Voor jou

Gemeenteleven

Pastoraal bezoek

Onze gemeente is pastoraal verdeeld in drie groepen: 0-40 jaar, 40-70 jaar en 70+.

Voor 0-40 jaar kunt u contact opnemen met onze jeugd- en jongerenwerker Anne-Willem Hoekstra. jeugdwerker@pknsb.nl

Wij zijn op dit moment vacant. Dat betekent dat er geen predikant beschikbaar is voor de middengroep 40-70 jaar. Mocht er pastorale nood zijn in deze groep, dan kunt u contact opnemen met Hanneke Dijkstra, tel. 363 548. In overleg wordt er dan gezocht naar een oplossing.

Voor de leeftijdsgroep 70+ met onze ouderenpastor mw. Bianca Prins – Beijleveld. ouderenpastor@pknsb.nl

Diaconie

Ons Groot Gezin

Ons Groot Gezin (OGG) bezoekt nieuw ingekomen leden. Bij 50- en 60-jarige huwelijksjubilea wordt een bloemetje aangeboden. 80-plussers ontvangen 1 of 2x per jaar een bloemetje, attentie, dagboekje o.i.d. Dit wordt uitgevoerd in samenwerking met de Diaconie.

Gezellige middag voor ouderen

De Diaconie organiseert twee keer per jaar een gezellige middag voor ‘de jeugd van vroeger’ van onze gemeente: een voorjaarsactiviteit en de kerstmaaltijd.

Middag voor alleenstaanden (mannen en vrouwen)

Nieuw zijn de middagen voor alleenstaanden. Een gezellige middag met allerlei activiteiten. In Kruispunt en de Weekbrief staat de actuele informatie over deze middagen.

Contactpersoon namens de Diaconie: G. Fokkens, 06 – 408 09 862.

Werkgroep Omzien naar elkaar

De werkgroep Omzien naar elkaar is binnen onze gemeente een werkgroep die zich erop richt dat niemand tekort komt en dat iedereen hulp krijgt die dit ook nodig heeft. Zo ook ontfermde Jezus zich over hen die hulp nodig hadden. Als voorbeeld voor ons heeft Jezus laten zien dat wij om elkaar moeten denken en voor elkaar moeten zorgen. Deze liefde, van Jezus voor ons mensen, willen wij graag beantwoorden en dit doen wij in de vorm van de werkgroep.

De hulp richt zich op hen die gebrek hebben, ziek of eenzaam zijn. Hierbij kan je denken aan huishoudelijke hulp als iemand ziek is, boodschappen doen voor iemand die slecht ter been is, bij een ouder iemand, die weinig bezoek krijgt, op bezoek gaan. Zo zijn er nog wel meer vormen van hulp denkbaar. Allereerst is deze hulp gericht op de leden van de eigen kerkelijke gemeente maar deze hulp moet ook gericht zijn op de mensen daarbuiten. Zo ontstaat een levende gemeente die het “omzien naar elkaar” met zich meedraagt en ook buiten onze gemeente zichtbaar is. Hierin mogen wij ons laten inspireren door Jezus Christus die van alle mensen houdt.

Mocht u nu ook iets voor een ander willen beteken en vraagt u zich af waar u zich kunt aanmelden? Dat kan! U/jij kunt u een mail sturen naar omziennaarelkaar@pknsb.nl of contact opnemen met Coby Zijlstra (06-12210465), Sjieuwke van der Bij (06-82108005) of Wybe Kooistra (06-42753804). Wij kijken uit naar wat u voor een ander wil betekenen!

Activiteiten

De ingrijpende verbouw van De Lantearne is dankzij de inzet van veel vrijwilligers inmiddels afgerond. Ook is een begin gemaakt met de aanschaf van nieuw meubilair. Het gaat daarbij met name om tafels en stoelen. Eerder is afgesproken dat dit alleen kan als er acties worden georganiseerd. Als gevolg van de risico’s door Covid-19 konden veel plannen niet door gaan.

Helaas worden door hetzelfde virus ook nu weer beperkingen opgelegd, zowel overdag als ’s avonds. We hebben allemaal het verzoek gekregen ons te houden aan de basisregels en de komende weken zoveel mogelijk thuis te werken en drukte te mijden. Dat nodigt veel mensen uit om zo nu en dan thuis een fles wijn te ontkurken. In samenwerking met Wijnhuis Machiel zijn ook ditmaal voor de decembermaand twee heerlijke ‘Lantearne wijnen’ geselecteerd, die voor een aantrekkelijke prijs worden aangeboden. De opbrengst gaat naar De Lantearne en wordt gebruikt om nieuw meubilair aan te schaffen.

Het gaat om een droge frisse witte wijn en een zachte en fruitige rode wijn, beiden uit het zuiden van Frankrijk. U kunt deze wijn bestellen via de webshop of via onderstaand formulier. De wijn kan per doos van zes flessen besteld worden. Een mix van rode en witte wijn is ook mogelijk.

