Actueel

Doopdienst Jelle Rijpke

Geplaatst op

In de dienst van zondag 24 maart (Palmpasen) werd de Heilige Doop bediend aan Jelle Rijpke Helmus, geboren op 17 augustus 2023, zoon van Machiel Helmus en Line Atsma, broertje van Pieter en Hylke. Ze wonen aan de Blauwhuisterweg 32 te Surhuisterveen. In de dienst ging voor ds. Hans de Jong, de gemeentezang werd op het orgel begeleid door Feikje de Jong.

In zijn prediking begon Hans de Jong over bemoediging en bemoedigd worden. “Als jij een weg gaat van dienstbaarheid en je leven in dienst stelt van het koninkrijk van God, de minste willen zijn, de eerste stappen willen zetten van verzoening, liefde betonen, anderen willen bemoedigen, jezelf laten bemoedigen door God, al is het nog zo moeilijk in je leven. Dan zul je ontdekken wie de levende God ook voor jou is. Laat dat maar eens centraal staan in onze gezinnen. Beginnen in een jong gezin”, hield Hans de Jong zijn toehoorders voor.

“We hebben het er ook gehad in ons doopgesprek. Het is jullie verlangen jullie kinderen voor te leven dat ze altijd bij God terecht kunnen. Dat ze mogen weten dat ze met al hun zorgen zich al biddend tot God mogen richten. De betrokkenheid tot de kerk is er, je trekt samen met broers en zussen op, maar het gezin is de eerste en voornaamste plek waar kinderen in aanraking komen met wie God wil zijn in Christus Jezus door Zijn Geest. Leef het ze voor, dat ze op ook fouten mogen maken. Dat ze daar van kunnen leren en dat ze sorry mogen zeggen omdat ze een heit en mem hebben, die ook sorry kunnen zeggen. Dat had ik niet moeten doen. Wil je het mij vergeven. Het zijn grote woorden, maar leef het ze voor.”

Na het voorlezen van het doopformulier werd aan de doopouders gevraagd: Omdat God de bondgenoot wil zijn van ons en onze kinderen mogen ook zij gedoopt worden. Aangezien ze niet voor zichzelf kunnen spreken vraag ik jullie als ouders: verlangen jullie dat jullie kind gedoopt wordt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en beloven jullie je kind, jullie kinderen in woord en daad voor te gaan op de weg ons gewezen door de Heer en te doen onderwijzen in het Woord van God.

De dopeling kreeg de volgende zegen mee: Jelle Rijpke, de Here schenke jou zijn liefde, dat je daar rijkelijk uit mag leven tot zegen van velen om je heen, tot geluk van jezelf, maar bovenal tot eer van God. Amen.

Door de gemeente werd de doopouders met hun kinderen toegezongen Lied 791 uit het Liedboek, een lied van toewijding, Liefde eenmaal uitgesproken, waarna de doopkaars door Henk Stienstra, de ouderling van dienst werd overhandigd. Van de kinderen van Joy4Kids werd nog een presentje ontvangen.

Foto’s: Leffrie Mulder

Back To Top