Actueel

Doopdienst 25 september 2022

Geplaatst op

In de dienst van 25 september werden twee kinderen gedoopt.  De doop werd bediend aan Anniek Emma Schingenga, geboren op 9 mei 2022. Zij is het dochtertje van Rick Schingenga en Annichje Bosma en zusje van Tiemen Klaas, Iris en Jorn. Ze wonen aan De Buizerd 17, 9231 KV  Surhuisterveen.

Ook werd gedoopt Josefien Ilse Bethlehem, geboren op 7 juni 2022. Zij is het dochtertje van Henk-Peter Bethlehem en Amarins Zijlstra en zusje van Lysanne, Thijs en van Joyce (in liefdevolle herinnering). Zij wonen aan de Grensweg 14, 9231 HV Surhuisterveen.

De dienst werd geleid door ds. Hans de Jong. De muzikale begeleiding was van Oebele Dijkstra. Ouderling van dienst en tevens lector was Piet Boelens. De meeste liederen werden aangereikt door de doopouders, zoals ook het welkomstlied ‘Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God’. De schriftlezing was uit Genesis 45: 1-15,waarin onderkoning Jozef aan zijn broers bekend maakte wie hij was. “Een emotioneel verhaal”, zo liet Piet Boelens weten.

Het thema van de preek was ‘Durf te dromen’. Een thema gebaseerd op een documentaire over het leven van drievoudig paralympisch kampioen Bibian Mentel, een Nederlandse snowboardster  die vorig jaar in maart op 48-jarige leeftijd aan kanker is overleden. Zij heeft die ziekte meerdere malen in haar leven moeten overwinnen. Maar ze heeft zich nooit laten beperken door die ziekte. Ze deed veel voor anderen met een beperking, heeft ook een eigen fonds opgericht. Daarmee is ze voor velen een grote bron van inspiratie geworden. ‘Durf te dromen’, was haar motto.  Jozef is daar een mooi voorbeeld van. Hij durfde ook te dromen.

“Als kinderen en jongeren ergens naar verlangen dan zijn dat naar mensen die durven te dromen.  Durf te blijven dromen dat God ook met jou iets fantastisch van plan is in dit leven en voor de eeuwigheid”, zo sprak Hans de Jong tot de doopouders maar ook  de gehele gemeente.

De kinderen in de kerk kregen een plekje op het podium tijdens de doopplechtigheid. Hans de Jong deed nog een tovertrucje met de kinderen. Hij vroeg aan de hen: “Kan ik dit lepeltje nu oppakken zonder het aan te raken?” De oplossing bleek een magneet te zijn. Het trekt metaal aan. “Dat is met de doop ook zo. We zien wel het water, maar we zien niet wat de doop uitwerkt. In de doop wil God zich ook verbinden met ons. Wil Hij ons ook aanraken. Ook oppakken bij wijze van spreken. En met ons meegaan door het leven heen. De doop is ook een soort van magneet.”

De geloofsbelijdenis was de basis voor de doopvragen aan de doopouders. Na de bediening van de doop sprak Hans de Jong de volgende woorden uit voor de beide dopelingen: De Here God schenke jou Zijn liefde, dat je daar rijkelijk uit mag leven tot groot levensgeluk van jezelf, tot zegen van veel mensen om je heen, tot eer van God. Amen.

Aan de gemeente werd gevraagd: Wilt U deze kinderen en hun gezinnen dragen in uw gebeden, opnemen in uw midden en naar uw vermogen te helpen groeien in geloof, in gelovig voorgaan in het volgen van Jezus Christus? Door de gemeente volmondig beantwoord met ‘Ja, van harte’. Staande werden de doopouders en hun kinderen lied 416 toegezongen ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’.

Door de ouderling van dienst werden de doopkaarsen overhandigd. Van de kinderen van Joy4Kids ontvingen de doopouders nog een geschenk.

Foto’s: Harm Feitsma

Back To Top