Actueel

Doopdienst Ilse Mare Storm

Geplaatst op

In de dienst van zondag 5 februari werd de doop bediend aan Ilse Mare Storm. Ilse Mare is geboren op 17 oktober 2022. Zij is het dochtertje van Peter-Steffen Storm en Marijke Storm-Krol. Het gezin woont aan de Gedempte Vaart 44 te Surhuisterveen. De dienst werd geleid door ds. Hans de Jong. De muzikale begeleiding op het orgel was van Oebele Dijkstra. Gerke Kootstra was de dienstdoende ouderling.

Zowel de liederen als de schriftlezing hadden de ouders zelf uitgekozen. Als schriftlezing werd aangedragen Marcus 10: 13-16, waarin de discipelen de mensen berispten, die probeerden de kinderen bij Jezus te brengen. Toen Jezus dat zag, wond Hij zich hierover op en zei tegen hen ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan’. Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.

Bediening
Onder het toeziend oog van de kinderen, die zich op het podium hadden verzameld, sprak ds. Hans de Jong na de bediening van de doop de volgende woorden uit naar de dopeling: De Here God schenke jou Zijn liefde.  Dat je daar rijkelijk uit mag leven tot zegen van velen om je heen, tot levensgeluk van jezelf en tot eer van God. Amen. Aan de gemeente werd gevraagd: Wilt u dit kind, Ilse Mare Storm, die gedoopt is, dragen in uw gebeden, opnemen in uw midden, en naar uw vermogen te helpen groeien in geloof. En voorgaan in het volgen van Jezus. Door de gemeente volmondig beantwoord met ‘Ja van harte’.

Staande werden de doopouders met hun pas gedoopte Ilse Mare toegezongen lied 348, de verzen 1, 9 en 8: Heer van uw kerk.

Door Marijke Storm werd het onderstaande gedicht voorgelezen:

God wil in je hartje wonen
ook al ben je klein.
God wil in je hartje wonen
Hij wil bij jou zijn.

God wil in je hartje blijven
ook als je gaat groeien.
God wil in je hartje blijven
Hij wil jou zien bloeien.

Bloeien als een mensenkind
bloeien tot Zijn eer.
Bloeien als een mensenkind
bloeien voor de Heer.

Door de ouderling van dienst werd de doopkaars overhandigd. Ook van de kinderen van Joy4Kids ontvingen de doopouders een geschenk.

Foto’s: Harm Feitsma

Back To Top