Over ons

Doarpstsjerke

Geschiedenis Doarpstsjerke

De Doarpstsjerke in Surhuisterveen is een eenvoudige zaalkerk die, zoals blijkt uit de steen boven de ingang, gebouwd is in 1685. De eerste steen werd gelegd door het zoontje van de toemalige grietman van Achtkarspelen, Isaäc de Schepper. Op een oude afbeelding is te zien dat de toren aanvankelijk geen spits had. Die werd pas na 1726 geplaatst. Het schip als windwijzer symboliseert de tijd van de vervening en verwijst naar het vervoer op het water. De klok werd in 1943 door de Duitsers weggehaald. Na de oorlog werd er een nieuwe klok opgehangen waarin het opschrift staat: “Ik rop âld en jong ta tsjinst en tsjerkegong.“ En dat doet hij nog steeds,want de Protestantse gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan houdt er ieder jaar nog meer dan twintig middagdiensten en daarnaast vespers, zangdiensten en uitvaart- en huwelijksdiensten. Het kerkhof rondom de kerk is van 1685 tot 1908 in gebruik geweest. Het is uniek om het groot aantal zerken met grafpoëzie. Er staan maar liefst staan 19 grafstenen die voorzien zijn van, vaak vrome, gedichten. Zo staat er op de steen van de echtgenote van Jan Hulshof, die dertig jaar wethouder van Achtkarspelen was:

Veel gewerkt en veel gebeden / Veel gehoopt en ook geleden
Tot in ’t eind het stille graf / Haar de eeuw’ge ruste gaf.

In 1908 werd de nieuwe begraafplaats aan de Vierhuisterweg in gebruik genomen. De eerste die daar werd begraven was dominee Pekelharing die vierenveertig jaar lang doopsgezind predikant was in Surhuisterveen. Hij was toen 86 jaar. Een groot verschil met zijn voorganger ds. Broos, die in 1864 bij de Doarpstjerke werd begraven en slechts 30 jaar oud werd.

 

Het orgel in de Doarpstsjerke van Surhuisterveen

Op de galerij van de toenmalige Hervormde kerk in Surhuisterveen werd in 1928 een orgel geplaatst van de firma Dekker uit Goes. Toen dit orgel vervangen moest worden werd aanvankelijk de galerij aangewezen als meest logische plaats. Maar omdat de kerk kampte met te weinig zitplaatsen werd besloten om het nieuwe orgel voor in de kerk te plaatsen om zo op de galerij een aantal zitplaatsen te realiseren. Aan de firma Bakker en Timmenga uit Leeuwarden werd de opdracht verleend om een nieuw orgel te bouwen. Het werd een eenklaviers orgel met aangehangen pedaal. De kap van de preekstoel heeft model gestaan voor de bovenkant van het orgel . Op 4 oktober 1982 werd het orgel in gebruik genomen met een bespeling door Jan Jongepier, die als adviseur bij de bouw was betrokken.

Bij de laatste restauratie van de kerk in 2008 werd het orgel verplaatst naar de galerij. Het orgel heeft de volgende dispositie:

Manuaal: Prestant 8′ (discant), Holpijp 8′, Prestant 4′, Fluit 4′ (gedeeld), Quintfluit 3′ (bas) –
gedekt, Quint 3′ (discant) – prestantmensuur, Octaaf 2′, Terts 1 3/5′ (discant), Quint 1 1/3′ (bas).

Pedaal: Aangehangen.

De Doarpstsjerke huren?

Back To Top