Actueel

Feanster dagje met ds. en mevr. Hans en Feikje de Jong

Geplaatst op

Op 26 november jl hebben onze nieuwe predikant ds Hans de Jong samen met zijn vrouw Feikje de Jong-Boukes een dagje kennis gemaakt met ons dorp, waarbij we een rondrit hebben gemaakt langs en in de gebouwen van onze PKN gemeente, de andere kerken in ons dorp, de seniorenflats, de scholen, het Suyderhuys, de woonappartementen van de van der Bentstichting, de Nôtmûne, ‘t Ot en Sien museum, het Vleckehûs, enz.

Twee leden van de beroepingcommissie, Ankie Kapenga en Froukje Dijkstra hadden een route door Surhuisterveen gepland en gaven onderweg tekst en uitleg bij diverse gebouwen. ’s Morgens was er eerst koffie in de Lantearne met een rondleiding door André Postma. Hierna reden we door ’t zuidelijke deel van ons dorp en bezochten de Doopsgezinde kerk waar Durkje Jager iets vertelde van hun kerk en gemeente. Tussen de middag was er een lunch in de Bining waarna Johannes Wiersma als koster van de Doarpstsjerke tekst en uitleg gaf over de kerk en mevrouw Feikje de Jong het orgel mocht bespelen. Hierna volgen een tocht door het noordelijke deel van ons dorp met een bezoek aan de Regenboogkerk en kennismaking met ds Albert Jan Dorst.

Alhoewel Surhuisterveen niet helemaal onbekend is voor ons nieuwe predikantenechtpaar heeft een rondje door ons dorp waar veel van zijn “toekomstige schapen wonen en weiden” vast een breder beeld gegeven van ons dorp en onze gemeente en hun hopelijk de nodige informatie heeft opgeleverd om straks makkelijk hun weg te vinden naar bezoekadressen van gemeenteleden e.a. Alhoewel het de bedoeling was om op de fiets de uitgestippelde route te volgen hebben we vanwege het koude en zo nu en dan natte weer toch voor de auto gekozen. En Boelenslaan hopen we t.z.t nog eens te doen maar was nu vanwege tijdgebrek niet mogelijk.

Met een mand “Feanster-produkten” en tasje “meel van de molen” hebben we hen na een gezellige en informatieve dag weer uitgezwaaid. Met dank aan onze “hoffotograaf” Harm Feitsma die van deze dag enkele foto’s heeft gemaakt.

Back To Top