Actueel

Afscheid beheerdersechtpaar Jan en Hennie Veenstra van De Bining

Geplaatst op

Foto: Het beheerdersechtpaar Jan en Hennie wordt namens het College van kerkrentmeesters bedankt door Japke From (l).

Vrijdagmiddag 21 mei jl. werd in kleine kring – coronaproof –, in het bijzijn van hun dochter Jantina en de kleindochters Kimberly en Sabine, afscheid genomen van het beheerdersechtpaar van De Bining, Jan en Hennie Veenstra. “We wilden jullie niet via de achterdeur laten verdwijnen, dat vonden we niet correct voor alles wat jullie voor De Bining hebben betekend”, vertelt Froukje Dijkstra in haar openingswoord. Het afscheid was noodgedwongen. “Mijn gezondheid laat te wensen over”, vertelt Jan. “It rinnen wurd hieltyd dreecher. Derom hawwe wy mei pine yn it hert it beslút naam om te stopjen.”

Vijf en half jaar lang waren Jan en Hennie gastheer en –vrouw in De Bining bij de Doarpstsjerke.

Toen ze in 2012 vanuit Opende bij onze gemeente kwamen, zich hadden laten dopen en belijdenis van hun geloof hadden gedaan, hebben ze gelijk aangegeven dat ze wel vrijwilligerswerk wilden doen. “Op een bepaald moment stond kerkrentmeester Piet Nieuwhof bij ons op de stoep met de vraag of we er voor voelden om het beheer van De Bining op ons te willen nemen na het stoppen van Geertje van der Velde”, vertellen Jan en Hennie. “We hadden totaal geen ervaring, maar we hebben ja gezegd en nooit geen moment spijt gehad.”

De werkzaamheden waren heel afwisselend. De ene week was het rustig, de andere week was er volop actie. “Onze insteek was om de mensen ten dienste te zijn. Of het nou ging om een vergadering, een begrafenis of een feestelijke bijeenkomst van een vereniging, we zorgden er voor dat alles er netjes bijstond. Rond Pasen en Kerst, als er bijeenkomsten waren van vrouwengroep Rondom het Woord, kleedden we de zaal opgepaste wijze aan. Iets dat heel erg op prijs werd gesteld. Op Nieuwjaarsmorgen hadden we na de dienst de koffie en de oliebollen klaar staan.”

Toen de Veenstra’s ruim vijf jaar geleden het beheer van De Bining overnamen was het van binnen enorm gedateerd. Het was nodig tijd voor onderhoud en een moderniseringsslag. In 2019 onderging De Bining, dankzij de inzet van vele vrijwilligers, een ware metamorfose. “Het was een heel drukke tijd, maar wel een mooie. Je zag de saamhorigheid onder de vrijwilligers om er iets moois van te maken. Fijn was ook dat we als beheerdersechtpaar er volledig bij betrokken werden. Zo hebben we samen met Gaele en Froukje de kleuren, de keuken en de tafels en de stoelen uitgezocht.”

De opening van De Bining werd destijds even uitgesteld omdat Jan en Hennie op bezoek waren bij hun dochter Feikje in Koerdistan/Irak. “Een geste, die we op prijs hebben gesteld.”

Het laatste jaar kregen de werkzaamheden van Jan en Hennie in De Bining een heel andere dimensie. “Door de coronamaatregelen viel alles stil. Dat was wel wennen. Veel contacten vielen weg.”

Namens het College van kerkrentmeesters bedankte Japke From het afscheidnemende beheerdersechtpaar. “Hartelijk dank voor wat jullie als vrijwilligers voor De Bining hebben gedaan. Vrijwilligers zijn heel belangrijk in onze gemeente. Wij waarderen jullie inzet heel erg! Wij wensen jullie veel gezondheid en Gods zegen.” Namens de Kerkrentmeesters bood zij een boeket bloemen aan het vertrekkende beheerdersechtpaar aan en voor beiden een cadeaubon.

“Fantastisch dat we dit mochten doen”, zei Jan in zijn slotwoord. We deden het met plezier. Het is zo jammer dat we dit om gezondheidsredenen moeten opgeven. We hopen echt dat er snel iemand wordt gevonden om het over te nemen. De mensen weten niet wat ze missen! Ik mis het werk wel. In het bijzonder het contact met de mensen. It docht je wol even wat!”

Foto Harm Feitsma

Back To Top