Acties in de gemeente

Hier vind je alle acties in de gemeente.

Jaarlijkse Bazaar

Op zaterdag 9 maart 2024 is de Vintagemarkt en bazaar. Vanaf 9 uur ’s ochtends bent u van harte welkom in De Lantearne. We hebben prachtige goederen die een tweede leven verdienen, leuke spellen en mooie prijzen te winnen bij het rad van avontuur. De koffie staat klaar!

Zaterdagavond tussen 19.00 – 22.00 uur is er volop gezelligheid. Onder het genot van een hapje en een drankje sluiten we de dag af met een daverende veiling.

Als u dit project wilt steunen kunt u een gift overmaken op: NL02 RABO 0356 4519 33, t.n.v. Activiteitencommissie PKN, o.v.v. Bazaar.

Meer informatie over de Vintagemarkt en Bazaar

Helpt u mee? Voedselactie Friese Rijders voor Oekraïne op 16 maart

Door de oorlog in Oekraïne leven honderdduizenden burgers inmiddels al maanden onder barre omstandigheden. De Friese rijders voor Oekraïne willen met een voedselinzameling de meest hulpbehoevenden, zoals wezen, weduwen, armen, blinden, kwetsbare ouderen en invaliden ondersteunen met bananendozen, gevuld met voedingsmiddelen en hygiëne producten. Wij als actiegroep Gezamenlijke diaconieën Surhuisterveen doen van harte mee met deze actie voor de 300.000 burgers in het frontliniegebied, die verstoken zijn van basisbehoeften zoals voedsel, medische hulpmiddelen, drinkwater, elektriciteit en verwarming. Ons doel is 70 bananendozen te vullen op zaterdagmorgen 16 maart. Helpt u ook mee om ons doel te bereiken en daarmee de hulpbehoevenden in Oekraïne een hart onder de riem te steken? Die dag kunt u, tussen 9.30 en 12.00 uur goederen inleveren bij De Bining. Het gaat daarbij om onderstaande producten:

 • rijst,
 • suiker,
 • zout,
 • zonnebloemolie,
 • tarwebloem,
 • macaroni,
 • houdbare melk,
 • snoep,
 • pindakaas,
 • jam,
 • spliterwten,
 • brinta,
 • havermout,
 • thee,
 • koffie,
 • bouillonblokjes,
 • bonen in blik,
 • knakworsten in blik,
 • rookworst,
 • lucifers,
 • kaarsen,
 • shampoo,
 • tandpasta,
 • maandverband,
 • tandenborstels,
 • toiletzeep,
 • WC-papier.

Uiteraard zijn giften ook welkom: NL92 RABO 01402913 42 Stichting Unite in Christ o.v.v. Friese Rijders

Contactadres: Renze Dijkstra, r.dijkstra44@upcmail.nl

Humanitaire hulp in Oekraïne

Binnenkort is het twee jaar oorlog en ellende in Oekraïne. Als Friese Rijders zijn we een week na het uitbreken van de oorlog in actie gekomen, eerst op kleine schaal maar inmiddels met heel veel vrijwilligers uit met name Friesland, Groningen en Drenthe. We hebben nu bijna 200 ritten met bestelbusjes en vrachtwagens mogen verzorgen. Met deze ritten hebben we cruciale levensmiddelen, medische hulpmiddelen maar ook generatoren kunnen brengen. Deze spullen zijn middels een stevig netwerk van 450 chaplains verspreid naar de mensen in Oekraïne die in benarde omstandigheden daar leven. Dit is allemaal mogelijk door de grote inzet van particulieren, kerken, bedrijven en andere instanties. In dit alles merken we de krachtige leiding en zegen van de Heer, onze God. Hij is de bron en Hij voorziet. We zijn dankbaar!

Vanaf december zijn we gestart met een nieuwe actie. Ons doel is 100.000 bananendozen te vullen met levensmiddelen en deze naar Oekraïne te brengen en uit te delen daar waar het heel hard nodig is. U kunt hier meer lezen over onze actie. Om dit te realiseren hebben we ook uw hulp als kerk en gemeente nodig!

