Actueel

Nieuwsbrief Classis Fryslân (2023-8)

Geplaatst op

‘Je maakt je druk over zoveel dingen,
Er is maar één ding noodzakelijk.’
(Lucas 10:41, NBV21)

Download de Nieuwsbrief (PDF)

Het vele
Na twee maanden in mijn nieuwe functie ben ik onder de indruk van alles wat er in de bovenplaatselijke organisatie van onze kerk allemaal gebeurt. Het gaat dan niet alleen om de classis, maar ook om wat er landelijk in het dienstencentrum en daarbuiten gedaan wordt. Compleet nieuw is dat natuurlijk niet voor mij, maar de omvang en complexiteit ervan doen me toch weer even versteld staan. Is dit allemaal nodig? Ja, als je elk onderdeel afzonderlijk goed bekijkt, dan zeker. Samen een twintig eeuwen oude traditie levend houden, dat vraagt nu eenmaal inzet van allerlei soort: niet alleen theologisch, maar ook pastoraal, diaconaal, organisatorisch, bouwkundig, financieel, publicitair, administratief en nog veel meer. En toch…
Wat wij als kerkmensen echt nodig hebben is niet het vele maar het ene. Of moet ik zeggen: de Ene. Het is niet verkeerd om ons de hele week door druk te maken over van alles en nog wat. Het is nuttig en geeft ook afleiding en voldoening. Als we maar zo nu en dan, of op z’n minst dat ene moment op zondagmorgen, tot rust komen bij het horen van dat ene woord, die ene stem die ons tot leven roept. Daardoor gesterkt en met dat doel voor ogen wil ik graag, met al die anderen in onze kerk, voor u aan de slag.

Nieuwsbrief
Eén van al die activiteiten is natuurlijk deze nieuwsbrief. De nieuwsbrief van de classis en de brieven van de classispredikant komen erin samen. Op de naam kom ik nog eens terug. Het doel is om u als gemeentelid bij het werk van de classis te betrekken, en ook om u te informeren over wat er elders in de classis gebeurt. Het formaat is heel bewust een dubbelzijdig bedrukt A4, zodat u ‘m gemakkelijk als inlegvel bij uw kerkblad kunt verspreiden. Die beperkte ruimte zorgt er meteen voor dat de selectie streng en de stukjes kort en bondig zullen zijn. Nieuws uit de gemeentes is welkom, wanneer het om activiteiten gaat waar naar verwachting meer mensen uit de classis interesse in hebben. Ik volsta dan met datum, activiteit en aanvangstijd en verwijs verder naar uw website. Dit proefnummer zal vooral informatie van de classis en de classispredikant bevatten.

Classis
Als er zoveel te doen is, dan blijft het er al gauw bij een afgevaardigde naar de classis te sturen. Toch loont het de moeite, want de classis vormt een belangrijke schakel in het leven en werken van de kerk. Vraagt u eens aan uw kerkenraad of uw ring wel een iemand heeft afgevaardigd. Wellicht kunt u daar dan meteen een naam van een geschikte kandidaat aan toevoegen. De classis vergadert ‘s avonds, dus denkt u ook aan jongeren en anderen die nog niet met pensioen zijn. En niet-ambtsdragers kunnen voor deze taak als boventallig lid in het ambt worden bevestigd.

Veilige kerk
Op de classisvergadering van 19 september bleek de belangstelling voor een veilige kerk groot is. We bespraken de door de synode voorgestelde kerkordewijzigingen, en meestal is daar zoveel belangstelling niet voor. Nu dus wel! Aan de ene kant waren afgevaardigden blij dat ze nu echt iets aan een veilige kerk konden doen, aan de andere kant waren ze aarzelend: werken de voorgestelde maatregelen echt en maken ze de regeldruk die er al is niet alleen maar groter. Een volledig verslag kunt u opvragen bij de scriba. (adres: zie onder) Alle reacties zijn doorgestuurd naar de synode en we zien er met spanning naar uit wat die op hieromtrent zal beslissen.

