Financieel

ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Aan een ANBI-status zijn een aantal voordelen verbonden:

  • Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bij onze kerk is dit bijvoorbeeld relevant bij bedragen die worden toegekend uit hoofde van de Actie Kerkbalans (‘de kerkelijke bijdrage’), bij collectegelden en bij andere giften.
  • De ontvangende instelling is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Bij onze kerk is dit relevant bij ontvangen legaten en erfenissen.
  • De instelling komt in aanmerking voor teruggaaf van een deel van de energiebelasting.

Elke gemeente en diaconie met een ANBI-status dient een verkorte jaarrekening te publiceren op het internet (in de meeste gevallen op de website van de gemeente). Dit komt voort vanuit de ANBI-wetgeving en het convenant dat er tussen de Protestantse Kerk in Nederland en de belastingdienst overeengekomen is.

Verplichte ANBI-informatie Kerk & Diaconie
Back To Top