Actueel

Uitslag zonnebloemwedstrijd

Geplaatst op

Hoogste zonnebloem gemeten onder waterput

Na de ontmoetingsdiensten van 27 maart werden er zonnebloempitten uitgedeeld, met de slogan: wie zaait zal oogsten. Diverse gemeenteleden stopten de zaadjes in de grond en zorgden ervoor dat ze voldoende zonlicht en water kregen. Op zaterdag 3 september is het moment aangebroken om vast te stellen wie de hoogste zonnebloem heeft. De drie hoogste uitslagen krijgen van de jury een bezoekje voor een meting.

“Oeh blikstiender”, glundert Geertje van der Velde bij het horen van de uitslag van twee meter tweeëntachtig. Ik bin bliid dat hy wat heger is dan wy ferteld ha. Ze wilde de trap niet weer op na hun laatste meting en deed er een centimeter bij. Haar man Joeke vertelt dat hij slechts ‘in bytsje Pokon en wat wetter’ heeft gebruikt om hun zonnebloem zo te laten groeien tot deze hoogte.

In het gezin van Sjouke en Marga-Hester Visser was de zonnebloemwedstrijd zowaar een familie project. Opa Jan plantte het zaadje waarna hun zoons Jitze en Jacco vooral aan de slag gingen met water en kippenstront. Bovendien hielden ze de plant vrij van slakken zodat deze tot een hoogte van drie meter zevenenveertig kon groeien.

Durk en Johanna Deelstra hoefden weinig te doen aan hun zonnebloemen. “Misschien komt het door de waterput die er onder zit”, denkt Durk Deelstra. Hier moet jurylid Sjoukje op grote hoogte flink woelen tussen de bladeren en de bloemen om tot de uiteindelijke meting te komen van drie meter zesenzestig. De taart welke beschikbaar is gesteld door een gemeentelid gaat dan ook richting Boelenslaan.

Durk en Johanna Deelstra 3.66 meter (foto)
Sjouke, Marga-Hester, Jitze en Jacco Visser, 3.47 meter
Joeke en Geertje van der Velde 2.82 meter

Back To Top