Actueel

Overstapdienst achtstegroepers

Geplaatst op
Op de foto staand v.l.n.r.: Silke de Haan, Lysan de Vries, Sterre de Jonge, Lisanne From, Avancheline Latoya Bakker en Cynthia Mirte Iris Gerdez; Liggend voor Jarno de Jong (l.) en Thomas Borger

In de dienst van zondag 10 juli namen de achtstegroepers afscheid van Kids4You, voorheen de kindernevendienst. Jeugd- en jongerenwerker Anne-Willem Hoekstra leidde de ‘uitzwaaidienst’. Het thema was: Op de juiste route naar…. De muzikale begeleiding was in handen van onze huisband Connect. Johan Timersma bespeelde het orgel.

We werden verwelkomd door Lisanne From, die ook de mededelingen voor haar rekening nam. De lezingen kwamen uit de Bijbel in Gewone Taal. De 1ste lezing was uit Spreuken 2: 1-8 en werd gelezen door Avancheline Latoya Bakker. De lezing uit Marcus 1: 1 – 11 werd verzorgd door Thomas Borger en Jarno de Jong.

In de Overstapfilm speelden de achtstegroepers enthousiast het jachtspel in de straten van Surhuisterveen, waarbij ze allerlei aanwijzingen kregen op de mobiel. De voortvluchtigen moesten proberen de jagers (de Hunters) te slim af te zijn en het spel te winnen. Soms lukte dit om zonder gepakt te worden de finish, in dit geval de crossbult bij de haven, te bereiken, soms ook niet.

Praatje ‘Op de juiste route naar…’
Soms loop je, soms rijd je verkeerd. Dan moet je omkeren en teruggaan naar de juiste weg. In de Bijbellezing hoorden we dat Gods volk niet op de juiste route is. Johannes de Doper is gestuurd om het volk te helpen. Keer je om en laat je dopen en God zal je zonden vergeven. Alle mensen uit Judea en Jeruzalem komen naar de Jordaan en hebben spijt van alles wat ze verkeerd hebben gedaan. Herken je dat, dat je spijt hebt dat je de verkeerde afslag hebt genomen? Als je iemand hebt gepest of links hebt laten liggen? We mogen omkeren terugkeren op de juiste weg. De mensen in de tijd van Johannes de Doper ervaren het als een stille tijd. Een tijd waarin God niet sprak. Veel mensen van nu ervaren dit ook, dat God niet spreekt. Johannes de Doper zegt die tijd is voorbij, want Hij die na mij komt is nabij. Hij is sterker dan ik. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en wil in ons hart wonen en ons in vuur en vlam zetten voor Hem. Hij wil ons helpen in ons leven zodat het ten volle tot bloei komt en wij tot ons recht komen. We hebben net als bij het spel jachtseizoen een instructie gekregen. Onze Bijbel is onze instructie, die ons wil helpen om de weg te gaan die goed is in ons leven. Dat we er voor andere mensen willen zijn, dat we met God kunnen leven. Wij mogen bidden dat de Heilige Geest ons wil helpen in ons leven.

Kies de weg om het samen met God te doen. Hij is je beste coach. God zal bevestigen welke route wij moeten gaan. Je bent mijn geliefde zoon/dochter. Soms kies je de verkeerde route, maar er is altijd een weg terug. Kies er voor dat God je reisgenoot is. De vaste basis. God, een vriend, die er altijd wil zijn!

Aansluitend op het praatje zongen we Opwekking 789 – Lopen op het water.

Opwekking 789 Lopen op het water
U leert me lopen op het water
De oceaan is weids en diep
U vraagt me alles los te laten
Daar vind ik U en ik twijfel niet

En als de golven overslaan
Dan blijf ik hopen op Uw Naam
Mijn ziel vindt rust
Want in de storm bent U dichtbij
Ik ben van U en U van mij

De diepste zee is vol genade
Uw sterke hand, die houdt mij vast
En als mijn voeten zouden falen
Dan faalt U niet, want Uw trouw houdt stand

Geest van God, leer mij te gaan over de golven
In vertrouwen U te volgen
Te gaan waar U mij heen leidt
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen
Ik vertrouw op Uw genade
Want ik ben in Uw nabijheid (4x)

In een filmpje stelden de overstappers van groep 8 zich voor. Anne-Willem wenste de overstappers veel succes toe met hun vervolgopleiding en overhandigde hen een passend cadeau. Aansluitend werden de achtstegroepers in een filmpje welkom geheten door het Tienerwerk.

Back To Top