 

Bestelformulier

 

 

De oliebollenactie wordt gehouden tussen Kerst en Oud en Nieuw.

De oliebollen actie gaat ook dit jaar weer plaats vinden. Net als vorig jaar wordt er deze keer vanwege de corona niet gevent. Bestellingen (en betalingen) kunnen bij voorkeur worden gedaan via de webshop of met het bestelformulier. Bestellingen kunnen worden gedaan tot uiterlijk 28 december. Opnieuw is er keuze uit oliebollen naturel, oliebollen met krenten en appelbeignets. Ook dit jaar zijn ze gebakken door Bakkerij A.J. van der Bijl.

De bestelling wordt op 30 december van 9.30-13.00 uur thuis bezorgd op het opgegeven adres of kan worden afgehaald bij De Bining, Gedempte Vaart 8/10 te Surhuisterveen. De opbrengst is deels voor het goede doel. De Diaconie kiest ervoor om haar deel te schenken aan de Voedselbank Achtkarspelen.

Indien niet vooraf besteld dan is er op de dag van de verkoop in De Bining nog een (beperkte) losse verkoop, maar dan geldt ‘op = op’. Betalen daar kan per pin of gepast contant.

Bestellen via Webshop Download Bestelformulier

De bloemenactie wordt gehouden in de week voor Moederdag.

De bloemen kunnen besteld worden via de webshop.

De Activiteitencommissie van onze PG Surhuisterveen-Boelenslaan organiseert jaarlijks in de maand maart een Bazaar in De Lantearne.

Met de opbrengsten is een flinke bijdrage geleverd aan de duurzame verbeteringen in en aan de gebouwen binnen het thema ‘de groene kerk’. Er zijn prachtige resultaten geboekt zoals zonnepanelen, nieuwe kozijnen met dubbele beglazing en de nieuwe entrees en recentelijk de renovaties van De Bining en De Lantearne en de hal van de kerk.

Samen met het College van kerkrentmeesters wordt gekeken naar wat er nodig is voor onze kerkgebouwen. Als gemeente willen we midden in de samenleving staan. We willen een plek bieden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

We merken dat, naast de dienst op zondag, De Flambou ook vaker en breder wordt ingezet. Dit multifunctionele gebruik vraagt om een flexibeler interieur dan we nu hebben. Dat betekent dat we de komende jaren werken aan een herinrichting van de kerkzaal en verbeterd zitcomfort. Alle noodzakelijke en gewenste veranderingen dragen bij om die open enthousiaste kerk te zijn waar je je als bezoeker welkom voelt.

Maar, zonder geld beginnen we niks en we kunnen niet alles in één keer realiseren. Elke bijdrage telt, ieder neemt een deel voor zijn of haar rekening en samen zorgen we er dan voor dat die herinrichting er wel komt. Als Activiteitencommissie dragen wij bij door onze PKN Bazaar opbrengst beschikbaar te stellen voor toekomstige nieuwe stoelen. Ons doel voor PKN Bazaar 2022 is dus geworden: nieuwe stoelen.

Als u dit project wilt steunen kunt u een gift overmaken op: NL02 RABO 0356 4519 33, t.n.v. Activiteitencommissie PKN, o.v.v. Bazaar 22.

Meer informatie over PKN Bazaar

Zegencafé

Verbonden met elkaar binnen en buiten de kerk

Wij zijn een aantal gemeenteleden van de PG Surhuisterveen-Boelenslaan die meer wil groeien in het geloof zowel binnen als buiten de kerkmuren. We zoeken verdieping en meer contact met elkaar en proberen dit te bereiken door het organiseren van activiteiten.

Zegencafé
De naam Zegencafé kwam tot stand door connecties met de christelijke gereformeerde kerk vrijgemaakt (CGKV) in Surhuisterveen. Telkens wanneer in gesprekken de CGKV genoemd werd, verstond een teamlid niet cgkv, maar zegencafé. De zowel christelijke als gezellige uitstraling hiervan heeft ons doen besluiten dit als naam te gaan gebruiken.

Wij zijn Janko & Gertina de Vries, Dick & Nynke Kooy, Klaas & Elizabeth van Houten. Doe je met ons mee?! Mail ons: zegencafe@pknsb.nl

Meer Zegencafé

Together4Him

Together4Him is een enthousiaste groep mensen die eens in de twee weken op maandagavond in ontspannen sfeer repeteren in De Flambou.

We zingen veel opwekkingsliederen maar ook zelf geschreven nummers van eigen groepsleden. We treden vaak op in De Flambou als begeleiding bij een dienst maar verzorgen ook complete themadiensten zelfs met eventueel een overdenking door één van onze leden. We treden niet alleen op in Surhuisterveen maar verzorgen ook regelmatig in andere kerken een dienst.

Eén keer per jaar hebben we een openluchtdienst bij ’t Suyderhuys in Surhuisterveen. Hier verzorgen we dan een dienst in overleg met de mensen van ’t Suyderhuys zodat de liedjes ook aansluiten bij de doelgroep.

Back To Top