Home

Corona maatregelen

Kerk bezoeken in coronatijd.

Covid-19

Versoepeling van de beperkingen
De versoepelingen van de coronamaatregelen die onze regering 14 januari voor de samenleving mogelijk heeft gemaakt, bieden gelukkig ook de kerken mogelijkheden de beperkingen van het kerkelijk leven te verminderen. In een bericht van de landelijke PKN, vervolgens overgenomen door het breed moderamen van de classis Fryslân, kwam een brief met nieuwe richtlijnen. Binnen het coronateam van onze gemeente is dit besproken en wij zijn blij dat wij u het volgende kunnen meedelen:

Kerkdiensten
Kerkdiensten mogen weer worden bezocht. Vanaf zondag 23 januari is het weer mogelijk om beperkt aanwezig te zijn. Wel is er een vaste plek en is het dringend advies om een mondkapje te dragen bij binnenkomst en verplaatsingen. Tijdens het deelnemen aan de kerkdienst is een mondkapje niet verplicht. Daarnaast kan de gemeente ingetogen zingen en is goede ventilatie van groot belang. Na de volgende persconferentie (25 januari) is naar verwachting meer maatwerk mogelijk. Er is (nog) geen koffiedrinken na de dienst.

Gemeentewerk zoveel mogelijk weer opstarten
Het breed moderamen van de classis Fryslân raadt ons allen aan het gemeentewerk zoveel mogelijk weer op te starten, dit met inachtneming van de huidige coronamaatregelen.

  • Voor kerkenraden, gespreksgroepen etc. geldt dat deze – bijv. in een kerkgebouw – bij elkaar kunnen komen.
  • Ook jeugdwerk is weer mogelijk. Voor catechese en georganiseerd jeugdwerk kan worden aangesloten bij de regelingen die gelden voor jeugdwerk en scholen.
  • Ook koren kunnen weer oefenen. Hiervoor geldt wel de wettelijke verplichting te werken met een coronatoegangsbewijs (CTB).

Gezond verstand
Tijdens de laatste persconferentie gaf de minister-president bij de aangekondigde versoepelingen als belangrijkste leidraad: Volg de regels zo goed mogelijk op, gebruik gewoon je gezonde verstand en vooral: geef elkaar letterlijk en figuurlijk de ruimte. Bij de verruimingen nu blijven daarom in ieder geval de basisregels van toepassing.

Coronatoegangsbewijs
Voor het bezoek aan de kerkdiensten wordt geen coronatoegangsbewijs gevraagd. Voor activiteiten van derden, die in het kerkgebouw plaatsvinden, is wel een coronatoegangsbewijs nodig.

 

Back To Top