Home

Beschermd: Weekbrief

Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

Bloemen
De bloemen uit de dienst gaan met een hartelijke groet en wensen van bemoediging naar Dhr. S. de Jong en mw. A. de Jong-Terpstra, ’t Suyderhuys Kamer 1 en Mw. Baukje Tiemersma-van der Horn, Kloosterstraat 21.

Collecte ZWO
Het ZWO collectedeel, op deze Werelddiakonaatszondag 17 oktober, is bestemd voor Fryslan foar Rwanda, een klein arm land in Afrika, waar corona nog steeds voor ernstige gevolgen zorgt: inkomens vallen weg, honger en verdere ellende nemen toe. (In het kerkblad staat als collectedoel per abuis ook een ander project in Rwanda.) Wilt u een gift overmaken voor Fryslan foar Rwanda dan graag op het rek.nr. van de ZWO (NL08 RABO 0373 7104 53) onder vermelding van Fryslan foar Rwanda.

Kerkdienst live, Kruispunt en de Weekbrief
De dienst vanuit De Flambou is zondags live te volgen via kerkdienstgemist.nl. Ook kan op de nieuwe site van onze gemeente geklikt worden op Dienst live. Het wachtwoord voor zowel Kruispunt en de Weekbrief is kruispunt. (met kleine letters.)

Coronamaatregelen
Met ingang van 25 september is de anderhalve meter maatregel vervallen. De overheid blijft van ons vragen onze samenkomsten op verantwoorde wijze te blijven houden. Het virus is nog onder ons. Ook nu wij meer ruimte krijgen, wordt van ons gevraagd elkaar de ruimte te geven. Daarom vragen wij u:

 • onder alle omstandigheden gepaste afstand in acht te nemen*
 • de handen te ontsmetten
 • elkaar geen handen te geven
 • zo min mogelijk door elkaar in de kerkruimte te bewegen
 • van harte te zingen, maar met mate en niet uit volle borst
 • collecteren bij de uitgang of zo mogelijk digitaal

* Voor gemeenteleden die toch nog graag de anderhalvemeter maatregel willen handhaven is de galerij geopend.

Er wordt niet gevraagd of u gevaccineerd bent. We adviseren gemeenteleden om bij klachten, ook als dat lichte klachten zijn, thuis te blijven. We hopen dat iedereen op een verantwoorde manier met de corona-omstandigheden omgaat. Kerkdiensten worden ook uitgezonden via kerdienstgemist.nl en zijn te beluisteren via de kerkradio.

Kerkdienst Live
De Kerkdiensten zijn te volgen via kerkradio en kerkdienstgemist.nl.

Liturgie
Liturgie’s van diensten kunt u vinden bij de dienst in de Agenda. Als u nog in bezit bent van een kerkradio en u wilt graag de liturgie aan huis ontvangen, dan kunt u contact opnemen met G. Fokkens, 0640 809 852.

GIVT
De ‘knop’ collecteren via GIVT is te vinden naast de uitzending van kerkdienst gemist.

Bijdrage collecte
Als u de kerkdienst online volgt, kunt u een bijdrage aan de collecte overmaken via GIVT, zie hiervoor de knop op het scherm, of via het bankrekeningnummer van de kerk, NL 47 RABO 0356 4047 57 onder vermelding van ‘collecte’.  Deze bijdragen worden verdeeld in 50% diaconie en 50% kerk.

 • Gift aan de diaconie
  Als u alleen een gift aan het college van diakenen over wil maken is het bankrekeningnummer NL52 RABO 0179 5596 99, onder vermelding van ‘gift aan de diaconie’.
 • Gift aan het college van kerkrentmeesters, voor de kerk
  Als u alleen een gift aan het college van kerkrentmeesters wilt overmaken, voor de kerk, dan is het bankrekeningnummer NL47 RABO 0356 4047 57, onder vermelding van ‘gift kerkenwerk’.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

Omzien naar elkaar

Thuis gekomen
Dhr. K. van der Ploeg, De Dellen 29

Bericht van overlijden
De heer Jan Kooij (Juliusstrjitte 44, Feanwalden) is op woensdag 13 oktober 2021 op 73-jarige leeftijd overleden. Jarenlang heeft Jan aan de Jan Binneslaan 32 gewoond. De laatste drie maanden woonde hij in het Talma Hûs, omdat het zelfstandig thuis niet meer ging. De dankdienst voor zijn leven vindt plaats op woensdag 20 oktober om 13.30 uur in de Flambou. De ouderenpastor, Bianca Prins-Beijleveld, leidt deze dienst.

Voor jeugd en jongeren

Zondag 17 oktober NG-Café
Neem je vrienden mee naar deze eerste café-avond in de Toerseal, aanvang 19.30 u.

