Actueel

Kerk-, School- en Gezinsdienst met CBS De Hoekstien

Geplaatst op

De Kerk-, school- en gezinsdienst op 17 maart had als thema ‘Wie is Jezus’. Het fietsplein naast de kerk was volledig in bezit genomen door vele tweewielers. Ook de kerkzaal in De Flambou was geheel bezet. Deze was opgetuigd met prachtige tekeningen en kunstwerken van de kinderen. De dienst stond onder leiding van jeugd- en jongerenwerker Anne-Willem Hoekstra. De muzikale medewerking kwam van Taekele Oevering (piano) en Falco Tolsma (zang en gitaar). Zij begeleidden ook de samenzang. CBS De Hoekstien verleende haar medewerking aan de dienst, waarbij alle groepen hun steentje bijdroegen. Het werd een warme en feestelijke dienst, waarin de kinderen een belangrijke rol vertolkten, welke meermalen met een dankbaar applaus werd gewaardeerd.

De beamer toonde de uitnodigende tekst: Welkom, écht wel! Dat werd nog eens onderstreept door het openingslied ‘Welkom’, door de kinderen enthousiast meegezongen.

Meester Martijn sprak de welkomstwoorden en legde uit dat de leerlingen van De Hoekstien de laatste weken druk bezig waren geweest met de voorbereidingen voor de dienst. “Het thema van deze dienst is ‘Wie is Jezus’. In de afgelopen periode hebben de kinderen kennis gemaakt met Jezus. Ze ontdekten dat Hij een bijzondere man is en zelfs wonderen verrichtte. Maar ze ontdekten ook dat Hij nog steeds een bijzondere man is voor vele mensen over de hele wereld. Zo hoorden de kinderen het verhaal van de vijf broden en twee vissen. En Jezus stilt de storm. En Jezus laat het dochtertje van Jaïrus opstaan. Daarnaast is er in groepen onderzoek gedaan naar Jezus”, aldus Martijn.

Groep 4 begeleidde het ‘Who is the King of the jungle’ met gebaren, waarna groep 6b en 7a met het toneelstukje ‘Het dochtertje van Jaïrus’ het Bijbelgedeelte uit Marcus vertelden. Groep 1 en 2 het verhaal van de vijf broden en twee vissen uitbeeldden, afgesloten met het zingen van het lied ‘Vijf broden en twee vissen’ van Elly & Rikkert. Groep 3 bracht ‘Jezus zegent de kinderen’, met als afsluiting het lied ‘Laat de kinderen tot mij komen’.

De opmaat van de diverse groepen leiden naar de uitleg van Anne-Willem, waaruit hij liet zien dat opvalt dat de mensen Jezus willen zien, de Jezus die wonderen verrichtte. Maar Jezus is meer: zo toonden de kinderen teksten wie Jezus meer was: ‘Jezus ziet en kent jou’, ‘Je telt mee’, ‘Hij doet wonderen’, ‘Hij brengt rust’, ‘Hij brengt leven’ en ‘Hij is Koning’.

De kinderen van groep 7b en 8 werd persoonlijk gevraagd wie Jezus voor hen was, terwijl groep 5 en 6a via een interview het verhaal bracht dat Jezus de storm stilt op het meer (Matt.8).

Tijdens de collecte werd het ‘Jezus overwinnaar’ gezongen, een lied dat aansloot bij het onderzoek van de kinderen naar ‘Wie is Jezus’.

Foto’s: Harm Feitsma

Back To Top