Wilt u ons financieel steunen? U kunt uw gift overmaken op ons banknummer NL54 RABO 0378 9895 29 t.n.v. Stichting Friese Rijders of via de website van Friese Rijders. Uw hulp maakt het verschil voor onze naasten in nood in Oekraïne.

ZWO Collecte Februari

Miljoen arbeidsmigranten in de Golfstaten maken lange werkdagen om geld te verdienen voor hun familie ver weg. Veel van deze arbeidsmigranten zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel, maar kunnen zelf niet lezen. Kerk in Actie ondersteunt het Bijbelgenootschap in de Golfstaten die voorgangers traint in storytelling, een mondelinge vertelmethode. Eeuwenoude verhalen krijgen zo betekenis in het leven van arbeidsmigranten.

Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in snel tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal, Sri Lanka, Ethiopië en de Filippijnen. De meesten van hen kunnen niet lezen en schrijven, maar willen wel graag meer leren over de Bijbel.

Bijbelverhalen doorvertellen
Door storytelling, een interactieve bijbelvertelmethode, leren voorgangers een bijbelverhaal op een eenvoudige manier te vertellen aan hun gemeenteleden. Die gaan daarna met elkaar in gesprek over het verhaal en zoeken naar de betekenis ervan voor het eigen leven. Ze putten kracht en hoop uit de verhalen. Dat helpt hen om vol te houden in hun vaak zware arbeidsomstandigheden.

Download de flyer

 

De wereld over
In de Golfstaten wonen en werken meer dan honderd verschillende nationaliteiten. “De hele wereld is vertegenwoordigd”, zegt de directeur van het Bijbelgenootschap. “Er komen telkens weer nieuwe mensen die Gods goede nieuws horen. Ze horen de Bijbel in eigen taal en delen de verhalen ook met hun familie in het thuisland. Elk zaadje van het evangelie dat je hier plant, werkt door, de hele wereld over.”

Steun dit werk
Arbeidsmigranten in de Golfstaten putten kracht en hoop uit bijbelverhalen. Via het programma zending steunt Kerk in Actie het Bijbelgenootschap in de Golfstaten die met bijbels, studiematerialen en trainingen migrantenkerken helpen de boodschap van de Bijbel door te geven. Je kunt dit werk steunen door je gift aan dit programma over te maken op rekening NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Bijbel in Golfstaten’ of doneer online.

Wijnactie de Lantearne!

De ingrijpende verbouw van De Lantearne is dankzij de inzet van veel vrijwilligers inmiddels afgerond. Ook is een begin gemaakt met de aanschaf van nieuw meubilair. Het gaat daarbij met name om tafels en stoelen. Eerder is afgesproken dat dit alleen kan als er acties worden georganiseerd.

In samenwerking met Wijnhuis Machiel zijn er twee heerlijke ‘Lantearne wijnen’ geselecteerd, die voor een aantrekkelijke prijs worden aangeboden. De opbrengst gaat naar De Lantearne en wordt gebruikt om nieuw meubilair aan te schaffen.

Het gaat om een droge frisse witte wijn en een zachte en fruitige rode wijn, beiden uit het zuiden van Frankrijk. U kunt deze wijn bestellen via de webshop of via onderstaand formulier. De wijn kan per doos van zes flessen besteld worden. Een mix van rode en witte wijn is ook mogelijk.

Bestellen via WebshopBestelformulier

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

Het verlenen van steun aan kerken en christenen in de wereld verloopt via gekozen projecten. Dit kunnen projecten zijn die aangereikt zijn door Kerk in Actie of andere goede doelen (met werkgebied in het buitenland). Ook wordt ondersteuning verleent in geval van een crisis waar mensen in nood zijn ergens op de wereld.

