Elke zondag een dienst

We heten iedereen van harte welkom in de gemeente. Wekelijkse zijn er diensten en activiteiten. De diensten zijn ook online te volgen via Kerkdienstgemist.

Tijdens de zondagse dienst is er speciaal voor de kinderen Joy4Kids.

Na de dienst is er gezamenlijk koffie en thee drinken.

De jongeren hebben elke maand een eigen New Generation dienst.

Wie zijn wij

Het woord van God voedt, inspireert en zet ons aan om te groeien in zorg voor elkaar en voor de wereld. God, die aan het begin en het einde van ons leven staat, heeft zich aan ons verbonden door Zijn Zoon te geven: Jezus Christus, onze Verlosser, die omwille van ons gestorven en opgestaan is. Ons beeld van het Koninkrijk van God komt tot uitdrukking wanneer wij ons, in navolging van Christus, inzetten om te groeien in verbondenheid met elkaar en de wereld om ons heen. Wij weten ons steeds nauwer verbonden met God op onze weg naar het Koninkrijk.

Visie en missie

Wij bouwen aan een enthousiaste geloofsgemeenschap waarin alle leden, jong en oud, zich thuis voelen. Een gemeenschap die verbonden is met elkaar en met de wereld, waarbij elk van haar leden verantwoordelijkheid draagt en de aanwezige gaven en talenten optimaal kan ontwikkelen. Dit realiseren wij door een doelmatige en doeltreffende organisatiestructuur, door een open communicatie, waarin respect en ruimte is voor elkaar in de verschillende opvattingen en geloofsbeleving, waarbij wij kracht zoeken in het werk van de Heilige Geest.

Doel

Binnen kaders en voorwaarden versterken wij onze verbondenheid met elkaar in kerkdiensten, werkgroepen, in pastoraat en omzien naar elkaar. Op dezelfde wijze wordt ook de verbondenheid met de wereld tot uitdrukking gebracht, o.a. in gastvrijheid en openheid, in het evangelisatiewerk, in zending en werelddiaconaat, in het delen met mensen die lijden, in de inzet voor vrede, gerechtigheid en een leefbare wereld, zoals God die bedoeld heeft.

We blijven zoeken naar wegen om de genoemde zaken op een goede/werkzame manier in te vullen.

 • Van de ruim 2300 gemeenteleden streven we er naar dat een maximaal deel zich betrokken voelt en geraakt weet door het leven en werken van onze gemeente. Dat kan door het bezoeken van de kerkdiensten maar ook door ontmoetingen die door de week plaatsvinden. Op die manier hopen we ook het grote tal vrijwilligers werkzaam op de vele terreinen van het kerkenwerk te kunnen behouden en te ‘verjongen’.
 • Als kerkgemeenschap willen we in het dorp herkenbaar aanwezig zijn en onze gebouwen zo inzetten dat ook niet-kerkelijke activiteiten mogelijk zijn.
 • Wanneer een dorpsgenoot van buiten onze gemeente een beroep doet op een van onze voorgangers dan willen wij hiervoor de mogelijkheid bieden.
 • Wanneer een dorpsgenoot van buiten onze gemeente een beroep doet op de Individuele Hulp Commissie van de Diaconie dan willen wij hiervoor de mogelijkheid bieden.
 • Ook op het gebied van de vluchtelingenproblematiek zal onze gemeente zich open moeten stellen voor de opvang van vluchtelingen. Zij zal daar waar mogelijk helpen.

Van de gemeente zal het meeleven van ‘lief en leed’ binnen de eigen gemeente uitgebreid moeten worden met het ‘lief en leed’ buiten de gemeente: Kerk-naar-buiten!

Gemeente zijn kun je niet in je eentje

In de Classis Fryslân ontmoeten Friese Protestantse Gemeenten elkaar en zorgen zij voor elkaar. Kijk regelmatig op de website van de classis om kerkenwerk en samen kerk zijn leuker, makkelijker en meer verbindend te laten zijn. Ook voor (jo)uw gemeente.

Naar de website van Classis Fryslân

Locaties van de kerk

De Flambou

Groningerstraat 40,
9231 CM Surhuisterveen

Meer informatie

Doarpstsjerke

Gedempte Vaart 8,
9231 AV Surhuisterveen

Meer informatie

De Lantearne

Jan Binneslaan 49,
9231 CA Surhuisterveen

Meer informatie

De Bining

Gedempte Vaart 10,
9231 AV Surhuisterveen

Meer informatie

Contactgegevens pastoraal, Kerkenraad en colleges

Hieronder de contactgegevens voor het pastoraat, de Kerkenraad en de colleges.

Pastorale Teams en straten index

 

 • Voorzitter Kerkenraad: Dhr. Wybe Kooistra,
  voorzitter@pgsb.nl
  0512 – 843 235
 • Scriba: Mw. Mattie Bruining,
  scriba@pgsb.nl
  0512 – 362 973
 • Secretaris van de Kerkenraad: Hanneke Dijkstra,
  kb@pgsb.nl
  0512 – 363 548
 • Secretaris College van kerkrentmeesters: Hanneke Veldman,
  cvk@pgsb.nl
 • Secretaris College van diakenen: Roelina Overwijk,
  diaconie@pgsb.nl

Historisch overzicht Gereformeerde Kerk Surhuisterveen

Op de website GereformeerdeKerken.info verscheen in drie delen een historisch overzicht betreffende de voormalige Gereformeerde Kerk te Surhuisterveen.

De Gereformeerde Kerk in het Friese Surhuisterveen werd op 5 november 1854 geïnstitueerd als Christelijke Afgescheidene Gemeente.

Naar het historisch overzicht

Grafpoëzie kerkhof Doarpstsjerke

Grafstenen zijn tekens van piëteit. Grafstenen houden de herinnering levend aan wie hier rusten. Zij dragen namen. Namen van mensen, van wie hun levens geschiedenis zijn geworden. Mensen, over wie men iets of tot wie men nog iets wilde zeggen. Mensen, die men zelf nog wilde laten spreken, soms in de vorm van poëzie. Het is die poëzie, die we duiden als grafpoëzie.

Met name in de provincie Groningen ontwikkelde zich in de 19e eeuw een grafsteencultuur. Opmerkelijk is, dat we in de provincies Friesland en Drenthe concentraties van grafmonumenten met grafpoëzie aantreffen in de veenkoloniale streken, zoals in het Friese Surhuisterveen. Op het kerkhof van dit veenkoloniale dorp treffen we een grote hoeveelheid grafpoëzie aan.

Grafpoëzie - een inleiding Grafpoëzie Surhuisterveen

Meer weten over onze kerk?

Back To Top