Actueel

Kerst 2022 – Er is hoop (Update!)

Geplaatst op

Er is hoop was het thema van de kerstliturgie 2022 op maandag 19 december in De Lantearne. Het was een fijne middag met o.a. zang en muziek van een koperensemble van Blaast de Bazuin. Het geheel was georganiseerd door onze actieve Diaconie. Fantastisch dat dit weer kon na die nare tijd van corona.
Hennie de Vries opende deze middag met een kort welkomstwoord aan de plm. 150 deelnemers. Tige wolkom en zo voelde het ook. Lieuwe Helmus was de lector.

Sjieuwke van der Bij declameerde het gedicht ‘Er is hoop’. Wij mogen het vertellen aan allen groot en klein, in deze donkere wereld straalt Gods zonneschijn. Ons kleine mensenleven ligt veilig in Zijn hand, breng deze blijde boodschap tot in het verste land. Die rijkdom van drie woorden is voor geen geld te koop, bewaar ze in uw harten, drie woorden: Er is hoop.

Ook vertelde Sjieuwke het kerstverhaal ‘De Adventskalender’. Het verhaal ging over een woongroep waar mensen van allerlei ‘slag’ woonden. Mensen met hun eigenaardigheden – ruzies – tekortkomingen – wensen etc.. De hoofdpersoon in dit verhaal was een gepensioneerde onderwijzeres die zich eenzaam voelde maar die daar tegenin ging door een adventskalender te maken. Adventskalenders zijn een soort doorgeefkalender met luikjes/deurtjes. Achter elk luikje in de kalender kun je bv. een kadootje leggen. In dit verhaal was het een kantendoekje met de geborduurde letters VREDE. Alle bewoners gingen, tegen haar verwachting in, toch meedoen en maakten allemaal de luikjes open. Het werd een soort omzien naar elkaar. Zij kwamen tenslotte als bewoners bij elkaar en sloten vrede. Zorgen voor elkaar en weer opnieuw beginnen werd hun credo.

Mooi verhaal…toen stond op de agenda broodmaaltijd. De diaconie en hun medewerkers hadden ook dit onderdeel uitstekend georganiseerd. Twee soorten soep van André werd rond gebracht en daarna de luxe broodjes en de rest. In een woord geweldig lekker. Jan Brouwer vond het zo lekker dat hij er spontaan een bloedneus van kreeg. Met diaconale servetjes werd dit probleem weer opgelost.

De middag werd afgesloten met het zingen van het lied ‘Stille Nacht’ onder begeleiding van Lieuwe Helmus zijn vader op de mondharmonica. Bijzonder, weer eens wat anders dan hoorn en orgelmuziek.

Er is hoop, ondanks dat we in een gebroken wereld leven. Of we volgend jaar weer zo’n prachtige, gezellige middag zullen beleven weten we niet. We weten niet wat de toekomst brengt, wel Wie de toekomst brengt.

Nogmaals, Diaconie, hartelijk bedankt namens alle 150 mensen. Chapeau!

Klaas van der Ploeg

Back To Top