Financieel

Legaat of Erfstelling

Nalaten aan de Kerk of diaconie

Vindt u het werk in onze gemeente belangrijk en wilt u hieraan ook bijdragen na uw overlijden? Dan kunt u overwegen om onze gemeente op te nemen in uw testament. Het testament is de plek waarop u specifieke wensen (zoals wie u als erfgenamen wilt aanmerken) kunt vastleggen met betrekking tot uw nalatenschap. Het is van belang om de juiste tenaamstelling te gebruiken in het testament (in het geval van onze gemeente bijvoorbeeld: kerk of diaconie). In het testament kunt u ook iemand aanwijzen die de nalatenschap afhandelt, een zogeheten executeur. Als u geen testament heeft opgesteld, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn.

Erfstelling of legaat?

Er zijn twee manieren waarop u (een deel van) uw vermogen via een testament kunt nalaten aan onze gemeente: via een erfstelling of via een legaat.

  • Erfstelling
    Bij een erfstelling benoemt u één of meerdere personen of goede doelen tot uw erfgenaam. Uw erfgenamen krijgen vervolgens recht op (een deel van) uw nalatenschap. U kunt onze gemeente in uw testament laten opnemen als mede-erfgenaam, naast bijvoorbeeld familieleden, dierbaren of andere goede doelen. U kunt er ook voor kiezen onze gemeente aan te wijzen als enige erfgenaam. De kerk kan de nalatenschap vanuit een erfstelling alleen ‘beneficiair’ aanvaarden. Door deze manier van aanvaarden is de kerk niet met haar eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap.
  • Legaat
    Wilt u onze gemeente een bepaald geldbedrag, kunst, effecten of onroerend goed nalaten? Dan kunt u dit als legaat laten vastleggen in uw testament. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld uw familieleden tot erfgenaam benoemen en daarnaast een specifiek bezit of bedrag nalaten aan onze gemeente. In dat geval is de kerk benoemd als legataris in het testament. Voor een legaat is beneficiaire aanvaarding niet nodig, al gebeurt dit in de praktijk vaak wel.
  • Let op:
    Mocht u een (groot) deel van uw nalatenschap aan onze gemeente willen overdragen, terwijl u een partner en/of kinderen heeft, dan kan dit betekenen dat u hen dient te onterven. Houdt u er rekening mee dat zowel uw partner als kinderen ook rechten hebben als ze onterfd zijn. Uw kinderen hebben bijvoorbeeld recht op de zogenaamde ‘legitieme portie’.

Erfbelasting en ANBI

Goede doelen met ANBI status (zoals onze kerk en diaconie) hoeven geen belasting te betalen over een erfdeel of legaat. Ze zijn volledig vrijgesteld van erfbelasting. Daardoor kunnen goede doelen hun aandeel in een nalatenschap volledig inzetten voor hun doelstelling.

Bezoek aan de notaris

Voor het opmaken van een testament heeft u een notaris nodig. Een codicil (eigen handgeschreven verklaring) is niet voldoende. De notaris kan u helpen bij het vormgeven van uw wensen. Wanneer u overweegt onze gemeente op te nemen in uw testament, kunt u zich voor meer informatie ook wenden tot het college van kerkrentmeesters: cvk@pgsb.nl.

Back To Top