Actueel

Nieuwsbrief Classis Fryslân (2023-9)

Geplaatst op

‘Hoe welkom is de vreugdebode
die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt
en goed nieuws brengt…’
(Jesaja 52:7, NBV21)

Download de nieuwsbrief (.PDF) Download de Nijsbrief (Frysk) (.PDF)

Goed nieuws
Advent is de tijd van het kerkelijk jaar die voor mijn idee nog het beste past bij onze eigen tijd. We zien uit naar goed nieuws terwijl de wereld om ons heen steeds meer in de greep komt van duisternis en kilte. Voor even brengt het kerstkind licht in huis, maar zodra de kerstboom weer op zolder staat zakken we weg in de winterblues. Hoe houd je het verlangen levend? De goede raad in deze brief mag u zien als kleine kaarsjes die dat vlammetje van hoop willen dragen. Voor de grotere kaarsen verwijs ik u naar één van de vele mooie diensten bij u in dorp of stad. Wellicht dat daar één voorzichtig de kansel beklimt, met u om vrede bidt en eerbiedig iets stamelt van goed nieuws, eeuwenoud en lang verwacht.

Goed plan
Op de “Dag van de Duurzaamheid”, dinsdag 10 oktober, hebben tien kerkelijke gemeenten het ‘Convenant Groene Kerken Leeuwarden-Ljouwert’ getekend. Zij gaan samen aan de slag met thema’s van de ‘Groene-kerkbeweging’ zoals warme-truienzondag, mobiliteit, geldbeheer en een groen beleidsplan (zie: www.groenekerken.nl). Deze tien geloofsgemeenschappen komen twee keer per jaar samen om elkaar te stimuleren steeds één nieuwe groene doelstelling op te pakken om “een tandje duurzamer” te gaan leven. Immers: Samen komen wij verder! Wij mensen zijn partners in Gods voortdurende scheppingswerk. Het scheppen bestaat uit twee fasen: 1) in gedachten en 2) in de praktijk. De eerste fase slaan we gemakkelijk over, maar juist nu is het belangrijk om samen na te denken over de verduurzaming van onze maatschappij. Bijvoorbeeld aan de hand van het boekje van Martine Vonk “Genieten van genoeg”, dat ook gebruikt is voor een Micha-zondag (www.michanederland.nl). Voor de komende 40-dagentijd wordt in het kader van het Convenant een project voorbereid: “Plastic Vrij Vasten”. De bewustwording over wegwerp-plastics en hergebruik van materialen kan gevoed worden door informatie over de plastic-soep, maar ook door een afvalraap-wandeling of een textiel-repair-café en met behulp van recepten voor een plastic-vrije smul-maaltijd. Meer info: www.geloveninleeuwarden.nl

Alex Riemersma, secretaris Geloven in Leeuwarden

Goede middag
U heeft vast wel eens van Kliederkerk gehoord. Het komt uit Engeland en heet daar Messy Church. Ik moet daarbij altijd denken aan Eton Mess: een toetje van kapot gevallen schuimtaart wat er juist door al die brokken heerlijk uitziet. Zo gaat dat ook bij Kliederkerk: een wirwar van activiteiten waar uiteindelijk een prachtige lijn in blijkt te zitten. In Tjalleberd – De Knipe maken ze hier hun eigen programma’s voor en nu ook één om buiten Kliederkerk te vieren. De kinderen lopen met hun ouders een route in het bos van 2 km en ondertussen doen ze opdrachten, een spel, luisterden ze naar een lied/verhaal door een QR code te scannen. De leiding heeft ook een instructiefilmpje gemaakt voor de app en facebook. Dit materiaal is allemaal op te vragen, maar waarschijnlijker is het aardiger om het eerst een keer ter plekke te verkennen. U kunt hiervoor contact opnemen met limkjeschreur@gmail.com.

Goed idee
Hierboven las u al van twee mooie initiatieven, die wat mij betreft navolging verdienen in alle hoeken van de classis. Zulke ideeën zijn er vast nog meer, ik nodig u graag uit om ze in te sturen. We kunnen ze vast niet allemaal plaatsen, maar wie weet dat in de volgende nieuwsbrief een idee uit uw gemeente staat. U weet wel: als een kaarsje dat heel bescheiden het vlammetje van hoop wil dragen. Hier komen er nog twee, al zijn die eerlijk gezegd een stuk zakelijker van aard. Maar ook dat hoort bij het samen gemeente zijn.

Goede papieren
Stel: je wilt als diaconie of CvK een subsidie aanvragen of een bankrekening wijzigen. Bij de balie zullen ze vragen of u wel de juiste man of vrouw bent om dat namens de kerk te doen. En hoe toon je dat dan aan? Welke documenten heb je daarvoor nodig? Onze scriba heeft dit voor u uitgezocht:

  • Eerst vraagt u als gemeente of diaconie bij het landelijk dienstencentrum een ‘verklaring van rechtspersoonlijkheid’ aan. Die sturen ze u per mail toe.
  • Vervolgens maakt u een kopie van de kerkenraadsnotulen waarin de benoeming van voorzitter en secretaris van het betreffende college (met hun namen) is vastgelegd.
  • Met deze beide documenten gaat u naar de balie van bank of gemeentehuis. Wordt er ook naar het KvK-nummer gevraagd? Elke gemeente en elke diaconie heeft er één. Dit is gemakkelijk te vinden op de site van de KvK. U kunt hier niet het nummer van de landelijke kerk voor gebruiken.
    Zie verder de rubriek ‘veel gestelde vragen’ op de site van de PKN.

Goed bekend
Het mobiliteitsbureau voor predikanten en kerkelijk werkers helpt gemeentes bij het vinden van een goede voorganger. Ze hebben daar wel de juiste gegevens voor nodig, en daarvoor hebben ze een mooie database aangelegd. Collega’s zullen die kennen onder de naam extranet. Om gemeentes goed van dienst te zijn is het van belang dat die gegevens actueel blijven. Dat geldt ook als een predikant tijdelijk niet beroepbaar wil zijn: elke predikant die ergens langer dan vier jaar staat is dat immers in principe wel. Geef daarom met regelmaat de stand van zeken door met het formulier op protestantsekerk.nl//beroepingswerk/beroepingswerk-predikant.

Goede woorden
Het YKFE, Yntertsjerkelike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst, deed op de classis een dringend appel op ons om het Frysk in ere te houden. En tot mijn verrassing hebben zich maar liefst vier vertalers aangemeld om ook onze nieuwsbrief voortaan in twee talen te laten verschijnen. Uw kerkenraad krijgt beide edities, en aan hen is de keus welke ze met u delen. Op de website van de classis vindt u ze allebei.

Goede wensen
Bij een nieuwsbrief die doorgaans slechts via omwegen z’n lezers bereikt weet je nooit of je net te vroeg of net te laat bent. Maar goede wensen mogen altijd. Ik bid en wens u toe dat het verlangen van Advent naar werkelijk Goed Nieuws voor hen die leven in de duisternis van oorlog en dreigende natuurrampen en persoonlijk verdriet – dat bij ons allen het vlammetje van hoop ook na Advent en Kerst zal blijven branden om het nieuwe jaar écht een Nieuw Jaar te laten zijn.

Met hartelijke groet,
ds. Riemer Praamsma
uw classispredikant

Scriba: Hanneke Dijkstra | 0512-363548 | classisfryslan@gmail.com
Classispredikant: ds. Riemer Praamsma | 06-58013225 | r.praamsma@protestantsekerk.nl

Back To Top