‘Picknick’dienst ‘Kracht voor de wedstrijd’
Op zondagmorgen 24 oktober is er in de Sporthal (ketting 1) om 11 uur (inloop v.a. 10.45 uur) een picknickdienst zonder picknick (eten en drinken mag deze keer niet mee). Het belooft weer een sportieve dienst te worden! (Neem evt. schoeisel mee voor binnen!)

Huntedgames 30 oktober a.s.!
Alle jongeren van 12-18 jaar opgelet! Dit jaar op zaterdag 30 oktober wordt er weer een te gek spel georganiseerd (door de gezamenlijke jeugd) in Surhuisterveen voor jullie. Na het succes van onder andere het Bijbelsmokkelspel en The Challenge is er dit jaar iets nieuws: The Hunted Games. Een spannend spel waarin je als team in een zoektocht door Surhuisterveen moet proberen om te ontsnappen aan de Farao. Jullie krijgen de opdracht om verschillende verborgen ruimtes op te sporen en codes te verzamelen. Met deze codes kan een burner phone jullie helpen om de ontsnappingspoging succesvol te maken. Dit is uiteraard niet zonder gevaar, de Farao is woedend en wil niet dat jullie uit Egypte ontsnappen. Hij heeft zijn soldaten in grote hoeveelheden naar jullie gestuurd om jullie op te sporen. Meld je snel aan! Dit kan individueel of in een team. Het is belangrijk dat ten minste 1 groepslid een telefoon heeft met beltegoed. Geef dit nummer door bij de opgave. (Via jeugdwerker@pknsb.nl)

Overige mededelingen

Dorcas voedselactie
De Dorcas Voedselactie wordt zoals ieder jaar een actie waar iedereen aan mee kan doen. In het eerste weekend van november zullen we proberen zoveel mogelijk geld in te zamelen voor deze voedselactie. Op vrijdagavond 5 november en zaterdag 6 november zullen er vrijwilligers staan bij Jumbo supermarkt om deze actie onder de aandacht te brengen. In overleg met de Jumbo is gekozen de actie middels een QR-code of een machtingskaart onder de aandacht te brengen. Om zoveel mogelijke mensen op deze dag te bereiken en te enthousiasmeren hebben we voor de zaterdag vrijwilligers nodig die één of twee uren willen helpen. We hebben drie vrijwilligers per 2 uur nodig. Indien u wilt helpen, dan kunt u zich hiervoor opgeven door te mailen naar dorcasshv@gmail.com, met een eventueel met voorkeurstijdstip. Meer info over de Dorcas voedselactie vindt u in het volgende kerkblad en op www.dorcasvoedselactie.nl

ZWO winterbusjes
Vanaf 18 oktober worden de winterbusjes weer bij u thuis bezorgd, door de vele vrijwilligers. De opbrengst van de winterbusjes is opnieuw voor Fryslân Foar Rwanda. Zie hiervoor ook het stuk in de laatste kerkbode. De busjes worden niet eind januari weer bij u opgehaald, maar begin april. Doet u mee? Tip: collectemunten mogen ook! Wilt u graag een busje, maar heeft u er geen ontvangen, neemt u dan a.u.b. contact op met Marjo Jilderda, tel. 362883.

Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

Bloemen
De bloemen uit de dienst gaan met een hartelijke groet en wensen van bemoediging naar Dhr. Meindert Lulofs, Kloosterstraat 13 en Fam. M. Sienema, Dr. van Kammenstraat 3.

ZWO-collecte 10 Oktober 2021, Samen in actie tegen corona in India
De coronaramp in India laat de verwoestende gevolgen van corona zien, en maakt schokkend duidelijk dat sneller vaccineren van levensbelang is. Samen met kerken wereldwijd en samen met u staat Kerk in Actie al langer op tegen corona. Nu slaan we ook vanaf 12 mei 2021 als samenwerkende hulporganisaties de handen ineen met de Giro555-actie ‘Samen in actie tegen corona’. Allereerst voor India maar ook voor omringende landen. Met het opgehaalde geld kan Kerk in Actie hulp bieden. Het geld wordt door Kerk in Actie onder andere besteed aan het verstrekken van medische- en zuurstofvoorraden, het opzetten van vaccinatiecentra met behulp van ziekenhuisnetwerken van verschillende kerken en organisaties en opleidingen voor gezondheidswerkers over vaccinaties en COVID-zorg. Een derde van het geld gaat naar COVAX, zodat zij COVID-19-vaccins voor iedereen beschikbaar kunnen maken.

Coronamaatregelen
Met ingang van 25 september is de anderhalve meter maatregel vervallen. De overheid blijft van ons vragen onze samenkomsten op verantwoorde wijze te blijven houden. Het virus is nog onder ons. Ook nu wij meer ruimte krijgen, wordt van ons gevraagd elkaar de ruimte te geven. Daarom vragen wij u:

 • onder alle omstandigheden gepaste afstand in acht te nemen*
 • de handen te ontsmetten
 • elkaar geen handen te geven
 • zo min mogelijk door elkaar in de kerkruimte te bewegen
 • van harte te zingen, maar met mate en niet uit volle borst
 • collecteren bij de uitgang of zo mogelijk digitaal

* Voor gemeenteleden die toch nog graag de anderhalvemeter maatregel willen handhaven is de galerij geopend.

