Actueel

Hotske Paulusma-Rinsema

Geplaatst op

Hotske Paulusma-Rinsema woont inmiddels 5 jaar in Surhuisterveen, ze komt uit Dr. Compagnie. Tijdens een gesprek in de hal van onze kerk merkte ze op dat er bij haar vorige gemeente geen moeite was om ambtsdragers te krijgen, haar gesprekspartner vroeg haar daarop of zij geen ouderen-ouderling wilde worden. Zo ging het balletje rollen en voor ze het wist had ze een wijk overgenomen en kreeg ze een lijst met namen in de handen gedrukt.

Zonder ‘warme-overdracht’ begon ze met het bezoeken van mensen. Ze miste in het begin wel ondersteuning en feedback. Inmiddels heeft ze, na 4 jaar, haar draai gevonden in sector 15 die ze samen met ouderling Ietsen Pool onder haar beheer heeft, in deze sector zitten de ouderen uit ‘t Suyderhuys en de ouderenflats. De ouderen die in de woonwijken wonen vallen onder hun eigen sectorouderling. Hotske en Ietsen werden ook betrokken bij de keuze van een ouderenpastor, wat ze erg fijn vonden. Ook zijn ze betrokken bij de functioneringsgesprekken die de kerkrentmeesters voeren met ouderenpastor Bianca Prins. Er is op deze manier ook een goede communicatie over en weer en een intensief contact met Bianca, 1x per maand is er sowieso overleg.

Hotske, Ietsen, Bianca en een hele schare aan contactpersonen hebben de boel goed op orde in sector 15. Elke persoon uit de sector is gekoppeld aan een contactpersoon en krijgt, indien gewenst, regelmatig bezoek. De bezoekjes worden door de contactpersonen teruggekoppeld naar Ietsen en Hotske die waar het nodig is dit over en weer doorgegeven aan Bianca. Sinds vorig jaar zijn ze gestart met groepsbijeenkomsten voor de 80+ in de ouderen appartementen en in De Lantearne. Er wordt met een gespreksthema gewerkt die wordt aangedragen door de PKN. Omdat het vaak in kleine groepjes is komen er mooie gesprekken en kan er dieper op dingen worden ingegaan. Hotske ervaart dit als erg waardevol, dankbaar werk en ze krijgt er zelf ook veel voor terug.

Ze werkt in een mooi team en ervaart dat ze het niet alleen hoeft te doen. Er zijn nu plannen om deze ontmoetingsbijeenkomsten ook te houden voor mensen tussen de 70 en 80 jaar. Het zou mooi zijn dat er met nieuwe kandidaat ambtsdragers goed overleg en uitleg komt over het werk, een toerustingsavond zou op prijs worden gesteld en ook om eens van anderen ervaringen te horen over het ambt. Ze staan er voor open om andere ambtsdragers hun manier van werken uit te leggen en te helpen met het opstarten van goed teamwork.

Back To Top