Voor jou

Gebedsgroepen

Informatie over gebedsgroepen

Het gebed is krachtig en mist zijn uitwerking niet (vgl. Jak. 5:16). In de gemeente zijn enkele gebedsgroepen. Voel je vrij een keer te komen kijken en/of mee te doen!

Jeugd- & Jongerenwerk

Eén keer in de twee weken wordt er op donderdagochtend van 9-10 uur gebeden voor het jeugd- en jongerenwerk.

Locatie: Grensweg 1.

Gebedspunten zijn welkom via jeugdwerker@pgsb.nl.

Gebedsteam Tienerdiensten

Wij, drie mannen en zeven vrouwen vormen samen het Tienerdienst Gebedsteam. We zijn ingedeeld in drie kleinere teams. Te weten één heren- en twee vrouwenteams. De frequentie van de tienerdiensten is 4-5 keer.

Wat doen wij?

Tijdens elke tienerdienst komt er per toerbeurt, volgens een rooster, een team bij elkaar in een zaaltje in de Flambou. Om tijdens de dienst voor de tieners te bidden. Kerkelijk betrokken of niet is niet het belangrijkste. Elke tiener is bijzonder en waardevol.

Waarom doen wij dit?

Wel, onze passie is het, om alle tieners in gebed bij God te brengen, hun namen te noemen. God houdt van hen. Hij heeft een hart vol Liefde voor eenieder van hen. Is begaan met hen. Dat te weten drijft ons.

Dat is wat ons verbindt als team. Dichtbij God, met hart voor onze jeugd. Maar ook de verdere activiteiten die er in onze gemeente zijn voor de jeugd, met de daarbij behorende leiding worden niet vergeten. Jeugdouderlingen, de tienerband, enz. Ook al deze dingen wordt voor gebeden.

Hoe doen wij dit?

Wij vullen dit uur met gebed, een gedeelte lezen uit de Bijbel, samen een paar liedjes te zingen. Elk team heeft de vrije keus, hoe ze dit in gaan vullen.

Contactpersoon: Aaltje van der Wijk, tel. 06-20353504

Ministrygebed

In 2016 is een groep gemeenteleden gestart met het verkennen van ministrygebed. Waarna in 2018 hiermee gestart is bij een praisedienst. Wat is ministry? Letterlijk betekent ‘ministry’ ‘bediening’. Ministrygebed houdt dus in dat je iemand bedient in gebed. Bij ministrygebed wordt er door twee mensen in de kracht van de Heilige Geest gebeden voor de ander die gebed vraagt.

Ministry wordt aangeboden bij Connexion- en gezamenlijke ontmoetingsdiensten. Het ministrygebed vindt meestal plaats na de dienst in de zaal direct achter de kerk. Zodat je na de dienst er gemakkelijk langs kunt lopen of vanaf de koffie even langs kunt lopen. Ministrygebed vraag je als je samen met iemand God wil danken voor iets in je leven, voor zorgen, leiding. Voor eigenlijk alles staat het team voor je klaar om samen met je te bidden!

Gebedsteams

Wij bidden voor Surhuisterveen/Boelenslaan, de plaatselijke en de landelijke kerk, de zieken, de rouwdragenden, mensen die het moeilijk hebben, de jongeren, voor de regering, vervolgde christenen, Israel …..

Contactpersoon : Lammie de Wal, 06-27495324

We komen 1 keer in de 2 weken op de maandagmiddag bij elkaar. We vinden het fijn als jullie gebedspunten aangeven!

Dit gebedsgroepje is ontstaan in december 2021 na de interkerkelijke ontmoetingsavond. Over de kerkmuren heen, samen bidden voor Surhuisterveen!

Contactpersoon : Nynke Zuidersma, 06-53121778

We komen 1 keer in de 2 weken op de woensdagavond samen bij Nynke Zuidersma-Woudwijk, Ekster 15.

Een opwekking brengt de kerk terug in de normale staat waarin ze eigenlijk zou moeten functioneren. Het verkwikt, geeft leven, zet in vuur en vlam, brengt geestelijke vitaliteit en vreugde in de Here. Voor opwekking hebben we de Heilige Geest en het Woord van God nodig! Wat is opwekking eigenlijk? God gehoorzamen! In geloof gaan doen wat God ons heeft opgedragen. Onze lijftekst: 2Kronieken 7:14 “en wanneer dan mijn volk, het volk dat Mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend Mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal Ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen.”

Contactpersoon : Annie Fokkens, 06-21485756

We komen 1 keer in de 2 weken op de dinsdagochtend samen bij Trienke Feitsma, Warreboslaan 19c

Back To Top