Actueel

Belijdenisdienst 5 mei 2024

Geplaatst op

In de feestelijke dienst van zondag 5 mei 2024 deden twee jonge mensen belijdenis van hun geloof. Voorganger in deze dienst was ds. Hans de Jong, ouderling van dienst Thelena Nieuwenhuis en Jantine Wiersma de lector. De Bijbellezing was uit 1 Tessalonicenzen 5: 14-24 (BGT). De muzikale leiding was in handen van Caroline van der Laan (orgel).

In de afgelopen maanden hebben Desiree van der Velde, Koarstmoas 8 te Surhuisterveen en haar vriend Jesse van Zijtveld zich voorbereid op het doen van Openbare belijdenis van hun geloof. Jesse woont in Kamerik en is dooplid van de Hervormde Kerk aldaar. Tijdens een viertal gesprekken met ds. Hans de Jong werden aan de hand van het boekje ‘Ja, ik geloof’ de vragen, die ze thuis hadden beantwoord, samen besproken.

Desiree en Jesse hadden zelf een aantal liederen aangegeven, waarvan twee tijdens de dienst in de liturgie waren opgenomen en twee tijdens de felicitatie. Het eerste lied was van Sela ‘Ik zal er zijn’. “Dat wij het van de grootheid van de Here God willen verwachten”, zo vulde Hans de Jong het lied aan bij de afkondiging.

Het thema van de dienst was ‘Ja, ik geloof’. “Een bijzondere zondag vandaag. Niet alleen herdenken we dat het 79 jaar geleden is dat Nederland bevrijd werd, maar het is ook de dag van jullie belijdenis”, zo sprak Hans de Jong Desiree en Jesse toe. Hij blikte terug op de vier ontmoetingen. “Mijn complimenten hoe jullie heel trouw de thuisopdrachten hebben gedaan en de antwoorden altijd opschreven, welke we samen hebben besproken. Ik hoop dat jullie in de gesprekken van mij iets hebben geleerd, maar ik heb zeker ook van jullie geleerd, de vrijmoedigheid, hoe jullie een stukje kwetsbaarheid deelden. En heel bewust dat jullie samen deze weg willen gaan.”

“Met het doen van jullie belijdenis beamen jullie dat ooit bij het doopvont God een belofte gedaan heeft: Ik doop je in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. God doet daarmee een belofte. Jullie hebben ontdekt dat God inderdaad een trouwe Vader in de hemel is op wie je altijd terug kunt vallen. Dat Jezus ook voor jullie zonden gestorven is, is opgestaan en dat Hij jullie Heelmaker is, wat er ook kapot kan gaan, wat er ook aan zorgen zijn. Hij is altijd groter, Hij is machtiger. En jullie hebben ontdekt wie de Heilige Geest is, de helpende Trooster bij uitstek. En ten tweede: Ik wil leven uit Gods Woord. Er zijn veel dingen belangrijk, maar God en Zijn Woord, dat is het allerbelangrijkste. En het derde punt als je belijdenis doet, dat je in het openbaar wilt zeggen: ik wil mij binden aan de kerk van Jezus Christus. Daarbij draait het om het Koninkrijk van God. En de kerk is een middel om het Koninkrijk van God te laten zien. Overal, waar mensen, jong en oud, in Jezus’ naam proberen iets te laten zien van de grootheid van God, daar is de kerk van Jezus Christus.”

Na de vragen van het belijdenisformulier met ja te hebben beantwoord spraken zowel Desiree als Jesse een persoonlijke getuigenis uit waarom zij tot het doen van openbare belijdenis waren gekomen. Naast de zegenbede kreeg Desiree de tekst mee om uit leven: Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn (Spreuken 3: 4, 4a). Jesse kreeg de tekst mee (Psalm 27:1): De Heer is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?

Door de gemeente werd hen Lied 289 uit de Evangelische Liedbundel toegezongen ‘Ik geloof in God de Vader’.

Foto’s: Harm Feitsma

Back To Top