Actueel

Doopdienst 8 mei 2022

Geplaatst op

In de morgendienst van zondag 8 mei werd Hylke Johannes Helmus gedoopt, het zoontje van Machiel Helmus en Line Atsma en het broertje van Pieter. Zij wonen aan de Blauwhuisterweg 32 te Surhuisterveen. De dienst werd geleid door ds. Hans de Jong. Muzikale medewerking werd verleend door Oebele Dijkstra en een aantal leden van Brassband Blaast de Bazuin, waarvan Line voorzitster is.

De doopouders toonden zich verrast door de aanwezigheid van Blaast de Bazuin. Zij waren nl. niet op de hoogte. Het gaf aan de doopdienst een extra feestelijk tintje.

De aanwezigen en de kijkers/luisteraars via de diverse media werden verwelkomd door Froukje Dijkstra, de lector van dienst. Zij gaf in haar welkomstwoord uitleg over het liturgisch bloemstuk:
Deze schikking bestaat uit vele witte bloemen als verwijzing naar reinheid en naar het feest. De sluier symboliseert het doopkleed. De witte lelie staat symbool voor onschuld en zuiverheid en verwijst naar de dopeling. Hij wordt met liefde omringd door zijn ouders en zijn broertje. De bloemen, die rond de lelie zijn geschikt, vormen als ware de gemeente waarin Hylke is opgenomen. De rietstengels tussen de bloemen zijn een verwijzing naar het water van de doop. De klimop is het teken van Gods trouw.

De schriftlezing was uit Genesis 21: 1 t/m 7: de geboorte van Isaak (Hij die lacht is de betekenis van die naam) en Jesaja 66: 10 t/m 14, waarin God het volk Israël, dat in Babel in ballingschap zit, bemoedigt. “Er zal een nieuwe toekomst zijn”, zo sprak Hans de Jong in zijn prediking. “Wat een trouwe God mogen wij zo leren kennen uit zijn Woord. Laat dat ook dat ook de bemoediging zijn voor vanmorgen, voor jullie als doopouders in het bijzonder. Dat jullie als doopouders altijd op God terug mogen vallen. Vertrouw op Hem dat Hij jullie liefde in het hart wil geven als vader en moeder om er voor jullie beide kinderen te zijn. Dat Hij jullie wijsheid wil geven, dat Hij jullie wil helpen om de weg van Gods Koninkrijk te gaan. Om blijmoedig te zijn in het leven. Maar ook als er zorgen zijn, dat je er dan voor elkaar bent. Dat je iets uitstraalt naar anderen toe, hoe de zegen van God in jullie leven doorwerkt.”

Na de prediking bracht Blaast de Bazuin een muzikaal intermezzo met het spelen van Irish Blessing (een Zegenlied), waarna tot de doop werd overgegaan, waarbij de kinderen uit de kerk op het podium werden uitgenodigd. Na de bediening van de doop sprak Hans de Jong de volgende woorden uit voor Hylke Johannes:
De Here God schenke jouw zijn Liefde, zodat je daar rijkelijk uit kunt leven tot eigen levensgeluk maar ook tot geluk van jezelf en tot zegen en eer van God. Amen.

Aan de gemeente werd gevraagd: Wilt U Hylke Johannes dragen in uw gebeden, opnemen in uw midden en naar uw vermogen te helpen groeien in geloof, in gelovig voorgaan in het volgen van Jezus? Door de aanwezigen werd volmondig ‘Ja’ geantwoord. Staande werden de doopouders en hun kinderen ‘Groot is Uw trouw, o Heer’ toegezongen, waarna de doopkaars werd aangestoken en het doopbewijs werd overhandigd. Namens Joy4Kids ontvingen de doopouders uit handen van Jitze een kado, een boekwerk van Max Lucado.

Foto’s: Leffrie Mulder

Back To Top