Financieel

Kerkbalans

Brief Actie Kerkbalans

In januari valt bij elk gemeentelid een brief op de mat. Het is een oproep in het kader van de actie Kerkbalans. In deze brief wordt gevraagd met welke financiële bijdrage u de kerk het komende jaar wilt ondersteunen. Een kerk en alles wat hiermee samenhangt, kost ten slotte geld. Via het antwoordformulier kunt u aangeven wat u het komende jaar wilt geven. Op deze manier kunt u bijdragen aan de opbouw van onze gemeente. Het formulier wordt na twee weken weer bij u opgehaald. U kunt uiteraard uw bijdrage ook gelijk overmaken naar het rekeningnummer van de kerk. Hebt u eind januari geen oproep ontvangen, maar wilt u wel meedoen? Neemt u dan even contact op met de commissie kerkbalans: kerkbalans@pgsb.nl

Ook de Belastingdienst helpt een handje mee

U kunt uw kerkelijke bijdrage als periodieke gift geven. Dan maakt u gedurende vijf jaar hetzelfde bedrag over aan uw kerk. Dit bedrag kan dan bij de belastingaangifte volledig worden afgetrokken van de inkomsten. U hoeft dus geen rekening te houden met de drempel van 1 procent (minimaal € 60) en het maximum van 10 procent van het verzamelinkomen. Dat levert u in veel gevallen fiscaal voordeel op.

Informatie Gewone en Periodieke giften

Actie Kerkbalans 2024 urgenter dan ooit

Onze gemeente staat voor een uitdaging. De inkomsten en uitgaven zijn niet met elkaar in evenwicht. Er is sprake van een tekort en onze reserves raken op. Daarom vragen we waar dat kan om de bijdrage te verhogen. Hoe dat precies zit leest u in de flyer.

Download de Flyer

Uitkomsten Kerkbalans 2024

In januari is de actie Kerkbalans gehouden. Vele vrijwilligers hebben hieraan meegewerkt en daar zijn we dankbaar voor. Inmiddels is de actie afgerond en kunnen we u informeren over de uitkomsten.

Zoals eerder gemeld heeft onze kerk dit jaar een begroot tekort van € 79.200 en met de reserves die er zijn kunnen we op deze wijze nog 5 jaar vooruit. Om de kerk financieel gezond te maken moeten de inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht komen. Omdat we al zoveel mogelijk besparen op de uitgaven is er behoefte aan meer inkomsten. Daarom hebben we bij de actie Kerkbalans gevraagd, aan een ieder die daar mogelijkheden voor heeft, de vaste bijdrage te verhogen.

In de begroting 2024 is gerekend met € 215.000 aan vaste vrijwillige bijdragen. De actie Kerkbalans heeft tot nu toe € 245.000 aan toezeggingen opgeleverd. Dat is € 30.000 meer dan begroot en daarmee loopt ons tekort terug van € 79.200 naar € 49.200. Hoewel we blij zijn met deze ontwikkeling blijft er helaas nog steeds een tekort.

Hieronder een weergave het verloop van de toezeggingen over de jaren 2015 – 2024:

Het totaal van de toezeggingen stijgt in 2024 voor het tweede opeenvolgende jaar. Hiermee is de uitkomst na een aantal jaren weer boven het niveau van 2015.

In totaal heeft 26% van de gemeenteleden de bijdrage verhoogd, 60% heeft de bijdrage gelijk gelaten en 2% heeft de bijdrage verlaagd.

Door de stijgende inkomsten is het tekort met 38% teruggebracht. Maar we zijn er helaas nog niet. We hebben goede hoop dat de opbrengsten nog verder kunnen stijgen. Eén van de mogelijkheden is dat meer gebruik wordt gemaakt van de fiscale mogelijkheid van periodiek geven. Maar slechts 2% van de gemeenteleden doet dit. En dat is jammer want door hier gebruik van te maken kan er meer worden gegeven zonder dat het u meer kost. We zullen deze mogelijkheid in de komende periode nog promoten.

Verder zien we dat er naast toezeggingen ook meer aan (eenmalige) giften binnen komen. We hopen dat dit zo door blijft gaan, bijv. door een extra gift op het moment dat daar ruimte voor is (vakantiegeld, belastingteruggaaf, 13e maand e.d.).

Bij de kerkrentmeesters blijft het tekort het belangrijkste onderwerp op de agenda. We zullen de ontwikkelingen hierin met u blijven delen.

Wilt u Actie Kerkbalans digitaal ontvangen?

Ieder jaar wordt de envelop voor actie kerkbalans bij u thuis gebracht en na 2 weken weer opgehaald. Wij kunnen de Actie Kerkbalans ook digitaal aan u sturen. Op deze manier kunnen we met minder vrijwilligers nog sneller de toezeggingen verzamelen. Bovendien past het in dit digitale tijdperk. Als u dit prettig vindt, dan doen we dat uiteraard graag voor u.

Met het onderstaande formulier meldt u zich aan voor de digitale Actie Kerkbalans.

Nadat u onderstaand formulier hebt ingevuld ontvangt u een e-mail ter bevestiging.

  Wat is je naam? (Voorletter(s), tussenvoegsel en Achternaam)

  Wat is je adres? (Straatnaam en huisnummer)

  Wat is je postcode?

  Wat is je woonplaats?

  Wat is je geboortedatum?*

  Wat is je E-mail?

  Opmerking(en)? (optioneel)

  Deze site is beschermd met reCAPTCHA en de Privacy Policy en de Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing.

  Automatische Incasso

  Mocht u nog niet gebruik maken van de mogelijkheid tot automatisch incasso dan zouden we u willen vragen dit te overwegen. U hoeft dan verder nergens meer om te denken en het scheelt ons heel veel werk. Alleen als u uw bijdrage wilt aanpassen hoeft u actie te ondernemen. Incassomachtigingen kunt u op ieder moment gewoon aanpassen of opheffen.

  Op incassomachtigingen.nl vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen omtrent automatische incasso’s.

  Back To Top