Home

Pastorale indeling

Binnen onze kerkelijke gemeente neemt het pastoraat een belangrijke plek in. Maar hoe is het binnen onze gemeente ook al weer geregeld?

Predikant, jeugd- en jongerenwerker en ouderenpastor

Op dit moment is de situatie zo dat jeugd- en jongerenwerker Anne-Willem Hoekstra verantwoordelijk is voor de gemeenteleden tot 50 jaar en onze ouderenpastor Bianca Prins voor de gemeenteleden van 80 jaar en ouder. De groep 50 tot 80 jaar valt onder de verantwoordelijkheid van onze predikant ds. Hans de Jong, waarbij hij, in overleg met Anne-Willem en Bianca, ook in individuele gevallen gemeenleden zal bezoeken uit de andere leeftijdsgroepen.

Omzien naar elkaar

Het gebeurt nogal eens dat iemand ziek is of bezoek van een predikant wenst. Maar dat is dan alleen maar bekend bij de persoon zelf en zijn naaste omgeving maar niet bij het pastorale team. En dat is jammer, want dan wordt u niet genoemd op de weekbrief of in Kruispunt, krijgt u geen kaartjes maar vooral niet de aandacht die wij u graag zouden willen geven. Dus nogmaals, bent u ziek, wilt u bezoek van uw predikant/ouderenpastor of jeugd- en jongerenwerker, aarzel niet maar meld het aan een van de ouderlingen of via het Kerkelijk Bureau aan Hanneke Dijkstra 0512 363548. Wilt u meer weten? Mail uw vraag naar kb@pgsb.nl.

Ouderlingen en contactpersonen

Onze gemeente heeft 6 pastorale teams. Elk pastoraal team heeft één ouderling (team 6 heeft 2 ouderlingen), één of twee diakenen en een aantal contactpersonen en is verantwoordelijk voor ongeveer 200 adressen. Binnen het pastoraal team verdeelt men het bezoekwerk. Helaas zijn de teams niet allemaal compleet en kunnen ook niet alle adressen worden bezocht. Er zijn zowel ouderlingen, diakenen als contactpersonen nodig!

Bij welk pastoraal team hoor ik?

De indeling van pastorale teams ligt vast, alleen de personen die deze teams bemensen wisselen regelmatig. Daarom op de site een beperkt overzicht van de pastorale teams. Als u meer informatie wilt over de pastorale teams, kunt u dit opvragen bij kb@pgsb.nl.

Pastorale Teams

Team 1, sectoren 1 en 2

Contact Dhr. F. Faber Dalgrond 3 0512 364 410
Straten S1
Wildveld
Alle straten in Boelenslaan
S2
Blauwhuisterweg
Blauwknopke
Bledmoas
Boskbei
Dûbelspul
Feanbei
Havenstraat
Koarstmos
Vierhuisterweg
S2
Augustinusga
Buitenpost
Drachten
Drogeham
Eastermar
Harkema
Houtigehage
Kootstertille
Rottevalle

Team 2, sectoren 3, 4 en 13

Ouderling Mw. H. Veenstra Langhof 16 0649 782 090
Straten S3
Burmaniastraat
De Kamp
De Ketting
De Omloop
Heidelaan
Rooilijn
Warreboslaan
Zoom
Zwetsloot
S4
Ballester
Brandland
Dalgrond
De Kim
De Wijk
Kloosterveen
Oplizzer
Stikker
Veenderij
Zetveld
S13
Baansein
Boomvalk
De Buizerd
De Gaai
De Havik
De Roodborst
De Sperwer
De Zwaluw
Hurdrider
Lange Streek
Nije Jirden

Team 3, sectoren 5, 6 en 7

Ouderling Mw. S. Annema De Nachtegaal 6 0512 361 180
Straten S5
Badlaan
Baggelkamp
Bloemkamp
De Compagnie
Eisingarak
Lange Turf
Verlaatsdam
Vermaning
S6
Flat Jan Binneslaan (oude)
Fossemastraat
Gedempte Vaart
Jan Binneslaan
Koop Kuipersweg
Surventolaan
Van Voortstraat
S7
Dalweg
dr. Van Kammenstraat
Flat dr. Van Kammenstraat
Grensweg
Groningerstraat
Meander
Slotstraat

Team 4, sectoren 8, 9 en 10

Ouderling Dhr. J. van der Velde Koarstmoas 8 0512 340 922 / 0621 697 556
Straten S8
Ds. Boekholtstraat
Koartwâld
Kortelaan
Langelaan
Molenweg
Mr. Klokmanstraat
Scheiding
Drachtster Compagnie
Opende
S9
Grietmanstraat
Johan ter Schoeleweg
Taeke Schuilengalaan
Vloeiveld
S10
De Leijen
Dr. Keijserstraat
Munnikestraat
Van Duinenstraat
Verkerckstraat

