elkaar. Ze bidden, zingen, praten samen en luisteren naar elkaars verdriet, pijn en schaamte. Pastor Elie zet twee deelnemers met hun ruggen tegen elkaar midden in de kring. Om beurten dragen ze de ander op hun rug. Zo laat hij letterlijk zien hoe ze elkaar door haat en verdriet als last mee torsen. Hoeveel lichter wordt het leven als ze elkaar weer in de ogen durven kijken.

Praktische vaktrainingen
Rwanda heeft een jonge energieke bevolking: twee derde is jonger dan 30 jaar. Zij hebben de genocide niet meegemaakt en zijn trots op hun mooie groene land van duizend heuvels. Maar omdat de bevolking harder groeit dan de economie is het voor jongeren lastig om een betaalde baan te vinden. De kerk biedt jongeren vaktrainingen, zodat ze makkelijker werk vinden of als zzp’er aan de slag kunnen. Ze leiden jongeren bijvoorbeeld op als timmerman, lasser, kleermaker of kapster en leren hen ook over administatie, sparen en investeren.

Download het boek Mensen van Hoop. Christenen in Rwanda.

 

Steun dit werk
Steun dit werk via het programma Zending met een bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Kerk Rwanda of doneer online. Hartelijk dank!

Humanitaire hulp in Oekraïne

Binnenkort is het twee jaar oorlog en ellende in Oekraïne. Als Friese Rijders zijn we een week na het uitbreken van de oorlog in actie gekomen, eerst op kleine schaal maar inmiddels met heel veel vrijwilligers uit met name Friesland, Groningen en Drenthe. We hebben nu bijna 200 ritten met bestelbusjes en vrachtwagens mogen verzorgen. Met deze ritten hebben we cruciale levensmiddelen, medische hulpmiddelen maar ook generatoren kunnen brengen. Deze spullen zijn middels een stevig netwerk van 450 chaplains verspreid naar de mensen in Oekraïne die in benarde omstandigheden daar leven. Dit is allemaal mogelijk door de grote inzet van particulieren, kerken, bedrijven en andere instanties. In dit alles merken we de krachtige leiding en zegen van de Heer, onze God. Hij is de bron en Hij voorziet. We zijn dankbaar!

Vanaf december zijn we gestart met een nieuwe actie. Ons doel is 100.000 bananendozen te vullen met levensmiddelen en deze naar Oekraïne te brengen en uit te delen daar waar het heel hard nodig is. U kunt hier meer lezen over onze actie. Om dit te realiseren hebben we ook uw hulp als kerk en gemeente nodig!

Wilt u ons financieel steunen? U kunt uw gift overmaken op ons banknummer NL54 RABO 0378 9895 29 t.n.v. Stichting Friese Rijders of via de website van Friese Rijders. Uw hulp maakt het verschil voor onze naasten in nood in Oekraïne.

Wijnactie de Lantearne!

De ingrijpende verbouw van De Lantearne is dankzij de inzet van veel vrijwilligers inmiddels afgerond. Ook is een begin gemaakt met de aanschaf van nieuw meubilair. Het gaat daarbij met name om tafels en stoelen. Eerder is afgesproken dat dit alleen kan als er acties worden georganiseerd.

In samenwerking met Wijnhuis Machiel zijn er twee heerlijke ‘Lantearne wijnen’ geselecteerd, die voor een aantrekkelijke prijs worden aangeboden. De opbrengst gaat naar De Lantearne en wordt gebruikt om nieuw meubilair aan te schaffen.

Het gaat om een droge frisse witte wijn en een zachte en fruitige rode wijn, beiden uit het zuiden van Frankrijk. U kunt deze wijn bestellen via de webshop of via onderstaand formulier. De wijn kan per doos van zes flessen besteld worden. Een mix van rode en witte wijn is ook mogelijk.

Bestellen via WebshopBestelformulier

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

Het verlenen van steun aan kerken en christenen in de wereld verloopt via gekozen projecten. Dit kunnen projecten zijn die aangereikt zijn door Kerk in Actie of andere goede doelen (met werkgebied in het buitenland). Ook wordt ondersteuning verleent in geval van een crisis waar mensen in nood zijn ergens op de wereld.

