Actueel

Uitkomsten Kerkbalans 2024

Geplaatst op

In januari is de actie Kerkbalans gehouden. Vele vrijwilligers hebben hieraan meegewerkt en daar zijn we dankbaar voor. Inmiddels is de actie afgerond en kunnen we u informeren over de uitkomsten.

Zoals eerder gemeld heeft onze kerk dit jaar een begroot tekort van € 79.200 en met de reserves die er zijn kunnen we op deze wijze nog 5 jaar vooruit. Om de kerk financieel gezond te maken moeten de inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht komen. Omdat we al zoveel mogelijk besparen op de uitgaven is er behoefte aan meer inkomsten. Daarom hebben we bij de actie Kerkbalans gevraagd, aan een ieder die daar mogelijkheden voor heeft, de vaste bijdrage te verhogen.

In de begroting 2024 is gerekend met € 215.000 aan vaste vrijwillige bijdragen. De actie Kerkbalans heeft tot nu toe € 245.000 aan toezeggingen opgeleverd. Dat is € 30.000 meer dan begroot en daarmee loopt ons tekort terug van € 79.200 naar € 49.200. Hoewel we blij zijn met deze ontwikkeling blijft er helaas nog steeds een tekort.

Hieronder een weergave het verloop van de toezeggingen over de jaren 2015 – 2024:

Het totaal van de toezeggingen stijgt in 2024 voor het tweede opeenvolgende jaar. Hiermee is de uitkomst na een aantal jaren weer boven het niveau van 2015.

In totaal heeft 26% van de gemeenteleden de bijdrage verhoogd, 60% heeft de bijdrage gelijk gelaten en 2% heeft de bijdrage verlaagd.

Door de stijgende inkomsten is het tekort met 38% teruggebracht. Maar we zijn er helaas nog niet. We hebben goede hoop dat de opbrengsten nog verder kunnen stijgen. Eén van de mogelijkheden is dat meer gebruik wordt gemaakt van de fiscale mogelijkheid van periodiek geven. Maar slechts 2% van de gemeenteleden doet dit. En dat is jammer want door hier gebruik van te maken kan er meer worden gegeven zonder dat het u meer kost. We zullen deze mogelijkheid in de komende periode nog promoten.

Verder zien we dat er naast toezeggingen ook meer aan (eenmalige) giften binnen komen. We hopen dat dit zo door blijft gaan, bijv. door een extra gift op het moment dat daar ruimte voor is (vakantiegeld, belastingteruggaaf, 13e maand e.d.).

Bij de kerkrentmeesters blijft het tekort het belangrijkste onderwerp op de agenda. We zullen de ontwikkelingen hierin met u blijven delen.

Back To Top