Actueel

Kerk-, School- en Gezinsdienst met als thema: ‘Dappere helden!’

Geplaatst op

Na een onderbreking van twee jaar door de coronamaatregelen werd zondagmorgen 15 mei jl. weer een Kerk-, School- en Gezinsdienst gehouden in De Flambou. Dit keer met de leerlingen, leerkrachten en ouders van CBS De Hoekstien.

Het thema van de dienst was: ‘Dappere helden!’.

In de weken voorafgaande aan de dienst hebben de leerlingen en leerkrachten gewerkt over dit thema. De dienst werd voorbereid met het maken van tekeningen en het aanleren van liederen.

In een bijna volle kerk werden we verwelkomd door Martijn Bakker, directeur van CBS De Hoekstien. “We zijn blij en dankbaar dat deze dienst weer door kan gaan”. Voorganger was Anne-Willem Hoekstra. De muzikale leiding was in handen van Taekele Oevering op piano en Elise Westerhof zang.

Twee gedeelten uit de Basisbijbel stonden centraal: Spreuken 3: 5-6 en Psalm 37: 3-7. Ze werden gelezen door één van de leerlingen: Anne Willem. In Spreuken 3: 5-6 staat: “Vertrouw met je hele hart op de Heer, en vertrouw niet op je eigen wijsheid. Overleg al je plannen met Hem. Dan zal Hij je leven leiden”.  De Bijbelgedeelten waren van toepassing op de dappere held die elke groep had gekozen. Op Jozef, Mozes, Gideon, Simson en David. Over elke held zongen we samen een bijpassend beamerlied en er werd overgelezen. Zelfs ‘synchroon’ door Fardau en Noa uit groep 4, die samen het verhaal over Simson voorlazen.

De dappere helden uit de Bijbel vertrouwden op de Heer, vertelde Anne-Willem in zijn praatje. Zo moeten ook wij proeven en genieten van de goedheid van de Heer. De helden, Jozef, Mozes, Gideon, Simson en David, die God koos leken niet direct helden te zijn, maar God zag wat ze in hun mars hadden. Hij koos mensen die wij waarschijnlijk niet zouden kiezen. Maar de dappere helden hebben een groot vertrouwen in de Heer. De helden proeven God is goed! God is te vertrouwen! God zorgt voor hen en ons. Hij is altijd bij ons. Dank U dat U onze Vader bent!

De fijne dienst, waarin veel mooie liederen werden gezongen, zoals Opwekking 789 – Lopen op het water.

U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.

En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

De diepste zee is vol genade,
uw sterke hand die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.

En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leidt mij verder dan mijn voeten kunnen dragen,
ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.

En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

 

Foto’s: Harm Feitsma

Back To Top