Actueel

Doop Jildou Geanne Stienstra

Geplaatst op

In de dienst van zondag 26 februari werd de Heilige Doop bediend aan Jildou Geanne Stienstra. Jildou Geanne is geboren op 23 december 2022. Zij is het dochtertje van Arjen Stienstra en Rica Stienstra-Roelsma en het zusje van Lisanne. Het gezin woont aan de Warreboslaanlaan 29-A, 9231 AH Surhuisterveen. De dienst werd geleid door ds. Hans de Jong. De muzikale medewerking werd verleend door de huisband Connect. De dienstdoende ouderling was Thelena Hiemstra-Nieuwenhuis, met lector – en tevens bandlid – Marga Hester Visser.

De doop vond plaats in een dienst, waarbij de reguliere eredienst en de Connexiondienst gezamenlijk in De Flambou werden gehouden. Het werd een feestelijke dienst met als thema ‘Op reis’. De kinderen, verzameld op het podium rond het doopvont werd gevraagd wat je allemaal nodig hebt als je op reis gaat. De antwoorden waren nogal divers: een zwembroek, een koffer, een fles water, een auto, een telefoon, schone kleren, een banaan. “Wat als je naar het buitenland gaat?”, vroeg Hans de Jong. “Een paspoort. Daarin kun je zien dat ik bij het Koninkrijk der Nederlanden hoor. Weet je, wij geloven in de kerk ook in Here Jezus en door Hem weten wij van het Koninkrijk van God. En je zou kunnen zeggen dat door de doop, ook als kinderen opgedragen worden, ouders laten zien: wij gunnen onze kinderen alle goeds, maar wij gunnen ze ook het Koninkrijk van God. We willen ze laten zien wie God is en dat ze daar vertrouwd mee raken en dat ze ook echt voor God willen leven. Dat hoort dus allemaal bij de doop.” De doop was passend in het thema ‘Op reis’.

De bediening

Op de doopvragen, gesteld aan de ouders,  werd door hen een duidelijk ‘Ja’ gezegd. Op de vraag aan Lisanne of zij ook zou helpen om lief te zijn voor haar zusje was haar antwoord even duidelijk: ‘Ja’. Hans de Jong sprak de volgende doopwoorden uit: Jildou Geanne Stienstra, ik doop je in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. De Here God schenke jou zijn liefde. Dat je daar rijkelijk uit mag leven tot zegen van velen om je heen, tot groot levensgeluk van jezelf op je levensreis, waarin alles en boven alles tot eer van God. Amen.

Door de ouderling van dienst werd de doopkaart en de doopkaars overhandigd. De doopouders werden het lied toegezongen ‘Ik wens jou’. Hans de Jong: “Om de doopouders te laten voelen dat  jullie er niet alleen voor staan. We gaan samen die reis aan.”

Ik wens jou
Ik wens jou een dak boven je hoofd
Dat je huis een thuis mag zijn,
je tafel vol met brood dat je rustig slapen kan,
de hele nacht dat de liefde van je leven op je wacht.

Ik wens jou genoeg om door te gaan
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan
ik wens jou mooie volle dagen toe – en vrije tijd
met kinderen om je heen, tot aan het eind.  

Een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou.

Ik wens je vrede toe om wie je bent
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent
dat de liefde aan jouw hart vervulling geeft
in elk van de seizoenen die jij leeft.

 Een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou.

 Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang.

Foto’s: Harm Feitsma

Back To Top