Actueel

Kerk-, School- en Gezinsdienst met als thema: ‘Wat raakt jou?’

Geplaatst op

De dienst van zondag 19 maart was weer een bijzondere bijeenkomst. Het kerkplein van De Flambou vol met veel kinderfietsjes. Een nagenoeg volledig bezette kerkzaal met aan de zijwanden prachtige tekeningen, die betrekking hadden op het thema van de dienst, gaven de kerk een extra feestelijk aanzien. Het werd een fijne dienst met aandacht voor elkaar.

Aan deze ‘Kerk-, School- en Gezinsdienst’ werd medewerking verleend door de leerlingen van CBS De Hoekstien. Voorganger was Anne-Willem Hoekstra, terwijl de muzikale leiding in handen was van Taekele Oevering (piano) en Gretha Timersma (zang). Het thema van de dienst was ‘Wat raakt jou?’.

In de weken voorafgaande aan de dienst hebben de leerlingen en leerkrachten van De Hoekstien gewerkt aan dit thema. De dienst werd voorbereid met ondermeer het maken van een film, tekeningen – welke de beide zijwanden over de gehele lengte een fleurig en kleurrijk aanzien gaven – en het aanleren van liederen. Ook hadden de leerlingen een aandeel in het dankgebed en de inzameling van de gaven. “Se hawwe der in hiel soad tiid ynstutsen, geweldich”, liet Anne-Willem Hoekstra weten.

Na het zingen van Opwekking 797 ‘Breng ons samen’ heette meester Martijn de bezoekers welkom. “Het thema van deze dienst is ‘Wat raakt jou?’ En ik heb daar eens over nagedacht. Wat raakt mij nu als ik denk aan de Bijbelverhalen? Dan zijn het verhalen waarin mensen iets doen voor een ander, denken aan elkaar, zorgen voor elkaar. Dat zijn nu juist ook de dingen, die mij raken op school. Ouders, die met fantastische initiatieven komen en tegen mij zeggen ‘nou, Martijn, als iemand moeite heeft om brood te kopen, klop dan bij mij aan, ik wil gerust een tweede broodbakje smeren’. En zoals initiatieven op de Verlaatsdam, om te zorgen voor elkaar, oog te hebben voor elkaar. Geweldige initiatieven. Maar ook, jongens en meisjes, wanneer iemand eenzaam op het plein zit. Laatst kwam er meisje naar mij toe die zei ‘meester, er zit iemand verdrietig op een bankje’. Ik ging naast hem zitten en vroeg hem wat er aan de hand was. Alleen al dat je oog hebt voor je klasgenoot, dat is zorgen voor elkaar. En daarvoor zijn we hier met elkaar. En vandaag tijdens deze kerkdienst zul je misschien ook geraakt worden”, zo sprak Martijn de kinderen en de overige bezoekers toe in zijn welkomstwoord.

De kinderen hadden een groot aandeel in het invullen van de dienst. Een aandeel, dat gewaardeerd werd door de aanwezigen. Met veel enthousiasme brachten ze hun bijdrage. Zoals een filmpje van groep 7 en 8 met ‘Wat raakt jou’, waarin de kinderen vertelden wat hen raakt. Groep 5 en 6a met het verhaal van Mozes op weg naar Het Beloofde Land. En groep 3 over de schepping, God is een kunstenaar. ‘Wat hij maakte is wonderbaar’.
‘Jezus is de goede Goede Herder’, waarin de herder op zoek gaat naar het verloren schaapje, dat ene schaapje, prachtig vertolkt door groep 1 en 2.

Daar ging Anne-Willem Hoekstra in zijn uitleg ook op in. “De Goede Herder heeft er ook alles voor over dat ene schaapje te redden. Gods hart klopt vol liefde voor die ene.” Om op het thema terug te komen stelde hij de vraag: “Wat raakt jou, maar ook wie raakt jou? Kunnen wij er voor elkaar zijn?”

Daarna zong groep 4 ‘Het hoogste lied’(Toontje hoger), waarna groep 6/7 met ‘Dankbaar en verwonderd’ bracht, waarin de teksten betreffende het thema werden voorgelezen, die op school waren ingebracht tijdens de voorbereiding.

Als slotlied van deze feestelijke dienst werd het lied ‘Ik wens jou’ gezongen.

Ik wens jou
Ik wens jou een dak boven je hoofd
dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht
dat de liefde van je leven op je wacht.

Ik wens jou genoeg om door te gaan
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan
ik wens jou -volle dagen toe – en vrije tijd
met kinderen om je heen, tot aan het eind.

Een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou.

‘k Wens jou vrede toe om wie je bent
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent
dat de liefde aan je hart vervulling geeft
in elk van de seizoenen dat je leeft.

Een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou.

Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats
in de nacht maak Ik een vuur want dan word jij niet bang
in het donker loop Ik naast je als een trouwe engel
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang.

Foto’s: Harm Feitsma

Back To Top