Actueel

Kerk-, School- en Gezinsdienst met als thema: ‘Volg je Mij?’

Geplaatst op

Zondagmorgen 30 oktober jl. was de jaarlijkse Kerk-, School- en Gezinsdienst in De Flambou. Dit keer met de leerlingen en leerkrachten van CBS De Bernebrêge. Het thema van de dienst was: ‘Volg je Mij?’.

In de week voorafgaande aan de dienst hebben de leerlingen en leerkrachten gewerkt over dit thema. De dienst werd voorbereid met onder meer het maken van een film, tekeningen en het aanleren van liederen. Dit naar aanleiding van het thema. Centraal stonden twee Bijbelgedeelten: Genesis 11: 1-9 (You Tube), het verhaal van de torenbouw van Babel en Handelingen 2: 1-7. Dit Bijbelgedeelte werd gelezen door Hannah. Een lezing uit de Basisbijbel, die ging over de uitstorting van de Heilige Geest. We werden verwelkomd door Michelle en Elise. Voorganger was Anne-Willem Hoekstra. De muzikale leiding was in handen van huisband Connect.

Naar aanleiding van het Bijbelgedeelte hield Anne-Willem een praatje. Na de zondvloed zei God tegen Noach dat de mensen de wereld in moesten trekken. Ze moesten genieten van alles wat Hij geschapen had. De mensen van Babel echter hadden hun focus helemaal gericht op de torenbouw. Ze waren bezig in hun eigen kringetje. Zijn wij soms zelf ook niet bezig om onze eigen toren te bouwen, als we alleen oog hebben voor ons eigen werk, onze eigen hobby’s, zoals voetbal, gamen enz. Dat is het belangrijkste. We vergeten helemaal wat er om ons heen gebeurd. Als je zo bezig bent mis je andere dingen. Dan vergeten we wat er echt toe doet. Volg je Mij? Hem willen volgen. Dan is de Heilige Geest daar dat Hij ons wil helpen om te laten zien wat er echt toe doet!

Na het praatje zongen we Opwekking 807 God van Licht met dans door groep 5/6.

In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen, ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.

In mijn onrust neemt U mijn hand;
in mijn vragen houdt Uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.

Storm en golven vrees ik niet.
In de morgen zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.

Refrein:
God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust, waar U woont.
Waar U woont.

De voor- en dankgebeden werden gedaan met medewerking van Talitha, Marleen en Linde. Tijdens de collecte keken we naar een filmpje met tekeningen, die de kinderen hadden gemaakt naar aanleiding van het thema van dienst Volg je Mij? De dienst werd besloten met het zingen van opwekking 832: Jezus overwinnaar.

Foto’s: Harm Feitsma

Back To Top