Actueel

Nieuwe haag rond De Flambou

Geplaatst op

November is de maand om nieuwe bomen en struiken te planten. Dat geldt ook voor de nieuwe beukenhaag die eerder deze maand rond De Flambou is geplant. Over een lengte van 80 meter hebben de vrijwilligers Grietsen Fokkens, Eerde Weening en Harm Feitsma de planten in de grond gezet. Dit gebeurde onder toeziend oog van Abele Kamminga van It Kampke, die de jonge planten heeft geleverd. Het was overigens bepaald geen kleine klus, want uiteraard ging er het nodige voorbereidende werk aan vooraf. “Niet alleen wordt door de honderden planten het beeld mooier, ook is het erg praktisch”, vertelt Gaele Dijkstra van de Bouwcommissie. Het gazon voor De Flambou wordt namelijk door veel Feansters met een hond gebruikt als hondentoilet en dat is niet de bedoeling.  Evenmin zal het gazon minder aantrekkelijk worden als trapveldje voor de jeugd. Om de aanblik van De Flambou ‘af’ te maken, zal binnenkort ook de verlichting van de muur aan de Jan Binneslaan weer in ere worden hersteld. Daardoor komt het prachtige tableau weer letterlijk in de schijnwerpers te staan. Enkele jaren geleden hebben onbekenden de buitenverlichting vernield. De Activiteitencommissie heeft aangeboden een en ander te willen herstellen.

Back To Top