Over ons

Doarpstsjerke

De Protestantse Gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan beschikt over 2 kerken te weten ‘De Doarpstsjerke’ in het centrum van Surhuisterveen met daarbij behorend het gebouw ‘De Bining’, Gedempte Vaart 6-8, en ‘De Flambou’ aan de Groningerstraat 40 met daarbij behorend het zalencentrum ‘De Lantearne’ aan de Jan Binneslaan 49.

Geschiedenis Doarpstsjerke

De Doarpstsjerke is een kleine sfeervolle kerk die dateert van 1685, zoals blijkt uit de steen boven de ingang. De laatste restauratie is in 2007 uitgevoerd. De kerk is toen van binnen helemaal vernieuwd: de vloeren, de banken, de doophekken zijn opnieuw en draaibaar gemaakt wat de flexibiliteit van het gebruik van de kerk ten goede komt. Gedeeltelijk zijn de banken vervangen door stoelen. Het orgel is weer op de galerij geplaatst. De kerk wordt soms nog gebruikt voor de zondagse erediensten en verder voor bijzondere diensten. Voor rouw- en trouwdiensten is het een zeer geschikt gebouw. Het is mogelijk om bij een huwelijksplechtigheid voor zowel het burgerlijk huwelijk als voor het kerkelijk huwelijk de Doarpstsjerke te gebruiken. Beneden is er plaats voor ongeveer 100 genodigden en op de galerij voor ongeveer 25 personen.

De kerk is voorzien van een moderne beeld- en geluidsinstallatie en heeft de mogelijkheid om diensten via de kerkradio of internet te beluisteren. Mocht het aantal gasten niet in de kerk passen dan is er de mogelijkheid om de dienst in de Bining te volgen via beeld en geluid.

De eerste steen werd gelegd door het zoontje van de toenmalige grietman van Achtkarspelen, Isaäc de Schepper. Op een oude afbeelding is te zien dat de toren aanvankelijk geen spits had. Die werd pas na 1726 geplaatst. Het schip als windwijzer symboliseert de tijd van de vervening en verwijst naar het vervoer op het water. De klok werd in 1943 door de Duitsers weggehaald. Na de oorlog werd er een nieuwe klok opgehangen waarin het opschrift staat: “Ik rop âld en jong ta tsjinst en tsjerkegong.” Het kerkhof rondom de kerk is van 1685 tot 1908 in gebruik geweest. Het is uniek om het groot aantal zerken met grafpoëzie. Er staan maar liefst staan 19 grafstenen die voorzien zijn van, vaak vrome, gedichten. Zo staat er op de steen van de echtgenote van Jan Hulshof, die dertig jaar wethouder van Achtkarspelen was:

Veel gewerkt en veel gebeden
Veel gehoopt en ook geleden
Tot in ’t eind het stille graf
Haar de eeuw’ge ruste gaf.

In 1908 werd de nieuwe begraafplaats aan de Vierhuisterweg in gebruik genomen. De eerste die daar werd begraven was dominee Pekelharing die vierenveertig jaar lang doopsgezind predikant was in Surhuisterveen. Hij was toen 86 jaar. Een groot verschil met zijn voorganger ds. Broos, die in 1864 bij De Doarpstsjerke werd begraven en slechts 30 jaar oud werd.

Het orgel in de Doarpstsjerke van Surhuisterveen

Op de galerij van de toenmalige Hervormde kerk in Surhuisterveen werd in 1928 een orgel geplaatst van de firma Dekker uit Goes. Toen dit orgel vervangen moest worden werd aanvankelijk de galerij aangewezen als meest logische plaats. Maar omdat de kerk kampte met te weinig zitplaatsen werd besloten om het nieuwe orgel voor in de kerk te plaatsen om zo op de galerij een aantal zitplaatsen te realiseren. Aan de firma Bakker en Timmenga uit Leeuwarden werd de opdracht verleend om een nieuw orgel te bouwen. Het werd een eenklaviers orgel met aangehangen pedaal. De kap van de preekstoel heeft model gestaan voor de bovenkant van het orgel . Op 4 oktober 1982 werd het orgel in gebruik genomen met een bespeling door Jan Jongepier, die als adviseur bij de bouw was betrokken.

Bij de laatste restauratie van de kerk in 2008 werd het orgel verplaatst naar de galerij. Het orgel heeft de volgende dispositie:

Manuaal: Prestant 8′ (discant), Holpijp 8′, Prestant 4′, Fluit 4′ (gedeeld), Quintfluit 3′ (bas) –
gedekt, Quint 3′ (discant) – prestantmensuur, Octaaf 2′, Terts 1 3/5′ (discant), Quint 1 1/3′ (bas).

Pedaal: Aangehangen.

De Doarpstsjerke huren?

Back To Top