Financieel

Collecten

In zijn algemeenheid worden er drie collectes gehouden tijdens een kerkdienst. De bestemmingen hiervan staan vermeld in het kerkblad (‘Kruispunt’) en op de Weekbrief. Voor een deel zijn de opbrengsten bestemd voor de exploitatie van de kerk, een ander deel gaat naar meer specifieke doelen als diaconie en ZWO.

Op drie verschillende manieren kunt u deelnemen aan een collecte:

Via Givt
Via collectemunten
Via contant geld (let op: dit is niet fiscaal aftrekbaar!)

Givt

Het is mogelijk om via uw smartphone mee te doen met de collecte tijdens en na kerkdiensten. We werken hiervoor samen met de app van Givt. Uw giften worden geïncasseerd door Givt en vervolgens aan onze gemeente overgemaakt. Gebruik maken van de Givt app werkt als volgt:

  • Download de Givt app (de Givt-app is gratis te downloaden in de App Store en in Google Play).
  • Registreer u éénmalig
  • Open de app, selecteer het bedrag dat u wilt geven en kies vervolgens de manier van geven.
  • Het gekozen bedrag wordt overgemaakt naar de kerk.

Door op de ‘Collecte toevoegen’-knop (plus-teken) te drukken, kunt u tot drie collectes activeren. De verschillende collectes worden onderscheiden door de nummer 1, 2 en 3. Deze nummers komen overeen met de collectedoelen van betreffende kerkdienst. Bij iedere collecte kunt u een zelfgekozen bedrag invullen. Door te drukken op het min-teken, rechts van het bedrag, kunt u een collecte verwijderen.  Wilt u een collecte overslaan? Laat dan die collecte open (€ 0,00) of verwijder deze door te drukken op het min-teken, rechts van het bedrag. In het giften-overzicht van de Givt-app kunt u al uw gedane giften terugvinden.

Informatiefolder GIVT Download Begeleiding Givt-app

Collectemunten

U kunt ook deelnemen aan een collecte door gebruik te maken van collectemunten. Op de volgende manier kunt u collectemunten bestellen:

  • Via de webshop van onze gemeente. De munten worden direct afgerekend en binnen een week bij u thuisbezorgd.
  • Via de (groene) formulieren. De formulieren vindt u in de hal van de kerk. U kunt het ingevulde formulier vervolgens in de bus ‘Kerkelijke Post’ deponeren of in de brievenbus van mw. J. From, Munnikestraat 10, Surhuisterveen. De collectemunten worden bij u thuisbezorgd en het betreffende bedrag wordt later automatisch van uw rekening afgeschreven.

Bestellingen in de maanden juli en augustus worden niet direct verwerkt.

Collectemunten bestellen
Back To Top