Team 5, sectoren 11, 12 en 14

Ouderling Mevr. A. Boomsma De Dellen 46L 0512 365 337
Straten S11
De Dellen
De Kolk
Feike Wybrensstrjitte
Kloosterstraat
Langhof
Vossepol
Wamelbos
Zwitserlaan
S12
De Fazant
De Groenling
De Merel
De Specht
De Wielewaal
Torenvalk
S14
De Ekster
De Houtduif
De Koolmees
De Leeuwerik
De Nachtegaal
De Spreeuw

Team 6, sector 15

Ouderling Dhr. I. Pool Langhof 10 0654 216 315
Contactpersoon Mw. H.A. Paulusma Torenplein 93 0651 291 998
Straten S15
Dalstrahiem
Feansterhiem
Flat Vermaning
Hoarnleger, it
Jan Momsstate
S15
Suyderhuys met aanleunwoningen
Suyderhofke
Suyderhiem
Suyderstate
S15
Torenplein
B.J. Schurerweg
Instellingen elders (Om Utens)
NB
De diakenen en contactpersonen zijn niet genoemd in dit overzicht.
De ouderling heeft deze gegevens wel beschikbaar.

Boelenslaan en Om Utens

Boelenslaan Sector
Alle straten S1
Om Utens Sector
Augustinusga S2
Buitenpost S2
Drachten S2
Drachtster Compagnie S8
Drogeham S2
Eastermar S2
Harkema S2
Houtigehage S2
Kootstertille S2
Opende S8
Rottevalle S2
Instellingen elders S15

 

Surhuisterveen

Surhuisterveen Sector Surhuisterveen Sector
Baansein S13 Kloosterveen S4
Badlaan S5 Koarstmos S2
Baggelkamp S5 Koartwâld S8
Ballester S4 Kolk, de S11
Binneslaan, Jan S6 Koolmees, de S14
B.J. Schurerweg S15 Koop Kuipersweg S6
Blauwhuisterweg S2 Kortelaan S8
Blauwknopke S2 Lange Streek S13
Bledmoas S2 Lange Turf S5
Bloemkamp S5 Langelaan S8
Boekholtstraat, ds. S8 Langhof S11
Boomvalk S13 Leeuwerik, de S14
Boskbei S2 Leijen, de S10
Brandland S4 Meander S7
Buizerd, de S13 Merel, de S12
Burmaniastraat S3 Molenweg S8
Compagnie S5 Munnikestraat S10
Dalgrond S4 Nachtegaal, de S14
Dalstrahiem S15 Nije Jirden S13
Dalweg S7 Omloop, de S3
Dellen, de S11 Oplizzer S4
Duinenstraat, van S10 Roodborst, de S13
Dûbelspul S2 Rooilijn S3
Eisingarak S5 Scheiding S8
Ekster, de S14 Schoeleweg, Johan ter S9
Fazant, de S12 Slotstraat S7
Feanbei S2 Specht, de S12
Feansterhiem (flat) S15 Sperwer, de S13
Feike Wybrensstrjitte S11 Spreeuw, de S14
Flat dr.v. Kammenstr. S7 Stikker S4
Flat Jan Binneslaan (oude) S6 Surventolaan S6
Flat Vermaning S15 Taeke Schuilengalaan S9
Fossemastraat S6 Torenplein S15
Gaai, de S13 Torenvalk S12
Gedempte Vaart S6 Veenderij S4
Grensweg S7 Verkerckstraat S10
Grietmanstraat S9 Verlaatsdam S5
Groenling, de S12 Vermaning S5
Groningerstraat S7 Vierhuisterweg S2
Havenstraat S2 Vloeiveld S9
Havik, de S13 Voortstraat, van S6
Heidelaan S3 Vossepol S11
Hoarnleger, it (flat) S15 Wamelbos S11
Houtduif, de S14 Warreboslaan S3
Hurdrider S13 Wielewaal, de S12
Jan Momsstate S15 Wijk, de S4
Kammenstraat, dr. van S7 Wildveld S1
Kamp, de S3 Zetveld S4
Ketting, de S3 Zonneweide S15
Keijserstraat, dokter S10 Zoom S3
Kim, de S4 Zwaluw, de S13
Klokmanstraat, mr. S8 Zwetsloot S3
Kloosterstraat S11 Zwitserlaan S11

Meer weten over onze kerk?

Back To Top