Home

Pastorale indeling

Binnen onze kerkelijke gemeente neemt het pastoraat een belangrijke plek in. Maar hoe is het binnen onze gemeente ook al weer geregeld?

Predikant, jeugd- en jongerenwerker en ouderenpastor

Op dit moment is de situatie zo dat jeugd- en jongerenwerker Anne-Willem Hoekstra verantwoordelijk is voor de gemeenteleden tot 40 jaar en onze ouderenpastor Bianca Prins voor de gemeenteleden van 70 jaar en ouder. De groep 40 tot 70 jaar valt onder de verantwoordelijkheid van onze predikant ds. Hans de Jong, waarbij hij, in overleg met Anne-Willem en Bianca, ook in individuele gevallen gemeenleden zal bezoeken uit de andere leeftijdsgroepen.

Omzien naar elkaar

Het gebeurt nogal eens dat iemand ziek is of bezoek van een predikant wenst. Maar dat is dan alleen maar bekend bij de persoon zelf en zijn naaste omgeving maar niet bij het pastorale team. En dat is jammer, want dan wordt u niet genoemd op de weekbrief of in Kruispunt, krijgt u geen kaartjes maar vooral niet de aandacht die wij u graag zouden willen geven. Dus nogmaals, bent u ziek, wilt u bezoek van uw predikant/ouderenpastor of jeugd- en jongerenwerker, aarzel niet maar meld het aan een van de ouderlingen of via het Kerkelijk Bureau aan Hanneke Dijkstra 0512 363548. Wilt u meer weten? Mail uw vraag naar kb@pknsb.nl.

Ouderlingen en contactpersonen

Onze gemeente heeft 6 pastorale teams. Elk pastoraal team heeft één ouderling (team 6 heeft 2 ouderlingen), één of twee diakenen en een aantal contactpersonen en is verantwoordelijk voor ongeveer 200 adressen. Binnen het pastoraal team verdeelt men het bezoekwerk. Helaas zijn de teams niet allemaal compleet en kunnen ook niet alle adressen worden bezocht. Er zijn zowel ouderlingen, diakenen als contactpersonen nodig!

Bij welk pastoraal team hoor ik?

De indeling van pastorale teams ligt vast, alleen de personen die deze teams bemensen wisselen regelmatig. Daarom op de site een beperkt overzicht van de pastorale teams. Als u meer informatie wilt over de pastorale teams, kunt u dit opvragen bij kb@pknsb.nl.

Pastorale Teams

 

Team 1, sectoren 1 en 2

Contact Dhr. F. Faber 0512 364 410
Diaken Vacature S1
Mw. S. van der Bij (S2) Parksterreed 1, Boelenslaan 0682 108 005

Team 2, sectoren 3, 4 en 13

Ouderling Dhr. T. Jacobi Kolonieweg 26, Opende 0594 658 431
Diaken Mw. J. Pitstra (S3) Kaleweg 26, Opende 0512 340 995
Vacature S4
Mw. F. van Kammen (S13) Dalgrond 6 0512 361 197

Team 3, sectoren 5, 6 en 7

Ouderling Via kerkelijk bureau kb@pknsb.nl 0512 363 548
Diaken Dhr. J. de Jong De Leijen 50 0642 498 943
Vacature S6
Vacature S7

Team 4, sectoren 8, 9 en 10

Ouderling Dhr. J. van der Velde Koarstmoas 8 0512 340 922 / 0621 697 556
Diaken Dhr. R. Dijkstra (S8) De Havik 71 0512 362 399
Vacature S9
Mw. H. de Vries (S10) De Wijk 14 0512 341 167

Team 5, sectoren 11, 12 en 14

Ouderling Dhr. B. de Haan De Fjouwer Roeden 14, Boelenslaan 0512 364 713
Diaken Dhr. G. Fokkens (S11) De Dellen 46L 0512 365 337
Vacature S12
Dhr. L. Helmus (S14) De Sperwer 20 0643 839 963

Team 6, sector 15

Ouderling Dhr. I. Pool Langhof 0654 216 315
Mw. H.A. Paulusma Torenplein 93 0512 342 253
Contactpersoon Om Utens Dhr. Rikus van der Es Blauwhuisterweg 13 0512 362 242

Boelenslaan en Om Utens

Boelenslaan Sector
Alle straten S1
Om Utens Sector
Augustinusga S2
Buitenpost S2
Drachten S2
Drachtster Compagnie S8
Drogeham S2
Eastermar S2
Harkema S2
Houtigehage S2
Kootstertille S2
Opende S8
Rottevalle S2
Instellingen elders S15

 

Surhuisterveen

Surhuisterveen Sector Surhuisterveen Sector    
Baansein S13 Kloosterveen S4    
Badlaan S5 Koarstmos S2    
Baggelkamp S5 Koartwâld S8    
Ballester S4 Kolk, de S11
Binneslaan, Jan S6 Koolmees, de S14    
B.J. Schurerweg S15 Koop Kuipersweg S6    
Blauwhuisterweg S2 Kortelaan S8    
Blauwknopke S2 Lange Streek S13    
Bledmoas S2 Lange Turf S5    
Bloemkamp S5 Langelaan S8    
Boekholtstraat, ds. S8 Langhof S11    
Boomvalk S13 Leeuwerik, de S14    
Boskbei S2 Leijen, de S10    
Brandland S4 Meander S7    
Buizerd, de S13 Merel, de S12    
Burmaniastraat S3 Molenweg S8    
Compagnie S5 Munnikestraat S10    
Dalgrond S4 Nachtegaal, de S14    
Dalstrahiem S15 Nije Jirden S13    
Dalweg S7 Omloop, de S3    
Dellen, de S11 Oplizzer S4    
Duinenstraat, van S10 Roodborst, de S13    
Dûbelspul S2 Rooilijn S3    
Eisingarak S5 Scheiding S8    
Ekster, de S14 Schoeleweg, Johan ter S9    
Fazant, de S12 Slotstraat S7    
Feanbei S2 Specht, de S12    
Feansterhiem (flat) S15 Sperwer, de S13    
Feike Wybrensstrjitte S11 Spreeuw, de S14    
Flat dr.v. Kammenstr. S7 Stikker S4    
Flat Jan Binneslaan (oude) S6 Surventolaan S6    
Flat Vermaning S15 Taeke Schuilengalaan S9    
Fossemastraat S6 Torenplein S15    
Gaai, de S13 Torenvalk S12    
Gedempte Vaart S6 Veenderij S4    
Grensweg S7 Verkerckstraat S10    
Grietmanstraat S9 Verlaatsdam S5    
Groenling, de S12 Vermaning S5    
Groningerstraat S7 Vierhuisterweg S2    
Havenstraat S2 Vloeiveld S9    
Havik, de S13 Voortstraat, van S6    
Heidelaan S3 Vossepol S11    
Hoarnleger, it (flat) S15 Wamelbos S11    
Houtduif, de S14 Warreboslaan S3    
Hurdrider S13 Wielewaal, de S12    
Jan Momsate S15 Wijk, de S4    
Kammenstraat, dr. van S7 Wildveld S1    
Kamp, de S3 Zetveld S4    
Ketting, de S3 Zonneweide S15    
Keijserstraat, dokter S10 Zoom S3    
Kim, de S4 Zwaluw, de S13    
Klokmanstraat, mr. S8 Zwetsloot S3    
Kloosterstraat S11 Zwitserlaan S11    

Meer weten over onze kerk?

Back To Top