Frisse kijk op FRIS
Her en der hoor ik zuchten over de toegenomen regeldruk, vooral wat betreft de financiële verslaglegging middels FRIS. Er is veel over gezegd, en er zal ook nog wel het nodige over gezegd worden. De één wijst op de eisen die in de hele samenleving aan de administratie worden gesteld, de ander op ons eigen verlangen om transparant te zijn over onze financiën en weer een ander op de gewenning, die ook bij Fris wel zal komen. Dat is allemaal juist, maar ondertussen blijft bij velen het zuchten achter de PC. Een oplossing is niet dadelijk voorhanden, wel een helpende hand. Voor de technische vragen: fris-help@protestantsekerk.nl (030 8801777) en voor inhoudelijk advies: Andele Hellema (a.hellema@protestantsekerk.nl of 030 8801531)

Onderdak
U hebt het gehoord in het nieuws: het wordt weer krap in Ter Apel. Nu zijn veel gemeentes in onze classis al actief in de opvang van asielzoekers en statushouders. Mogelijk ziet u nog een mogelijkheid. U kunt in dat geval contact opnemen met INLIA, krp@inlia.nl of 050-3138181.

Studieplannen
De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) ontwikkelt een nieuwe, brede bachelorstudie waarin theologie in relatie tot andere geesteswetenschappen en sociale wetenschappen wordt bestudeerd, als voorbereiding op een master binnen deze domeinen. De PThU heeft nu een enquête uitgezet voor scholieren, om te peilen wat de belangstelling is voor dit plan. De link hiervoor kun je bij mij opvragen. (adres: zie onder) Invullen kan t/m 24 november (en je kunt er ook nog een waardebon mee winnen!)

Vensters
De website van onze classis geeft regelmatig een inspirerend kijkje in het leven van één van de gemeentes. Op dit moment vindt u er Drogeham en Sint Annaparochie. Bent u benieuwd hoe ze daar gemeente zijn? U leest het op www.classisfrylan.nl.

Gemeentebezoek
Bij elke kerkenraad kom ik eens in de vier jaar namens de classis op bezoek. Uw kerkenraad krijgt binnenkort van mij een overzicht wie wanneer aan de beurt is. Dit overzicht is echter niet bedoeld om keurig uw beurt af te wachten: wanneer er specifieke vragen leven haal ik het bezoek aan uw kerkenraad graag naar voren.

Preekrooster
‘Wat jammer dat je nu niet meer preekt’, hoor ik de laatste tijd vaak zeggen. Want op de één of andere manier is het idee ontstaan dat een classispredikant niet zou preken. Nu zit het inderdaad niet in mijn officiële takenpakket, maar ik vind het wel mooi en inspirerend om op zondagmorgen ergens in de classis uw voorganger te zijn. Ik ga niet elke zondag op stap, maar uw preekvoorziener kan er gerust een mailtje aan wagen. (Adres: zie onder)

Neat mei neat
Ik hear it jo al tinke: hoe kin it yn de frede bestean dat in nijsbrief fan ús eigen classis allinich yn it Hollânds ferskynt? En dêr hawwe jo hielendal gelyk oan. Spitich genôch is myn frysk te min om it hiele ein twatalich te presintearjen, mar as d’r no ien yn ús classis wêze soe dy’t de brief eltse moanne oersette kin, dan soe ik dat prachtich fIne!

Volgend nummer
Over de naam van onze nieuwsbrief ben ik nog wat aan het dubben. In een volgend nummer zal ik nog wat gedachten met u delen over de achtergrond van deze naam. Maar als u een betere heeft, die hoor ik graag. In elk geval verschijnt de volgende editie op woensdag 29 november.

Het ene
Niet het vele is goed, maar het goede is veel. We begonnen deze nieuwsbrief met de zusters Martha en Maria. Er was voor Maria maar één ding echt nodig, en voor ons is dat niet anders. Ondertussen kunnen we er als Martha van alles bij doen, als dat ene dat ons eigen is maar niet in het gedrang komt.

Met hartelijke groet,
ds. Riemer Praamsma
uw classispredikant

Scriba: Hanneke Dijkstra | 0512-363548 | classisfryslan@gmail.com
Classispredikant: ds. Riemer Praamsma | 06-58013225 | r.praamsma@protestantsekerk.nl

Back To Top