Actueel

Strijdlust en concentratie in Soep & Sjoelen

Geplaatst op

Het verkeer op de Jan Binneslaan is even volledig ontregeld wanneer Derick Hiemstra tijdens het transporteren van enkele sjoelbakken een van de exemplaren iets te schuin houdt. Voor het toernooi Soep & Sjoelen op vrijdag 6 mei zijn vele banen nodig en van deze is het dwarslatje losgeraakt. Een moment later ligt de straat bezaaid met sjoelblokjes. Hiemstra blijft echter rustig en schept orde in de chaos.

Even later zijn zo’n zestien sjoelbakken in De Lantearne opgesteld en gaan zo’n vijftig deelnemers aan de slag om er samen een gezellig evenement van te maken. Derick is nu spelleider van de activiteit en nadat de gasten in de Vleckeseal een bord soep samen met een broodje kroket hebben genuttigd, gaat een door hem vlot opgezette poule van start.

“Dit is in rotbak”, klaagt Jolanda Helmus wanneer haar halverwege een van de eerste rondes wordt gevraagd hoe het gaat in de strijd. “De blokjes binne gewoan te lyts, it wol net.” Ze vindt het echter wel erg gezellig. “Leuk dat dit organisearre wurdt, dit is hiel gesellich.” Jacob Hielema speelt op een baan die hij van opperbest kwaliteit beoordeelt.

“Spilje sy net mei damblokjes?”, blikt Hielema gekscherend op het spel van de klagende sjoelsters even verderop. “By ús binne de blokjes fan in goeie maat en de gleufkes binne ek grut genôch.” Zo’n vijftig deelnemers zijn verdeeld over de sjoelbakken in de Vleckeseal en naast het geschuif van de vele blokjes is vooral het geluid van gezellige keuvelende aanwezigen dat de boventoon voert.

Soep & Sjoelen is een activiteit van het verbindingsteam. Dit team – dat voortkomt uit de ontmoetingsdiensten – wil helpen de verbondenheid binnen de gemeente te bevorderen en is regelmatig rondom de ontmoetingen actief, maar ook daarbuiten. Soep & Sjoelen is de eerste activiteit van deze groep buiten de zondagsdiensten.

Diverse speltechnieken worden tijdens de sjoelwedstrijd ten toon gespreid. Terwijl de een zijn laatste blokje strijdlustig door de gleuven wil rammen, is de ander uiterst geconcentreerd bezig ditzelfde doel te bereiken. “Ja, op trije, op trije!”, schreeuwt Tseard Hiemstra aanmoedigend zijn teamgenoten toe. Even verderop gaat gejuich op wanneer de oudste deelneemster zestig punten behaalt.

“It is net bêst”, glundert de 98-jarige Thelena Weening die even bijna niet weet wat haar overkomt, maar ze geniet volop. Niet lang daarna klinkt opnieuw gejuich… Nu is het bij de sjoelbak waar Klasina de Graaf maar liefst honderd punten haalt. Met twintig schijven in totaal is dit toch een hele prestatie: alle blokjes zijn in het juiste puntenvak beland.

De sfeer is de hele avond op en top en na een rondje met koffie met cake is het tijd voor de finale en vervolgens de prijsuitreiking. “Ek de ferliezers binne jûn winners”, oordeelt de wedstrijdleider. “It giet hjir om de ferbining.” Een van de hoofdprijzen kent hij uiteindelijk toe aan de twaalfjarige zusjes Petra en Martine de Wal.

“Sy lieten elkenien efter harren en hawwe genoaten foar twa”, legt Derick er bij uit. De aanmoedigingsprijs overhandigt hij aan ‘beppe Weening’ in de hoop dat ze er volgende keer weer bij kan zijn. “Ooh, dank je wol!”, reageert ze lachend. Het gros van de aanwezigen wil de sjoel-activiteit volgend jaar wel weer op het programma. “It wie prachtich moai.”

Back To Top