Actueel

Verbintenis- en intrededienst ds. Hans de Jong

Geplaatst op

Zondag 9 januari 2022 was voor de Protestantse Gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan een feestelijke dag. Zij mocht na een periode van bijna twee jaar vacant zijn weer een eigen predikant begroeten: Hans de Jong, een man ‘hikke en tein’ in Harkema, getrouwd met Feikje Boukes, geboren in Kootstertille. Twee echte ‘Wâldpiken’ dus, terugkerend naar hun geboortestreek.

De bevestiging werd gedaan door zijn voorganger ds. Wabe Jan van Dijk. De muzikale begeleiding werd verzorgd door Caroline van der Laan (orgel) en een combo, gevormd door Sara Stougie en Elise Westerhof. Voorafgaand aan de dienst waren op de beamer foto’s van het ‘Feanster dagje met het predikantenechtpaar’ te zien.

De combo verwelkomde de bezoekers met het zingen van Opwekking 640: Mijn hulp is van U Heer, waarna lector Harm van der Bij iedereen – of in de kerk of verbonden op welke manier dan ook – welkom heette. In het bijzonder Hans en Feikje de Jong, zoon Gert en zijn vriendin Melanie, zoon Nol en zijn vriendin Mirjam en dochter Beate, alsmede verder familie, vrienden en genodigden. “Helaas kan jouw mem hier door omstandigheden niet aanwezig zijn. Maar zij kan met behulp van een kleinkind de dienst online volgen. Wij wensen haar veel sterkte, Gods kracht en een voorspoedig herstel toe.”

Harm van der Bij, tevens voorzitter van de beroepingscommissie, zei dankbaar en blij te zijn dat we vandaag onze nieuwe predikant kunnen bevestigen. “Helaas kunnen wij als gemeente niet breed uitpakken om de bevestiging te vieren. Door de media die jij te woord hebt gestaan weet inmiddels bijna heel Nederland dat jij onze nieuwe predikant wordt.”

Bevestiging
De bevestiging werd gedaan door ds. Wabe Jan van Dijk, die de nieuwe predikant presenteerde aan de gemeente. Hij liet weten dat de beroepingsprocedure op wettige wijze en in goede orde is verlopen en dat de gemeente daar naar behoren bij betrokken is geweest. Er zijn geen bezwaren ingediend. Daarna volgde de Onderwijzing, alsmede de Aanvaarding en Gelofte, de Verbintenis en de Verwelkoming.

Hierna gaf hij het woord aan de nieuw bevestigde predikant, die Wabe Jan van Dijk bedankte dat hij bereid was gevonden hem te bevestigen.

De Bijbellezing was Psalm 134, een pelgrimslied en uit de brief aan de Romeinen hoofdstuk 12: 1 t/m 8: Leef volgens de wil van God, waarna de combo het lied ‘God van Licht’ zong.

‘Alleen Samen’
Het thema van de verkondiging was ‘Alleen Samen’. Hans de Jong: “Het is ook een woord voor de kerk, voor de kerk van Jezus Christus. Voor mensen die het willen wagen met God de Vader, met zijn Zoon en vol van de Geest de weg van geloven, hopen en liefhebben willen gaan. Als je het hebt over stokpaardjes, dat is het stokpaardje van mij: geloven, hopen en liefhebben.” Werkwoorden dus. “Heb ik dat zelf bedacht? Nee. Als je een beetje thuis bent in de bijbel: het zijn woorden van Paulus, maar dan net anders. Hij heeft het over Geloof, hoop en liefde, zelfstandige naamwoorden.”

Samen kerk zijn. Niemand is in de kerk belangrijker dan de ander, ongeacht welke functie hij of zij bekleedt. “Als mensen zich zo opstellen, dat de een zich belangrijker voelt dan de ander: dat werkt in een voetvalclub niet, in de politiek niet, in een bedrijf niet en dat past helemaal niet in de kerk. Volgens mij zijn het vier dingen hoe we uit de bijbel erop worden gewezen hoe samen kerk te zijn, hoe je op te stellen:

  1. Alles wat je doet tot eer van God.
  2. Dat het tot opbouw moet zijn van de gemeente.
  3. Groei je er zelf ook door als mens, als Christen?
  4. Ben je in dat alles ook van betekenis voor anderen, in de kerk of buiten de kerk.

Deze vier dingen moet je bij elkaar houden. In dat vertrouwen ga ik met jullie op weg en ik hoop dat jullie zo met mij op weg gaan. Dat wij zo God de eer mogen geven en de gemeente opbouwen. Dat we daardoor groeien in persoonlijk geloof en uiteindelijk, dat we van betekenis zijn voor de wereld.”