Door middel van collectes en door de ZWO-werkgroep opgezette acties wordt geld ingezameld om deze steun mogelijk te maken. Een vaste actie omvat het inzamelen van gebruikte artikelen die via Kerk in Actie worden omgezet in gelden. De hieronder genoemde artikelen kunt u inleveren in de ZWO inzamelboxen die te vinden zijn in de kerk.

 • afgestempelde postzegels (graag ruim uitgeknipt)
 • ansichtkaarten met een prent op de voorkant voorkant en adres op de achterkant
 • speciale kaarten van Stichting Kinderpostzegel, Anton Pieck of Voor het kind (geel hartje)
 • geboortekaartjes
 • oud muntgeld
 • gebruikte cartridges
 • mobiele telefoons

ONDERSTAANDE ACTIES ZIJN AFGELOPEN

ZWO Collecte Mei

In Bangladesh vormen christenen een kleine minderheid in de samenleving. Zo ook in de regio Mymensingh, waar ongeveer 0,75% van de bevolking christen is. De meeste christenen in deze regio zijn lid van de Mymensingh Baptist Church. Vaak zijn hele families en gemeenschappen overgaan van het hindoeïsme tot het christelijk geloof. Hierdoor zijn nieuwe dorpskerken ontstaan.

De leden van deze dorpskerken zijn vaak arm. De meesten hebben geen vast werk en kunnen hun gezin nauwelijks voeden. Veel van hen zijn analfabeet en ook de gezondheidssituatie is slecht. Daarnaast zijn er geen geschoolde predikanten en is de kennis over het geloof beperkt.

Gemeenteopbouw
Om te zorgen dat de dorpsgemeenten vitale gemeenten kunnen zijn, ondersteunt de baptistenkerk vijftien dorpskerken met een programma voor gemeenteopbouw, dat bestaat uit bijbelonderwijs, kinderwerk, het opleiden van lokale voorgangers en diaconaat. Dankzij dit programma kunnen de gemeenten groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap.

Dienstbaar zijn
Zo biedt de kerk trainingen aan voor kerkelijk werkers, waarin zij leren hoe ze kunnen voorgaan in een dienst, de zangdienst kunnen leiden, zondagsschool kunnen geven of leiding kunnen geven aan een jongeren- of vrouwengroep. Daarnaast stimuleert de kerk dorpskerken om in hun eigen omgeving dienstbaar te zijn, bijvoorbeeld door een mobiele dokterspost op te zetten, en om te werken aan het vredig samenleven met dorpsgenoten van andere religies. Ook wordt er gewerkt aan een goede relatie met de moslimgemeenschappen in de verschillende dorpen.

Daarnaast zijn er spaargroepen gevormd. Leden kregen er bij toerbeurt de mogelijkheid krijgen om met geld van de spaargroep in investeren in het vergroten van hun inkomsten. Voor kinderen is er bijles en dankzij de begeleiding gaan nu veel meer kinderen naar school. Ook zijn er alfabetiseringsgroepen voor vrouwen en jongeren krijgen technische trainingen die hen helpen bij het vinden van werk of het opzetten van een eigen kleine onderneming.

Steun dit werk
Via het programma zending ondersteunt Kerk in Actie dorpskerken om vitale gemeenten te kunnen zijn. Je kunt dit werk steunen door je bijdrage aan dit programma over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. ‘Kerkopbouw Bangladesh’ of doneer online. Hartelijk dank!

BLOEMENACTIE OP DONDERDAG 2 MEI 2024

De jaarlijkse bloemenactie is dit jaar op donderdag 2 mei. De datum is geen toeval, want het is enkele dagen voor Bevrijdingsdag en ruim een week voor Moederdag op zondag 12 mei. Reden voor de activiteitencommissie om opnieuw flink uit te pakken. Ook dit jaar is er weer een groot assortiment met onder meer geraniums (staand en hangend), hanging baskets en royale, rijk gevulde terraspotten.

