Actueel

Overstapdienst achtsteklassers (incl. video)

Geplaatst op

Zondag 9 juli 2023 stond de dienst in het teken van de achtsteklassers, die de overstap maken naar het voortgezet onderwijs en daarmee ook de overstap in het clubwerk. De dienst stond onder leiding van Anne-Willem Hoekstra. De muzikale begeleiding was in handen van onze huisband Connect. De overstappers deden zelf ook op diverse fronten actief mee aan de dienst. Ouderling van dienst was Thelena Hiemstra. Het thema van de dienst was ‘Follow the leader!’ “Wie volg je en wie kun je vertrouwen?”, stelde Anne-Willem.

De eerste Bijbellezing was uit Mat. 4: 18-22, waar Jezus eerst Simon Petrus en Andreas en later Jakobus en Johannes vroeg om alles achter te laten en om Hem te volgen. “Jezus vroeg hen en niet andersom”, merkte Anne-Willem op. “Eigenlijk een omgekeerde wereld. Jezus vraagt. En Hij vroeg vissers, gewone mensen dus. Ze lieten alles achter. Hoe kan dat? Wel, ze vonden het een eer om Jezus te volgen.”

De tweede lezing was uit Luc. 6: 43-44.

Een goede boom herken je aan zijn vruchten. Een goede boom geeft geen slechte vruchten, en een slechte boom geeft geen goede vruchten. Van een doornstruik kun je geen vijgen of druiven plukken. Zo zegt een goed mens goede dingen omdat hij van binnen goed is. En een slecht mens zegt slechte dingen omdat hij van binnen slecht is. Je woorden laten zien hoe je van binnen bent!’

Anne-Willem ging in op het thema ‘Follow the leader!’ De overstappers speelden in een film het populaire televisiespel ‘Wie is de mol’ na. Met diverse items, opgenomen in onze kerkgebouwen, maar ook in het dorp.  Anne-Willem: “Wie kun je vertrouwen? Je kunt in ‘Wie is de mol’ wel een bondje met iemand sluiten, maar daarin kun je niemand vertrouwen.”

The Leader. “Zie het als een Coach, Jezus ziet het volledig in je zitten. Hij is altijd – 24/7 – voor jou beschikbaar, waar je ook bent. Als je deze Coach gaat volgen, ga je steeds meer op hem lijken. Wil je deze Leader volgen? Hij is de beste Coach van de wereld.”

De achtsteklassers stelden zich via een filmpje aan de gemeente voor en vertelden wat ze het volgende schooljaar gaan doen.  Zo werden ze via een filmpje ook uitgenodigd om hun clubwerk te vervolgen.

Door de gemeente werd hen staande toegezongen Opwekking 807: God van Licht.

Na afloop wachtte de gemeente een prettige verrassing. De overstappers hadden voor bij de koffie een heerlijke arretjescake gebakken. Naast ‘Wie is de mol’ solliciteerden ze hiermee voor een kansrijke deelname aan het volgende seizoen van ‘Heel Holland Bakt’.

Foto: De overstappers met v.l.n.r. Elianne, Jildou, Hannah, Wijnand en Richard

Foto’s: Harm Feitsma

Back To Top