Door middel van collectes en door de ZWO-werkgroep opgezette acties wordt geld ingezameld om deze steun mogelijk te maken. Een vaste actie omvat het inzamelen van gebruikte artikelen die via Kerk in Actie worden omgezet in gelden. De hieronder genoemde artikelen kunt u inleveren in de ZWO inzamelboxen die te vinden zijn in de kerk.

 • afgestempelde postzegels (graag ruim uitgeknipt)
 • ansichtkaarten met een prent op de voorkant voorkant en adres op de achterkant
 • speciale kaarten van Stichting Kinderpostzegel, Anton Pieck of Voor het kind (geel hartje)
 • geboortekaartjes
 • oud muntgeld
 • gebruikte cartridges
 • mobiele telefoons

ONDERSTAANDE ACTIES ZIJN AFGELOPEN

ZWO Collecte Januari

Op 8 september 2023 vond een zware aardbeving plaats in het Atlasgebergte in Marokko, 80 kilometer ten zuiden van Marrakesh. Inmiddels zijn meer dan 2800 mensen omgekomen, vooral in de bergdorpen. Twee dagen later trof storm Daniël Libië. Heftige regen veroorzaakte daar overstromingen en de breuk van twee dammen. Er zijn duizenden doden en 10.000 mensen vermist. Naar schatting zijn 34.000 mensen ontheemd geraakt.

Situatie in Libië
In Libië zijn vooral inwoners van de steden Derna, Al-Bayda en Shahat zwaar getroffen. Huizen zijn vernield, mensen zitten zonder elektriciteit en water. Omdat mobiele telefoonmasten niet werken is communicatie moeilijk. Mensen en huizen liggen onder de modder. Wegen zijn weggeslagen. Ziekenhuizen zijn overspoeld met gewonden. Ook zijn explosieven en mijnen meegesleept met de stroom.

Welke hulp biedt Kerk in Actie in Libië?
Via een Deense protestantse organisatie kan Kerk in Actie de volgende eerste hulp bieden in Libië:

 • Reddingsteams in Derna voorzien van medische hulpmiddelen, zaklampen, hoofdlampen, handschoenen, touwen en andere middelen om puin te verwijderen.
 • Onderdak opzetten in scholen voor daklozen in Benghazi
 • Verspreiding van dekens, bedden en hygiëne-artikelen (zeep, shampo, tandenborstels, tandpasta, handdoeken, luiers, flessen water)

In de volgende fase zal het gaan om psychosociale hulp en zorgen dat mensen genoeg geld hebben of weer een inkomen kunnen verdienen. En meehelpen om verplaatste explosieven uit de weg te ruimen.

Huizen weggevaagd in Libië

De aardbeving in Marokko heeft vooral onder dorpsbewoners in het Atlasgebergte veel slachtoffers gemaakt. Ook in de stad Marrakesh zijn huizen ingestort. Daar zijn ook vluchtelingen en migranten uit verschillende Afrikaanse landen hun onderdak en bezittingen kwijt. Sommigen zitten klem in Marokko: ze kunnen niet verder reizen en niet terug naar hun thuisland. Moeders met kleine kinderen zijn extra kwetsbaar en hebben snel een veilige plek nodig om te wonen. Zij kunnen bij niemand aankloppen voor hulp, omdat ze in Marokko niet formeel opgevangen worden.

Welke hulp biedt Kerk in Actie in Marokko?
Onze partnerkerk in Marokko kan met onze steun deze migranten extra noodhulp bieden:

 • voedselpakketten, medische hulp, kleding, dekens, zeep, shampoo en babyvoeding.
 • onderdak vinden voor moeders met kinderen en bemiddelen dat ze naar school kunnen
 • pastorale hulp aan migranten met trauma’s

Steun dit werk
Steun dit werk via het programma Noodhulp met een bijdrage op rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie in Utrecht o.v.v. Noodhulp Noord-Afrika.

Inwoners op straat in Marrakesh
Doneer Online

Oliebollen actie

Net als de afgelopen jaren wordt er dit jaar weer een oliebollen actie gehouden. Uw bestellingen (en betalingen) kunnen bij voorkeur worden gedaan via de webshop of met het bestelformulier. Bestellen kan tot uiterlijk 27 december.

