Actueel

Laatste zondag kerkelijk jaar…

Geplaatst op

Eeuwigheidszondag. Op deze dag gedachten wij hen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn voorgegaan. De namen werden voorgelezen en er werd een kaars ontstoken. Naast onze gemeenteleden zijn er ook mensen uit ons dorp overleden, ook voor hen werd een kaars ontstoken. Voor de namen hier niet genoemd, maar wel in het hart, een familielid, een vriend, werd door de ouderling van dienst een kaars aangestoken.

Uitleg van het bloemstuk

In het midden van de schikking zien we het kruis, waarbij we denken aan de gestorvenen, maar ook aan het lijden en de opstanding van Jezus. De witte bloemen en de kaarsen vertellen van het licht. De witte rozen en klimop zijn in verbinding met het kruis als teken van de band met God. Een band die blijft, want Christus schrijft de dagen van ons leven tot Gods verhaal in nieuwe taal, zo liefderijk gegeven. Een band die blijft, want Christus deelt jouw levensdagen. Het bloemstuk is gemaakt door Wipke From en Geertje Hoeksma.

18 november Trijntje Spoelstra-Luimstra 89 jaar
21 november Anna Vlieg 97 jaar
26 november Tillie Dijkema 38 jaar
15 december Marieke Marjan de Jong-de Vries 54 jaar
18 december Bintje Bosma-Kootstra 92 jaar
24 december Pieter Atsma 92 jaar
26 december Jochum de Boer 76 jaar
8 januari Harm Bergsma 80 jaar
12 januari Tiny van der Veen-Henstra 74 jaar
16 januari Geesje Borger-Steenbergen 76 jaar
18 januari Sijke Sjoukje Westra-Vlieg 92 jaar
22 januari Antoon Fokkinga 71 jaar
28 januari Grietje van der Meer-Veenstra 81 jaar
29 januari Tjisse Lieuwe de Groot 74 jaar
8 februari Tjeerd Willemsma 76 jaar
11 februari Berber van Leersum-Laanstra 80 jaar
13 februari Bareld van der Wijk 85 jaar
15 februari Wieger Lindeboom 83 jaar
16 februari Feikje Brandsma-Jager 91 jaar
20 februari Wiebren Letti nga 91 jaar
21 februari Aukje Storm-van der Meer 96 jaar
6 maart Jantje de Boer-Rollingswier 88 jaar
7 maart Wietske Postma-Bos 65 jaar
8 maart Willem de Boer 92 jaar
10 maart Jeltje Dijkstra-Smits 74 jaar
16 maart Tjipkje Dijkema-Blom 97 jaar
17 maart Roelof van der Veen 86 jaar
22 maart Willem Boersma 86 jaar
25 maart Lieuwe Tiemersma 74 jaar
11 april Andries Hobbe van der Laan 89 jaar
25 april Jan de Haan 90 jaar
1 mei Jeltje Hoekstra-Bakker 89 jaar
6 mei Marten Hiemstra 84 jaar
16 mei Harm Hoekstra 80 jaar
30 mei Harm Elzinga 78 jaar
1 juni Albert Bosma 71 jaar
3 juni Gerben Oegema 78 jaar
11 juni Harmen Klomp 83 jaar
12 juli Sietske Antje van der Bij 63 jaar
29 juli Johannes Broersma 82 jaar
15 augustus Geeske Hiemstra-de Vries 82 jaar
16 augustus Gerkje Bijma 83 jaar
17 augustus Lutske Aaltje Weening-Merkus 93 jaar
21 augustus Tjalling Huizinga 93 jaar
12 september Gerritdina Boersma-Pop 90 jaar
18 september Fardau Vrijburg 37 jaar
19 september Sierd Boorsma 59 jaar
6 oktober Douwe Hania 97 jaar
13 oktober Jan Johannes Fokke Roelf Kooij 73 jaar
30 oktober Jeltje van der Meer-Nijboer 88 jaar

Als jouw naam klinkt

Als jouw naam klinkt
zie ik even
hoe je liep en wat je zei,
wat er altijd is gebleven
van jouw leven diep in mij.

Als jouw naam klinkt
stroomt er water
uit mijn ogen, door mijn ziel.
Onze dromen, plan voor later,
tijd die in het water viel.

Nu jouw naam klinkt
komt tot leven
hoe je mij hebt meegemaakt,
mee geschapen, weggegeven,
mijn bestaan hebt aangeraakt.

Nu jouw naam klinkt
wacht ik onder
onze levens eens een hand,
ook al voelt nu alles zonder,
God brengt ons weer in verband.

Michiel de Zeeuw

Back To Top