Wat te doen bij

Staat je vraag er niet bij? Stuur een bericht via het contact formulier.

Het College van kerkrentmeesters wil het gebruik van collectemunten graag bij u aanbevelen.

 • Via de webshop van onze gemeente. De munten worden direct afgerekend en binnen een week bij u thuisbezorgd.
 • Via de (groene) formulieren. De formulieren vindt u in de hal. U kunt het ingevulde formulier vervolgens in de bus ‘Kerkelijke Post’ deponeren of in de brievenbus van mw. J. From, Munnikestraat 10, Surhuisterveen. De collectemunten worden bij u thuisbezorgd en het bedrag wordt later automatisch van uw rekening afgeschreven.

Bestellingen in de maanden juli en augustus worden niet verwerkt. U heeft de mogelijkheid om de aanschaf van collectemunten als gift op te voeren op uw aangifteformulier voor de inkomstenbelasting (zie belastingdienst).

Aanmelden bij de ledenadministratie.

Als u gebruik wilt maken van de kerkradio kunt u contact opnemen met de Diaconie. Voor 2017-2018 is rentmeester-diaken Grietsen Fokkens  de contactpersoon. Telefoon 06-40809862.

< 40 jaar
Jeugd- en jongerenwerker, Anne-Willem Hoekstra, Dûbelspul 9, Surhuisterveen
06 1569 1019, e-mailadres: jeugdwerker@pknsb.nl

40 – 70 jaar
Vacant. Aanspreekpunt: Secretaris Kerkenraad 363 548, kb@pknsb.nl

70+
Mw. Bianca Prins – Beijleveld, Sneek, 06 835 65 610, ouderenpastor@pknsb.nl 

Een kaartje naar:

 • de predikant en/of jeugd- en jongerenwerker
 • de ledenadministratie
 • de eigen sectorouderling of contactpersoon.

Doop of opdragen
Doop
De doop kan worden aangevraagd door alle leden van de gemeente waarvan een van de doopouders tenminste dooplid van onze gemeente moet zijn. De toelating tot de doop krijgt met name vorm in een gesprek met de doopouders of dopelingen, waarin de betekenis van de doop en het verlangen van de doopouders- en uiteraard in voorkomende gevallen ook dat van de dopelingen- aan de orde komen. In de doopdienst bestaat de mogelijkheid dat ouders die dat nog niet hebben gedaan, belijdenis afleggen van hun geloof. Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de doopvragen beantwoorden.

Opdragen
Ook het “opdragen van kinderen” kan door leden van onze gemeente worden aangevraagd waarvan een van de ouders tenminste dooplid van onze gemeente moet zijn. Het “opdragen van kinderen” gebeurt in tegenstelling tot in een doopdienst, niet in een speciale dienst.

Aanvragen kunnen worden aangemeld bij:

 • de predikant
 • de secretaris van de Kerkenraad

 • Vragen aan de predikant of hij de gekozen datum beschikbaar is.
 • Vragen aan de koster/beheerder of de kerk beschikbaar is.
 • Huwelijk melden aan de secretaris van het kerkelijk bureau. De informatie gaat dan via het kerkelijk bureau naar andere betrokkenen binnen de kerk.
 • Trouwkaart sturen aan predikant en de secretaris

Een bericht van overlijden zo spoedig mogelijk doorgeven aan het centrale meldpunt, de secretaris van de Kerkenraad, Hanneke Dijkstra, 0512 363 548.

Verhuizing doorgeven aan:

Voor vragen over de Kerkbalans: voorzitter dhr. H. Bergsma, Langelaan 7, Surhuisterveen, 06-13 62 35 70. Of per mail kerkbalans@pknsb.nl.

Meer Kerkbalans

Meldingen van ziekte kunnen worden doorgegeven aan:

 • de predikant en/of aan de betrokken ouderling/contact
 • daarnaast voor eventuele vermelding op de weekbrief doorgeven aan de redactie van de weekbrief.

Inschrijven bij de gemeente

We heten iedereen van harte welkom in de gemeente! Via het inschrijf formulier kun je inschrijven. Daarna neemt automatisch iemand z.s.m. contact met jou op.

Inschrijven
Back To Top