Welkom
Hans en Feikje de Jong werden namens de gemeente toegesproken door Joop Atsma, voorzitter van het College van kerkrentmeesters. “De gemeente ervaart het als een zegening dat jullie hier zijn, dat jij onze nieuwe predikant wilt zijn. Ik herinner mij nog goed dat die avond dat er een beroep op jou werd uitgebracht en de kerk veel voller was dan nu, dat er toch één helder antwoord kwam en dat was een klaterend applaus. Dat vonden we met z’n allen heel indrukwekkend. Dat betekent dat jullie meer dan van harte welkom zijn.”

“Het was een zoektocht en het is fijn dat we die zoektocht nu kunnen beëindigen want we weten nu waar het eindpunt maar tegelijkertijd het beginpunt is”, vervolgde Joop Atsma. “Toen ik Harm van der Bij vroeg hoe lang heeft de zoektocht geduurd? Nou het is geen zoektocht door de woestijn geweest, het was ook geen zoektocht van veertig jaar. Uiteindelijk kwamen ze heel dichtbij Surhuisterveen terecht, bij Hans de Jong uit Drachten, 11,4 km vanaf zijn woonhuis tot dit huis.”

“Er liggen veel uitdagingen te wachten. We hoeven alleen maar om ons heen te kijken. De kerk is niet vol, die mag niet vol zijn. We willen graag weer een volle kerk hebben. Misschien is dat wel een van de mooiste en meest uitdagende ambities voor de komende tijd: de vraag hoe we na de corona weer mensen in de kerk krijgen.”

“Wij hebben er alle vertrouwen in dat je met hulp en steun van de Heer van hierboven volop en op een goede wijze die kerk zal willen leiden. Namens de gemeente heel hartelijk welkom en wij hopen dat jullie hier in Surhuisterveen goede jaren tegemoet gaan. Heel veel dank voor jullie bereidheid hier te willen zijn. Wij zien het als een zegening dat jullie hier willen zijn”, aldus Joop Atsma.

Goede wensen
De corona geeft veel beperkingen, maar ondanks die beperkingen hebben toch een aantal gemeenteleden (van jong tot oud) via een filmpje woorden van goede wensen en bemoedigingen ingesproken, welke op de beamer werden vertoond. Een productie van Jitske van der Wijk, Ietsen Pool en Dick Kooy.

Kinderen
Namens de jeugd nam Anne-Willem Hoekstra het woord. “Er zijn hier vandaag geen kinderen, maar zij hebben wel iets voorbereid, maar dat houd je tegoed.” Hij overhandigde een pakketje met daarin een o.a. een ijsje (om later met de kinderen eens een ijsje of een glaasje ranja te drinken, als verbinding met hen) en een primeur. “Jij ontvangt als eerste een beker van New Generation, een eigen mok, waaruit wij thee of koffie drinken. Met onze slogan: Jezus leren kennen om onze relatie met hem te leren verdiepen. Die mag jij alvast meenemen naar huis en bij een NG-caféavond kun je die dan gebruiken. Deze mok is voor jou om verbinding met de jeugd te zoeken. Van harte welkom.”

Post
Klaas van Houten van de beroepingscommissie kwam namens de gemeente met een verrassing. “Harm zei het al in het begin van de dienst, ‘we willen jullie toch verrassen’. Dat viel niet mee. Wij hadden gehoopt dat we hier in een volle kerk jullie zouden kunnen begroeten. Maar helaas, dat mocht niet zo zijn. Dan hadden de gemeenteleden ook de kans gehad om een persoonlijke groet of boodschap over te brengen. Gelukkig hebben we een paar creatieve breinen in de beroepingscommissie, die hebben wat bedacht en daarom hebben we een zak met post voor jullie. Ik voel me net een beetje Yvon Jaspers van ‘Boer zoekt vrouw’. Het zijn er ruim 120 poststukken geworden. U mag mee doen in het programma”, aldus Klaas van Houten.

De combo zong na afloop van de toespraken het toepasselijke lied het lied van Trinity ‘Ik wens jou’, waarna samen het ‘Samen in de naam van Jezus’ als treffend slotlied werd gezongen.

Een taartje to go!
Het was vanwege de coronamaatregelen helaas niet mogelijk om de predikantenechtpaar persoonlijk de hand te drukken of even samen koffie te drinken. Toch werd het geheel op een feestelijke manier afgesloten. Na afloop kreeg iedereen een heerlijk stuk Friese oranjekoek (met het logo van de kerk) mee naar huis voor bij de koffie. Dit onder het motto: Geen koffie in de kerk, maar een taartje voor thuis!’. Een geste die bijzonder werd gewaardeerd. Een fijne afsluiting van een gezegende dienst.

Foto’s: Harm Feitsma
Voor een meer uitgebreid verslag: zie Kruispunt 21 januari 2022

Back To Top