Actueel

Verjaardagochtend 80-plussers

Geplaatst op

Op 19 oktober j.l. mochten we al weer de 4e verjaardagochtend, en dus de laatste van 2023, houden. Het was weer een gezellige morgen waar we ca. 40 gemeenteleden welkom mochten heten. Onze ouderenpastor, Bianca Prins, had de leiding. André had de koffie klaar en er was weer een lekker stukje oranjekoek voor iedereen. We begonnen met het zingen van 2 coupletten van lied 675: Geest van hierboven. Hierna ging Bianca ons voor in gebed. Na het zingen van het Lang zullen ze leven, vonden er gezellige gesprekken plaats aan tafel. Voordat we het in de gaten hadden, liep het als snel weer naar half 12. De morgen werd afgesloten met het zingen van lied 1016. Geen gemakkelijke melodie, maar de tekst was erg toepasselijk in de tijd waarin we momenteel leven. Hierna gaf Bianca ons enkele woorden mee voor onderweg en wenst een ieder wel thuis.

Back To Top