Iedereen die bloemen wil bestellen, kan dat nu al doen via de webshop of door het bestelformulier. Alle bestellingen kunnen op donderdag 2 mei worden opgehaald bij De Bining. De bloemen kunnen desgewenst ook worden thuisbezorgd.

De opbrengst

De opbrengst van de actie gaat dit jaar naar de verfraaiing van het interieur van De Opkeamer. Het gaat daarbij met name om de aanschaf van nieuwe tafels en stoelen. “De bloemenactie is inmiddels een begrip en we verwachten weer veel bestellingen”, zegt André Postma. “De Opkeamer is de afgelopen jaren intensief gebruikt en een deel van het interieur moet worden vervangen en opgefrist. We hopen dat de bloemenactie hier een belangrijke bijdrage aan kan leveren.”

Hoe bestellen?

Bloemen kunnen op verschillende manieren worden besteld.

 • Het meest eenvoudige is het doorgeven van een bestelling via de webshop van de kerk.
 • Telefonisch kan de bestelling worden doorgegeven aan André Postma (0512-361303).
 • Daarnaast kunnen bestelformulieren op drie plekken in Surhuisterveen worden ingeleverd. Dit kan bij:
  • De Lantearne, Jan Binneslaan 49,
  • Postma Handwerken, Gedempte Vaart 9
  • Wijnhuis Machiel, De Dellen 9a.

Alle bestellingen moeten uiterlijk op vrijdag 26 april binnen zijn.

Wanneer aflevering?

Bloemen kunnen donderdag 2 mei van 9.00 tot 12.00 uur worden afgehaald bij De Bining aan de Gedempte Vaart.
Wie de bloemen zelf liever niet ophaalt, kan alles in de ochtend thuisbezorgd krijgen. Inmiddels hebben zich vrijwilligers gemeld die de bezorging op zich willen nemen. Hier worden geen kosten voor in rekening gebracht.

Hoe betalen?

Iedereen die via de webshop bloemen bestelt, kan onmiddellijk betalen. Dit is het gemakkelijkst.
De bloemen die bij De Bining worden afgehaald, kunnen ook ter plekke worden afgerekend. Er is een pinautomaat. Contant betalen mag ook, maar dan wordt verwacht dat iedereen ‘gepast’ betaalt. Het liefst met het totaalbedrag in een enveloppe.
Mensen die bloemen thuisbezorgd krijgen, kunnen het bedrag via de webshop betalen of contant afrekenen (in envelop). Giften zijn uiteraard ook welkom.

Jaarlijkse Bazaar

Op zaterdag 9 maart 2024 is de Vintagemarkt en bazaar. Vanaf 9 uur ’s ochtends bent u van harte welkom in De Lantearne. We hebben prachtige goederen die een tweede leven verdienen, leuke spellen en mooie prijzen te winnen bij het rad van avontuur. De koffie staat klaar!

Zaterdagavond tussen 19.00 – 22.00 uur is er volop gezelligheid. Onder het genot van een hapje en een drankje sluiten we de dag af met een daverende veiling.

Als u dit project wilt steunen kunt u een gift overmaken op: NL02 RABO 0356 4519 33, t.n.v. Activiteitencommissie PKN, o.v.v. Bazaar.

Meer informatie over de Vintagemarkt en Bazaar

Oliebollen actie

Net als de afgelopen jaren wordt er dit jaar weer een oliebollen actie gehouden. Uw bestellingen (en betalingen) kunnen bij voorkeur worden gedaan via de webshop of met het bestelformulier. Bestellen kan tot uiterlijk 27 december.

De bestelling wordt op zaterdag 30 december tussen 9.30-13.00 uur thuis bezorgd op het opgegeven adres of kan worden afgehaald bij De Bining, Gedemptevaart 8/10 te Surhuisterveen.

Opbrengst

De opbrengst is dit jaar deels voor de activiteiten commissie en deels voor de Diaconie. De Diaconie kiest er voor haar deel dit jaar te schenken aan Camping Polemonium te Opende, waar minima een gratis vakantie kunnen vieren.

Bestellen via Webshop Download Bestelformulier

Back To Top