De bestelling wordt op zaterdag 30 december tussen 9.30-13.00 uur thuis bezorgd op het opgegeven adres of kan worden afgehaald bij De Bining, Gedemptevaart 8/10 te Surhuisterveen.

Opbrengst

De opbrengst is dit jaar deels voor de activiteiten commissie en deels voor de Diaconie. De Diaconie kiest er voor haar deel dit jaar te schenken aan Camping Polemonium te Opende, waar minima een gratis vakantie kunnen vieren.

Bestellen via Webshop Download Bestelformulier

Bloemenactie

De jaarlijkse bloemenactie is dit jaar op donderdag 5 mei. De datum is geen toeval, want Bevrijdingsdag 2022 valt enkele dagen voor moederdag. Reden voor de Activiteitencommissie om opnieuw flink uit te pakken. Ook dit jaar is er weer een groot assortiment geraniums (staand en hangend), hanging baskets en royale, rijk gevulde terraspotten. Ook de ‘Spaanse margrieten’ en fuchsia’s ontbreken ditmaal niet in het aanbod.

Iedereen die bloemen wil bestellen, kan dat nu al doen via de webshop of door het bestelformulier. Alle bestellingen kunnen op donderdag 5 mei worden opgehaald bij De Bining (naast de Doarpstsjerke); bloemen kunnen desgewenst ook worden thuisbezorgd.

De opbrengst

De opbrengst van de actie gaat ook dit jaar naar de verfraaiing van het interieur van De Lantearne. Het gaat daarbij met name om de aanschaf van tafels en stoelen, zowel in de verschillende zalen als in de hal. Een belangrijk deel van de aanschafkosten moet uit de opbrengst van acties worden betaald. Beheerder André Postma van De Lantearne vertelt dat de reacties op de ingrijpende verbouwing enthousiast zijn. “Ook wordt positief gereageerd op het meubilair dat we hebben aangeschaft.”

Hoe bestellen?

Bloemen kunnen op verschillende manieren worden besteld.

 • Het meest eenvoudige is het doorgeven van een bestelling via de webshop van de kerk.
 • Telefonisch kan de bestelling worden doorgegeven aan André Postma (0512-361303).
 • Daarnaast kunnen bestelformulieren op drie plekken in Surhuisterveen worden ingeleverd. Dit kan bij:
  • De Lantearne, Jan Binneslaan 49,
  • Postma Handwerken, Gedempte Vaart 9
  • Wijnhuis Machiel, De Dellen 9a.

Alle bestellingen moeten uiterlijk op vrijdag 29 april binnen zijn.

Wanneer aflevering?

Bloemen kunnen, zoals aangegeven, worden afgehaald bij De Bining aan de Gedempte Vaart. Wie de bloemen zelf liever niet ophaalt, kan alles thuisbezorgd krijgen. Inmiddels hebben zich vrijwilligers gemeld die de bezorging op zich willen nemen. Hier worden geen kosten voor in rekening gebracht. (Wil iemand bij een familielid, vriend/vriendin of iemand anders een bloemetje laten bezorgen, dan is dat in principe ook geen probleem. Uiteraard moet het adres dan wel even worden doorgegeven.)

Hoe betalen?

Iedereen die via de webshop bloemen bestelt, kan onmiddellijk betalen. Dit is voor iedereen het gemakkelijkst. De bloemen die bij De Bining worden afgehaald, kunnen ook ter plekke worden afgerekend. Er is een pinautomaat. Contant betalen mag ook, maar dan wordt verwacht dat iedereen ‘gepast’ betaalt. Het liefst met het totaalbedrag in een enveloppe. Mensen die bloemen thuisbezorgd krijgen, kunnen het bedrag via de webshop betalen of contant afrekenen (in envelop). Giften zijn uiteraard ook welkom.nt afrekenen (in envelop). Giften zijn uiteraard ook welkom.

Back To Top