Er wordt niet gevraagd of u gevaccineerd bent. We adviseren gemeenteleden om bij klachten, ook als dat lichte klachten zijn, thuis te blijven. We hopen dat iedereen op een verantwoorde manier met de corona-omstandigheden omgaat. Kerkdiensten worden ook uitgezonden via kerdienstgemist.nl en zijn te beluisteren via de kerkradio.

Kerkdienst Live
De Kerkdiensten zijn te volgen via kerkradio en kerdienstgemist.nl.

Liturgie
Liturgie’s van diensten kunt u vinden bij de dienst in de Agenda. Als u nog in bezit bent van een kerkradio en u wilt graag de liturgie aan huis ontvangen, dan kunt u contact opnemen met G. Fokkens, 0640 809 852.

GIVT
De ‘knop’ collecteren via GIVT is te vinden naast de uitzending van kerkdienst gemist.

Bijdrage collecte
Als u de kerkdienst online volgt, kunt u een bijdrage aan de collecte overmaken via GIVT, zie hiervoor de knop op het scherm, of via het bankrekeningnummer van de kerk, NL 47 RABO 0356 4047 57 onder vermelding van ‘collecte’.  Deze bijdragen worden verdeeld in 50% diaconie en 50% kerk.

 • Gift aan de diaconie
  Als u alleen een gift aan het college van diakenen over wil maken is het bankrekeningnummer NL52 RABO 0179 5596 99, onder vermelding van ‘gift aan de diaconie’.
 • Gift aan het college van kerkrentmeesters, voor de kerk
  Als u alleen een gift aan het college van kerkrentmeesters wilt overmaken, voor de kerk, dan is het bankrekeningnummer NL47 RABO 0356 4047 57, onder vermelding van ‘gift kerkenwerk’.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

Omzien naar elkaar

Drachten, Nij Smellinghe, Compagnonsplein 1, Postbus 20200, Drachten
Dhr. K. van der Ploeg, De Dellen 29, afdeling B kamer 244
Mw. Baukje Tiemersma-van der Horn, Kloosterstraat 21(nieuwe heup). Indien alles volgens planning is verlopen mocht zij afgelopen vrijdag naar huis om daar verder te revalideren.

Bericht van overlijden
De heer Douwe Hania, Jan Binneslaan 14 A 1, is op woensdag 6 oktober 2021 op 97-jarige leeftijd overleden. De dankdienst voor zijn leven vindt plaats op dinsdag 12 oktober om 13.30 uur in de Flambou. De ouderenpastor, Bianca Prins-Beijleveld, leidt deze dienst.

Voor jeugd en jongeren

Het jeugdwerk van deze week. Weet je van harte welkom.

 • 18+ en 20+ zondagavond om 20.00 in De Lantearne
 • 23+ dinsdagavond om 19.45u
 • Kinderclub groep 5 en 6 vrijdagavond om 18.45 in de Opkeamer
 • Girls Only klas 1-2 vrijdagavond om 19.30u in de Kroanseal
 • Boys Together klas 1 vrijdagavond om 19.30u in de Toerseal

Overige mededelingen

Ds. J. de Jong heeft het beroep aangenomen
Donderdag 7 oktober heeft ds. Hans de Jong de kerkenraad laten weten dat hij het beroep naar onze gemeente aanneemt. De intrede zal begin januari 2022 plaatsvinden.
Wij zijn blij en dankbaar met dit bericht en hopen op een goede, inspirerende tijd. ‘Kerkenwerk is teamwork’ en samen met een compleet pastoraal team kan er veel mogelijk zijn!

Alleenstaanden middag
Zondag 3 oktober hadden we weer een gezellige middag voor alleenstaande mannen en vrouwen. Er waren dertig personen aanwezig. Het was fijn om elkaar weer te ontmoeten in onze prachtige Lantearne. Koffie met cake wat gebakken was door gemeenteleden. Spelletjes gedaan, het sjoelen was weer een succes maar ook andere leuke spelletjes. Maar vooral gezellig samenzijn. Een drankje viel er ook wel in. Voor deze keer was er een broodmaaltijd bij die goed smaakte. Na een mooi gedicht konden we voldaan weer naar huis. We hopen de volgende ontmoeting te houden op dinsdagmiddag 2 november om 14.30 uur in de Lantearne. Dan hoeft u zich niet op te geven omdat er dan geen eten bij is. Tot dan, Groet Grietsen en Annie.

Back To Top