Actueel

Doopdienst Marwin Hylke te Nijenhuis

Geplaatst op

In de ochtenddienst van zondag 16 oktober werd de doop bediend aan Marwin Hylke te Nijenhuis. Marwin Hylke is geboren op 8 juni 2022. Hij is het zoontje van Alexander en Avalon te Nijenhuis en broertje van Fardau. Het gezin woont aan de Nijewei 29 in Harkema. De dienst werd geleid door ds. Hans de Jong. De muzikale begeleiding op het orgel was van Feikje de Jong-Boukes. Henk Stienstra was de dienstdoende ouderling.

Als schriftlezing was door de doopouders gekozen 1 Koningen 3: 5-15. Het verhaal van de jonge koning Salomo op de offerhoogten van Gibeon, waar God hem ’s nachts in een droom vraagt: ‘Vraag wat je wilt en ik zal het je geven.’ Salomo vraagt niet om rijkdom, roem en een lang leven, maar om wijsheid. ‘Zodat ik uw volk kan besturen en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad.’ God antwoordt Salomo: ‘Ik zal het je geven en ook al het andere wat je niet gevraagd hebt.’ God zal ook jou wijsheid geven en alles wat je in je leven nodig hebt! Ga maar in vertrouwen en Ik zal het je geven.

Je hebt als doopouders, maar dat geldt ook voor ons allemaal, wijsheid nodig om te kunnen onderscheiden waarop het aankomt. Welke keuzes maak je in de opvoeding van je kinderen, in je leven. Wat heb je nodig in het leven van alle dag. WIJSHEID! Vertrouw er op dat God het geeft op zijn tijd en wijze. Leef uit dat vertrouwen ook in tijden van crisis. Durf hulp in te roepen als het nodig is. Ook dat is wijsheid. Het zal mooi zijn dat wij in dat vertrouwen mogen gaan. Vanuit dat verbond wil God ons behoeden en bewaren in zijn liefde en trouw.

Onder het toeziend oog van de kinderen, die op het podium plaats hadden genomen, sprak ds. De Jong na de bediening van de doop de volgende woorden uit naar de dopeling: De Here God schenke jou Zijn liefde, maar ook Zijn wijsheid. Dat je daar rijkelijk uit mag leven tot zegen van velen om je heen tot levensgeluk van jezelf, maar vooral ook tot eer van God. Amen.

Aan de gemeente werd gevraagd: Wilt u dit kind dat zojuist gedoopt is dragen in uw gebeden en opnemen in uw midden en naar uw vermogen te helpen groeien in geloof en voor wil gaan in het volgen van de Here Jezus Christus? Door de gemeente volmondig beantwoord met ‘Ja, van harte.’

Staande werden de doopouders en hun kinderen toegezongen met lied 354: 4 en 5.
4.Dat teken is een heilgeheim:
God wil met jou verbonden zijn.
Hij is nabij waar jij ook bent,
omdat Hij je bij name kent.
refrein: O Heer, bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam.

5.Zo komt jouw leven aan het licht,
zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht.
Gods adem heeft je aangeraakt
en jou tot bondgenoot gemaakt.
refrein: O Heer, bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam.

Door de ouderling van dienst werd de doopkaars overhandigd. Ook van de kinderen van Joy4Kids ontvingen de doopouders een geschenk.

Foto: Harm Feitsma

Back To Top