Actueel

Laatste zondag kerkelijk jaar…

Geplaatst op

Eeuwigheidszondag

Op deze dag gedenken wij hen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn voorgegaan. De namen werden voorgelezen en er werd een kaars ontstoken. Bij de kaarsen ligt een gedachtenissteentje met daarop de naam en de overlijdensdatum van het gemeentelid. De laatste kaars is voor alle mensen, die hier niet bij name genoemd werden, maar die ons eveneens in de dood zijn voorgegaan en in onze gedachten zijn in dit moment van gedenken. Deze kaars werd door de ouderling van dienst aangestoken.

Onze overleden gemeenteleden

15 december Tjitske Brouwer-de Haan 86 jaar
24 december Auke de Vries 74 jaar
1 januari Sikke Helder 80 jaar
16 januari Renske Zwart-Castelein 89 jaar
24 januari Albert Dolsma 86 jaar
28 januari Reinder Helder 75 jaar
30 januari Siety Bekius-Ploeg 96 jaar
31 januari Willemina Berghuis-Kootstra 76 jaar
2 februari Jitse Dijkstra 66 jaar
6 februari Henny Reatsch-Gerritsen 91 jaar
17 februari Grietje Bosma-Wiersma 88 jaar
22 februari Anne van der Meer 86 jaar
10 maart Halbe Claus 79 jaar
24 maart Fennechien Wiersma-de Vries 91 jaar
26 maart Jannie Overzet 85 jaar
3 april Heinze Dirk van Dijken 36 jaar
7 april Sjoukje de Vries-de Jong 88 jaar
8 april Margreth Mozes-Feijen 58 jaar
11 april Japke Veenstra-Hansma 80 jaar
26 mei Martje Zijlstra 90 jaar
1 juni Berber Kuiken-de Jong 80 jaar
4 juni Hielke Hamstra 78 jaar
23 juni Jan van Duinen 75 jaar
6 juli Tini Pama-Hulshoff 92 jaar
9 juli Harm Tiemens 92 jaar
28 juli Ant Koers-Witteveen 94 jaar
13 augustus Matje Janna Vonk 93 jaar
14 augustus Reinschje Dotinga 89 jaar
26 augustus Grietje Nicolai-van der Heide 82 jaar
5 september Grytsje de Vries-Hoekstra 61 jaar
6 september Tseard Hiemstra 80 jaar
25 september Siebrigje Atsma-Hofstede 76 jaar
25 september Fokko Kloostra 78 jaar
4 oktober Gees de Haan-Alma 83 jaar
9 oktober Fokje Ras-Land 86 jaar
14 oktober Jinke Jansma-Nicolai 80 jaar
20 oktober Hielkje Dijkema-Hiemstra 95 jaar
23 oktober Sjoerdje Benedictus-Veenstra 90 jaar
27 oktober Jantje Slagter-Feitsma 90 jaar
4 november Wietske Gerritsen-Elzenga 50 jaar
6 november Geertje van der Wijk-Holthuis 92 jaar
12 november Sijtze de Jong 83 jaar

‘Verstild in steen’ van Stef Bos

Het hart was koud
Het woord wat stil
De wind stak op
De regen viel

De lucht was grijs
Het vuur verdween
Ik zag jouw naam
Verstild in steen

De hemel leek
Zo ver van mij
De koude grond
Was zo dicht bij

Ik was nog nooit
Zo klein geweest
Ik zag jouw naam
Verstild in steen

Opeens een stem
Van binnenuit
Een zachte schreeuw
Een stil geluid

Mijn hart stond op
De angst verdween
Ik zag jouw naam staan
Verstild in steen

Ik liet jou los
Ik liet jou gaan
Ik zag dat alles wat geweest is
Blijft bestaan

Ik zag een weg
Ik vond de rust
Ik zag de ruimte
Zag de wolken
In de lucht

Mijn hart stond op
De angst verdween
Zag jou in alles
Om me heen

Uitleg liturgisch bloemstuk

De schaal waarop het bloemstuk staat geeft een gevoel van bescherming, geborgenheid. De rode rozen zijn de mensen die achterblijven, de nabestaanden, maar ook de kleur van de liefde en lijden om het verlies van een dierbare. De witte rozen staan voor de mensen die zijn overleden, uit ons midden maar nog wel met ons verbonden. De klimop staat voor trouw, gedragen door God en gesteund door de gemeente en de amaryllis wijst naar boven, naar de hemel.

De gebruikte houten kaarsenstandaard, waar alle kaarsen zo mooi inpassen, is in het verleden gemaakt door Gaele Dijkstra en de smeedijzeren kaarsenstandaard, die normaal gesproken in de Doarpstsjerke staat, is gemaakt door Jenne Berghuis. Voor hem was het heel bijzonder de kaars ter nagedachtenis aan zijn vrouw bij die kaars aan te kunnen steken.

Foto’s: Harm Feitsma

Back To Top