Financieel

Solidariteitskas

Van gemeenten voor gemeenten

De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen. Kerken uit het hele land dragen bij aan de Solidariteitskas. Met een vast bedrag per belijdend gemeentelid per jaar ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de wereld te staan. Aan vernieuwende ideeën ontbreekt het gemeenten vaak niet, aan menskracht of geld soms wel. Voor hen is er de Solidariteitskas. Ook specifieke vormen van pastoraat zoals het studentenpastoraat en het dovenpastoraat worden financieel ondersteund vanuit de Solidariteitskas.

Eén keer per jaar verstuurt onze gemeente een brief aan de gemeenteleden met het verzoek om een bijdrage in het kader van de solidariteitskas. Daarnaast wordt een bijdrage gevraagd voor onze eigen gemeente.

Meer informatie Solidariteitskas
Back To Top