Actueel

Startweekend uitermate geslaagd

Geplaatst op

Zaterdag 16 en zondag 17 september 2023 was de officiële aftrap van een nieuw seizoen kerkelijk werk. Met als startpunt het traditionele startweekend. Startweekend, dus niet zoals tot dit jaar gebruikelijk een startzondag, maar al op de zaterdagmiddag stonden de eerste activiteiten op het programma. De organiserende commissie bestaande uit Marianne Oegema, Coby de Vries, Hans de Jong en Rineke en André Postma had weer een scala aan activiteiten georganiseerd. Een programma, dat bij de vele bezoekers prima in de smaak viel.

In de smaak vallen
Vanaf 9.00 uur stonden op de zondagmorgen de vele ‘Heel Holland Bakt-afdeling Surhuisterveen/Boelenslaan’ bakkers in de rij met de zelfgebakken lekkernijen voor bij de koffie en de maaltijd. André en Rineke Postma, in de rol van het populaire HHB-koppel André van Duin en Janny van der Heijden, kwamen woorden tekort bij het aanbod van zoveel heerlijks. “It sjocht der o sa smaaksum út”, vertelden zij enthousiast. Inderdaad, geen bakker, horecabedrijf of grootgrutter heeft zo’n breed assortiment in de aanbieding.

De zondagmorgen begon – na ontvangst met koffie, thee of limonade – met een kerkdienst, die veel belangstelling trok. ‘Wat wie de tsjerke wer âlderwetsk beset, wat prachtich’. Bij het binnenkomen van de kerkzaal werden aan de bezoekers kaarten uitgedeeld met het verzoek deze te bezorgen bij het op de envelop vermelde adres. “Als bemoediging voor hen, die dat nodig hebben”, zo werd er vermeld.

Thema ‘Ga mee!’
Het thema van de dienst was ‘Ga mee!’ Samen getuigen van Geloof, Hoop en Liefde. Voorgangers waren Bianca Prins-Beijleveld, Hans de Jong en Anne-Willem Hoekstra. De muzikale medewerking was van organist Oebele Dijkstra en de begeleidingsband Together4Him. De lector was Jantine Wiersma. “Deze dienst is een speciale dienst”, zo begon Jantine haar welkomstwoord. “De startzondag van het nieuwe kerkelijk seizoen. Het thema is Ga mee! Het moedigt mensen aan om deel te nemen aan de wereldwijde beweging van Geloof, Hoop en Liefde, die God heeft opgestart. Deze bekende geloofssymbolen van Geloof, Hoop en Liefde zien we terug in de symbolische schikking hiernaast op de tafel. Het kruis verbeeldt ons geloof dat altijd door kan groeien. Het anker is het symbool van de hoop en de toekomst en het hart is het symbool van de liefde. In dit hart kunnen straks briefjes worden gestoken.”

Anne-Willem legde uit wat de bedoeling hiervan was. “Soms kun je best wel verlangen dat iemand met je meegaat naar de ontmoetingszondag de volgende week. Iemand, die je dat heel erg gunt. Het geloof is iets dat ik mensen heel graag gun, daar stroomt je hart toch van over.” Hij nodigde de bezoekers uit om op de briefjes de initialen in te vullen van wie men in gedachten heeft. Om deze briefjes na de collecte in het hart voor in de kerk te steken.

Elevator pitches
Zowel Bianca, Hans en Anne-Willem namen een gedeelte van de overdenking voor hun rekening. Na de overdenking beleefde de Protestantse Gemeente Surhuisterveen/Boelenslaan een primeur: Elevator pitches. Ter plaatse bedacht Hans de Jong er een Friese benaming voor. “Liftpraatsje, dat wurd komt der wol aardich by.” In deze rubriek mochten een dertiental vertegenwoordigers hun commissie toelichten. Onder strikte regelgeving weliswaar. “Jullie krijgen 60 seconden de tijd. En ik tel af 3-2-1!” Wonderwel hoefde de ‘spelleider’ niet in te grijpen, iedereen bleef tot veler verbazing binnen de tijdslimiet.
Zij namen het woord:

 1. Mattie Bruining – scriba
 2. Anne-Willem Hoekstra – Jeugdwerk
 3. Eeltje Herder – Gespreksgroepen
 4. Jitske Kooistra – Ministryteam
 5. Henk Jan van der Veen – Together4Him
 6. Marja Woudstra – Schilderscursus
 7. Ina Prins – Contactpersonen
 8. Jantine Wiersma – Bloemencommissie – bloemschikkingsgroep
 9. Naomi Vink – Connect
 10. Gerrianne Hoekstra – Kinderwerk
 11. Klaas van Houten – Zegencafé
 12. Auke Jan Veenhuizen – Youth Alpha
 13. Joop Atsma – College van kerkrentmeesters

Hans de Jong zei na afloop van de presentatie: “Wij zijn supertrots op al deze vrijwilligers”. Hij maakte de bezoekers tevens attent op de standjes in de hal van de kerk en De Lantearne.

Van de van hun eigen dienst teruggekeerde kinderen hadden een aantal op zaterdag meegedaan aan de Dance workshop voor kids. Onder leiding van Anna Postma mochten ze hun dans nog eens uitvoeren op het podium, door de aanwezigen bijzonder gewaardeerd gezien het applaus. De dienst werd afgesloten door ‘hand-in-hand’ samen te zingen Opwekking 249, de onderlinge verbondenheid weergevend, hetgeen velen een warm gevoel bezorgde.

Samen op weg gaan, dat is ons gebed
Als een volk, dat juist daarvoor
Door U apart is gezet
Vol van Uw liefde, genade en kracht
Als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

Start op zaterdag
Dit jaar dus geen startzondag maar een startweekend. Deze begon op zaterdagmiddag met een Fiets verwondertocht. Naast de al gememoreerde Dance workshop voor kids was er een Locked-Up voor de tieners, die ervoeren hoe Christenen leven wanneer ze vervolgd worden. Een activiteit, die op zaterdagmiddag begon en eindigde op de zondagmorgen. Het middagprogramma werd afgesloten met een gezamenlijk patatje. ’s Avonds werd er in De Flambou een Sing-in gehouden. Deze zangavond met ook als thema ‘Ga mee!’, afgewisseld met een gedicht, werd geleid door Rikus van der Es, die ook de liederen had uitgezocht. Die varieerden van liederen voor kinderen en jongeren, van Opwekking tot Johannes de Heer, de Liedbundel van de kerken tot Sjongend op Wei. Voor de muzikale begeleiding zorgden Feikje de Jong (orgel) en Gretha Timersma (piano).

‘After-party’
Na afloop van de kerkdienst van zondagmorgen was het gezellig druk in de zalen van De Lantearne. Koffie, thee, limonade, uiteraard met het gebak uit ‘eigen’ bakkerij werd gretig afgenomen. Er kwamen vele gesprekken op gang, de onderlinge gemeenschap werd hecht gevoeld. Was het zaterdag nog stralend weer, op zondagmorgen probeerde een gestadig regentje roet in het eten te gooien. Het mocht de pret echter niet drukken. Op het Foodplein hadden de hamburger bakkers niet te klagen over de klandizie. De feestelijke dag werd zingend afgesloten in de hal van de kerk. Connect-gitarist Ralf Waljaard had zijn gitaar meegenomen en begon spontaan aan een soort laagdrempelig ‘streetfestival in de hal’. Aan een startweekend kwam zo op een relaxte wijze een einde.

Als het succes en de sfeer van dit startweekend een voorbode is van het komende seizoen, dan gaan we met elkaar een gezegend kerkelijk jaar beleven. Dank aan de organisatie, aan allen die hebben meegewerkt, het was weer een uitstekend verzorgd startweekend, welke positief werd ontvangen.

Foto’s: Harm Feitsma

Back To Top